Hoşgeldin Sivil

 
  Tema

Donanım & Dijital Sistemler
Forum Yöneticisi : DeltaForce , Formates | Bu Bölümde Yetkili Tüm Yöneticiler? | Konuyu Okuyanlar?
CW Forum Ana Sayfa
        Donanım & Dijital Sistemler
              Uydu Sistemleri
Facebook'ta Paylaş   Yeni konu aç
Gprs Nedir Nasıl Kordinat Bulur ve Verir
<<12
 Konu Kalitesi  %7,5
Oy Ver   
Gönderilme Tarihi: 10 Mart 2009 saat 9:45AM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      storix

Oktay OLGUN

Simgem
Albay


★Kocaeli
26 Aralik 2005
2182   Mesaj
Durum: CS Editoru
Mode : Default


Aktiflik
Seviye
DeneyimGPS (Global Positioning System) - Küresel Konum Belirleme Sistemi

•Herhangi bir zamanda, dünyanın herhangi bir yerinde bulunan bir kullanıcının konumunu belirleyen ve en az 4 uydudan kod-faz varış zamanının ölçülmesi esasına dayanan bir uydu ölçme sistemidir.

•Amerika Savunma Bakanlığı tarafından navigasyon amaçlı geliştirilmiş ve bilim adamlarının çabasıyla jeodezik problemlerin çözümünde kullanılmaya başlanmıştır.

•Ülke jeodezik ağlarının ölçülmesi ve sıklaştırılması, detay ölçmeleri, aplikasyon uygulamaları, CBS için veri toplama gibi birçok alanda kolaylık sağlayan, çalışmalara hız ve ekonomi getiren bir yöntemdir.

Sistem, temel olarak jeodezideki en eski tekniklerden biri olan “geriden kestirme” esasına dayanır. Geriden kestirme, konumu bilinmeyen bir noktadan konumu bilinen noktalara yapılan gözlem ve hesapları kapsar. Konumu bilinen noktalar GPS uydularıdır. Bilinmeyenler, bulunulan noktanın yer merkezli (earth-fixed) kartezyen koordinatlarıdır (X,Y,Z). Matematik kuralı olarak bu 3 bilinmeyenin çüzümü için 3 ölçü değeri yetiyor gibi gözükse de, saat hatalarını ortadan kaldırmak için en az 4 tane konumu bilinen uyduya ihtiyaç vardır. GPS, 4 boyutlu bir sistemdir (3D+zaman).

uzaklık=hız*zaman

Uydularla konum belirlemede uydu sinyallerinin bir alıcı tarafından kaydedilerek, sinyalin uydudan yayınlandığı an ile alıcıda kaydedildiği an arasında geçen süre çok hassas olarak ölçülür. Bu süre, sinyalin yayılma hızı ile çarpılarak uydu ile alıcı arasındaki mesafe belirlenir, uydunun koordinatları zamana bağlı olarak bilindiğinden, alıcının konumu hesaplanabilir. Uydular, yüksek doğruluklu atomik saatler içerirler.

GPS sisteminin bileşenleri üç ana başlık altında toplanmaktadır;

1- Uzay Bölümü
2- Kontrol Bölümü
3- Kullanıcı Bölümü

1-Uzay Bölümü:

GPS uydularından oluşmaktadır. Birbirleri ile 60o ve ekvatorla 55o açı yapan 6 yörüngedeki 24 uydu, 12 saatte yörüngesini tamamlamaktadır. Bu sayede kullanıcı, dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir zamanda en az 5-8 uyduya ulaşabilmektedir. Uyduların Yer yüzeyinden yüksekliği 20,200 km’dir.

• Block I uyduları deneysel amaçlı olup, 1978 ve 1985 yılları arasında sistemi test etmek için kullanıldı. 11 uydu fırlatıldı ve şu an bunların hiçbiri varlığını sürdürmemektedir.
• Block II uyduları işletimsel serinin ilk 9 uydusundan oluşmakta.
• Block IIA serisi 19 uydudan oluşmakta.
• Block IIR serisi ise mevcut uyduların yenileri ile yer değiştirmesi için geliştirilmiştir.

Şu anda güncel olarak 27 adet Block II, IIA and IIR uyduları yörüngelerinde bulunmaktadır.

2-Kontrol Bölümü:

Yeryüzündeki belirli istasyonlar, uydu yörüngelerini ve uydu saat düzeltmelerini hesaplar. Amerika’daki ana kontrol istasyonu düzeltilmiş bilgileri uydulara yükler.

3-Kullanıcı Bölümü

GPS uyduları tarafından gönderilen verileri alabilen GPS alıcıları ve bunların fonksiyonel parçalarından oluşmaktadır.

RADYO DALGALARI;

GPS kısa dalga boylu (yüksek frekanslı) radyo dalgaları kullanır.

