Sivil

 
  Tema

Ar-ge / TIM Görev OrganizasyonuTIM Görev Organizasyonu

Ar-Ge (CW Developer)
 
Görev Tanımı   Ar-Ge (CW Developer)
Yetki / Sorumluluklar

  # Üst Yönetim/Grup Yöneticisi Tarafından Belirlenecek Projeleri idame ve hayata geçirmekle Sorumludur.

  # Ayrıca Araştırma Geliştirme adına (Yönetimin Talimatı Gerekmeden) Projeler üretip üst Yönetimin Onay ile Hayata Geçirmekten Sorumludur.

  # Gruba Katılımlardan ve Çalışma Gruplarından Grup Yöneticisi Sorumludur

Özellikler

  # Nesne Tabanlı Programlama Bilgisi

  # Grup/Takım Çalışma Mantığına Uyumlu Olarak Çalışabilmek

  # Open Source Olarak Kodlama ve Tek Merkezden Derleme

Grubun Forumdaki Yeri ve Faaliyetleri