Frekans: Birim zamanda bir noktadan geçen dalga tepesi sayısı.

Dalga Boyu: Dalga tepeleri arasındaki uzunluk.

Frekans ve dalga boyu arasında ters orantı vardır. Uzun dalga boyu, düşük frekans demektir.

GPS SİNYALLERİ

GPS uyduları, iki mikrodalga taşıyıcı sinyali iletirler. Uydular bu sinyallerle faz ve kod ölçüleri ile kendi konum bilgilerini (efemeris) yayınlarlar. Sinyaller iki farklı frekansta taşıyıcı dalga üzerinden iletilirler.

L1 frekansı 1575,42MHz (10,23MHz * 154), dalga boyu 19 cm
L2 frekansı 1227,60MHz (10,23MHz * 120), dalga boyu 24 cm

Taşıyıcı dalgalar üzerine kod (Pseudo Random Noise –PRN) ve yörünge bilgileri modüle edilmiştir. İki türlü kod bilgisi mevcuttur:

C/A kod (Coarse Acquisition): Sivil amaçlı kullanıcılar için tasarlanmış bu kod “Selective Availability” adı verilen bir yöntem ile hassasiyeti~100 m. olacak şekilde uydu saati ve yörünge bilgileri kasıtlı olarak bozulmuştur (delta ve epsilon etkisi). Selective Availability 2 Mayıs 2000 tarihinde kaldırılmış ve konum belirleme hassasiyeti 15 m.’ye kadar inmiştir. C/A kod aracılığı ile yürütülen bu hizmete “Standart Positioning Service” (SPS) adı verilir.

P Kod (Precise) : Askeri kullanıcılar için tasarlanmış bu kod, W kod adı verilen bir kod ile şifrelenmiş, sadece askeri amaçlı GPS alıcılarının doğrudan çözebileceği Y kod ortaya çıkmıştır. Bu özellik de Anti- Spoofing olarak adlandırılmaktadır.

Yörünge bilgileri (Broadcast ephemeris): Yer izleme istasyonları tarafından önceden tahmin edilerek uydulara gönderilen ve uydu sinyalleri ile yayınlanan uydu konum bilgileridir.

YAYIN EFEMERİSİ (BROADCAST EPHEMERIS)


HASSAS EFEMERİS (PRECISE EPHEMERIS)

Pratik amaçlı jeodezik konum belirleme için yayın efemerisi yeterlidir. Daha hassas sonuç gerektiren işlerde hassas efemeris kullanılması ile doğruluk arttırılabilir. Hassas efemeris, dünya yüzeyine dağılmış çok sayıda istasyondan elde edilen uydu verilerinin değerlendirilmesi ile (post processing) elde edilmiş sonuçlar olup, internetten ulaşılabilmektedir.

Tam Sayı Bilinmeyeni

Bir alıcı ölçü almaya başladığında herhangi bir uydudan kaydedilen ilk sinyalin (sıfır epoku) tam dalga boyu sayısı belirli değildir. Bu sayı taşıyıcı dalga başlangıç faz belirsizliği (ambiguity) adını alır. İlk sinyalin geriye kalan parçası ise ölçülür. Tamsayı bilinmeyeni olarak da anılan bu problem, ölçülerin değerlendirilmesi sırasında çeşitli ölçü kombinasyonları ve istatistik kestirmeler ile hesaplanır. Faz ölçüleri bu nedenle pratik navigasyon uygulamalarında kullanılmamaktadır.

KONUM BELİRLEME (GPS İLE ÖLÇME METOTLARI)

GPS’de ölçülen noktaların cinsine, istenen duyarlılığa ve amaca göre farklı ölçme metotları uygulanır. Sonuçta elde edilen koordinatlar alıcı tipine, gözlem süresine, uyduların konumu ve sayısına, ölçü tipine göre değişir. Bir noktanın doğrudan doğruya dünya üzerindeki konumu (enlem, boylam, yükseklik veya X,Y,Z) belirleniyorsa buna mutlak konum belirleme (Point Positioning) denir.

Birden fazla noktanın birbirine göre konumlarının belirlenmesine ise bağıl konum belirleme (Relative Positioning) denir. Konumu belirlenecek nokta hareketsiz ise (nirengi, poligon, detay) statik konum belirleme; hareketli ise (uçak, gemi, tank) kinematik konum belirlemeden söz edilir. Uçak, gemi ve benzeri araçların navigasyonu amacıyla anlık (real-time) konum belirleme yapılabilir. Bu, genellikle askeri amaçlı kullanımda söz konusudur. Ölçülerin, daha hassas sonuçlar elde etmek için arazideki ölçmelerden sonra ofiste değerlendirilmesi de (post-processing) mümkündür. Bu durum daha çok mühendislik uygulamalarında geçerlidir.

Statik Ölçme:
20km’den uzun bazların çözümünde kullanılır. Güvenilir ve yüksek duyarlık istenen çalışmalarda kullanılır. Ölçü süresi uzundur ve baz uzunluğu ile orantılıdır. Kayıt aralığı 10 sn’dir. (Jeodezik kontrol ölçmeleri, deformasyon ölçmeleri)

Hızlı Statik Ölçme:
20km’ye kadar olan bazlar için uygundur. Gözlem süresi daha kısadır. Bu yöntemde bir alıcı, konumu bilinen nokta üzerindedir, diğeri (rover) koordinatı bilinmeyen noktalar üzerinde 5-15 dk bekletilerek gezdirilir. Güvenilirliği arttırmak için 2 sabit alıcıdan iki vektör ile ya da 1 alıcıdan iki farklı zamanda 2 vektör ile noktaya ulaşılmalıdır. Kayıt aralığı 5-10 sn’dir. (Kontrol ölçmeleri, poligon ağı ölçmeleri)

Kinematik Ölçme:
Dur-git: Gezici alıcı koordinatı bilinen bir noktada 5 dk gözlem yaparak tamsayı bilinmeyeni çözülür (initialization). Alıcı devamlı açık ve en az 4 uydudan ölçü almalıdır. Kayıt aralığı 1-5 sn. (Açık alanlarda detay ve mühendislik ölçmeleri)
Sürekli kinematik: Rover belirli zaman aralıklarında ölçü alır. Kayıt aralığı 0,1 sn.

Kinematik on-the-fly:
Statik initialization gerekmez. Hareket halindeyken en az 5 uydudan sürekli veri alır. Kayıt aralığı 0,1 sn ve daha az.

Diferansiyel GPS (DGPS)
DGPS, bilinen bir noktadaki konumlama hatalarının belirlenip, aynı bölgedeki başka alıcıların konum hesaplarının düzeltilerek doğruluğun arttırıldığı bir tekniktir. Bu sistemde konumu belirli referans noktası üzerinde ölçme yapılmakta ve temel olarak ölçülerin olması gereken değerleri ölçülerle karşılaştırılmaktadır. Uygulama alanları; navigasyon, araç takibi, filo yönetimi, GIS veri toplama, hassas tarım vb. DGPS, sistem olarak alıcı ve alıcının o anki konumuna bağlı yansıma ve sinyal gürültüsü gibi hataları elemine edememekte ancak birçok uygulama bu hataların ihmal edilebilir mertebede olacak şekilde hazırlanması nedeniyle etkin biçimde kullanılmaktadır. Bu tür hataları elemine etmek için taşıyıcı dalga faz ölçüleri ile kod ölçülerini filtreleme gibi diğer yöntemler kullanılmaktadır.LADGPS & WADGPS - (Local Area DGPS & Wide Area DGPS)

Diferansiyel düzeltmeler için kullanılan veri aktarım (data-link) sistemleri, çevresel etkenler nedeniyle sınırlı bir alan içerisinde kullanılmaktadır. Ayrıca DGPS’te her kullanıcının düzeltmeleri yayınlamak için kendi referans istasyonunu kurması gerekir. Bu sorunları aşmak amacıyla lokal (10-30 km’ye kadar) DGPS yayını yapan sistemler oluşturulmuştur. Bu şekilde tüm kullanıcılar bu veri aktarım sistemleri sayesinde ücretsiz olan bu düzeltmeleri kullanabilmektedirler. Bu lokal sistemlere LADGPS adı verilmektedir. Lokal sistemlerin daha geniş bir alanda (örneğin ülke çapında) uygulanmasını sağlamak amacıyla, düzeltmelerin özel uydular üzerinden yapıldığı sistemler oluşturulmuştur. Bu sistemlere de WADGPS adı verilmektedir

Gerçek Zamanlı Kinematik Ölçme (RTK)

Standart GPS konfigürasyonuna ek olarak radyo-modem ve RTK kontrol ünitesi vardır. Koordinatlar cm duyarlığında arazide üretilmektedir. Diferansiyel algoritma ve metot kullanılır. Yani en az 2 GPS alıcısı gerekir. Gerçek zamanlı kinematik ölçme, yüksek doğruluklu DGPS’dir.

DGPS ve RTK Yöntemlerinin Karşılaştırılması

• RTK’ de başlangıçta initialization (tamsayı bilinmeyenini çözmek için)için minimum 5 uydu gerekir. Bundan sonra 4 uydu yeterlidir.
• RTK için çift kanallı alıcıya ihtiyaç vardır. DGPS için tek kanallı alıcı yeterlidir.
• RTK’de GPS alıcısı On-the-Fly initialization yapabilmelidir (hareket halindeyken cm doğruluk elde etmek için). DGPS’de bu gerekmez.
• RTK’de initialization 1 dk sürer. DGPS alıcıları ise hemen initialize olur.
• RTK’da 3 boyutta da birkaç cm doğruluk beklenebilir. DGPS’de, sadece yatay konumda metrenin altında doğruluk alınır.
• RTK’de GPS düzeltmelerini elde etmek için, çalıştığınız alandan en fazla 10 km uzaklıkta bir referans istasyonuna ihtiyaç var. DGPS’de, bir referans istasyonuna ve düzeltme sağlayan bir istasyona ya da bazı bölgelerde ücretsiz olarak radyo dalgaları ile düzeltmelerin kullanımına ihtiyaç vardır.

DGPS ve Diğer Yöntemlerin Karşılaştırılması

• DGPS sistemleri hem post-processing hem de real-time olarak kullanılabilir. Bağıl sistemler ancak post-processing olarak değerlendirilebilir. Bu anlamda statik sistemlerle doğrudan aplikasyon gibi uygulamalar yapılamaz.
• Post-processing DGPS sistemlerinde temel amaç referans alıcısında en iyi çözümü elde edilen düzeltmeyi gezici alıcıya uygulamak iken, bağıl statik sistemlerde gezici ve referans istasyonları birlikte hesaplanır. (ikili fark gözlemleri ile baz çözümleri)
• DGPS sistemlerinde yörüngesel ve atmosferik etkiler düzeltmelerin içerisinde dolaylı olarak giderilirken, statik sistemlerde modellenmesi zorunludur. Mutlak sistemlerde ise bunlar doğal olarak sonuçları etkiler.
• Multipath gibi etkileri, ne DGPS ne de statik sistemlerde gidermek mümkün değildir.
• Statik yöntemler genel olarak daha yüksek doğruluk gerektiren çalışmalarda kullanılırken, DGPS sistemleri kadastral ve aplikasyon çalışmarında tercih edilmektedir.
• Gerçek zamanlı DGPS çoğu zaman kod gözlemleri ile yapılan çalışmalar için kullanılmakta olup, faz gözlemleri ile yapılan DGPS, RTK olarak ayrıca değerlendirilmektedir. Bu anlamda taşıyıcı dalga faz gözlemlerini kullanan statik yöntemlerden ayrılır.
• DGPS’de tek frekanslı alıcılarla kod gözlemleri ve düzeltmeleri başarılı şekilde uygulanabilirken, statik çalışmalarda faz gözlemleri kullanmak şarttır.
• Gerçek zamanlı DGPS sistemlerinde veri aktarım sitemi gerekliyken, bağıl ve mutlak konum belirleme sistemlerinde buna gerek yoktur.
• Statik çalışmalarda post-processing söz konusu olduğundan IGS hassas yörünge bilgileri kullanılabilir, gerçek zamanlı DGPS sistemlerinde yayınlanmış yörünge bilgileri yeterlidir.
• DGPS sistemlerinde çoğu zaman tek frekanslı alıcılarla işlem yapılırken, statik sistemlerde çift frekanslı alıcılar tercih edilir.

GPS’de HATALAR VE HATA KAYNAKLARI

GPS’de hatalar uydu kaynaklı, sinyal yayılması kaynaklı ya da
alıcı kaynaklı olabilir.
􀂄 Uydu/Alıcı Sinyal Gürültüsü
􀂄 Uydu/Alıcı Saat Hataları
􀂄 Uydu Yörünge Hataları
􀂄 Atmosferik Gecikme
􀂄 Iyonosferik Gecikme
􀂄 Troposferik Gecikme
􀂄 Uydu Eğim Açısı
􀂄 Sinyal Yayılma (Multipath) Etkisi
􀂄 Başlangıç Faz Belirsizlikleri
􀂄 Anten Faz Kayıklıkları
􀂄 Alıcı Hataları
􀂄 Kullanıcı Hataları
􀂄 Kontrol Birimi Hataları

Anten Faz Kayıklığı:
Alıcı anteninde sinyallerin algılandığı nokta, “anten faz merkezi” olarak adlandırılır. Bu nokta, antenin fıziksel merkezi ile çakışmaz. Noktanın kayıklığı, uydunun yüksekliğine, azimutuna bağlı olup L1 ve L2 için farklıdır.

Kayıklık, biri sabit diğeri zamana bağlı değişim olmak üzere iki ayrı büyüklük olarak incelenebilir. Anten faz merkezi hatalarından kaçınmak için uygun anten seçimi, aynı anda farklı tip anten kullanılmaması (bağıl konumlamada), antenlerin kuzeye yönlendirilmesi önerilir.

Atmosferik Gecikme
Yer yüzeyinden itibaren yaklaşık 50 km kalınlığındaki tabaka Troposfer, buradan itibaren yaklaşık 200 km kalınlığındaki tabaka ise iyonosfer olarak adlandınlır. Uydu sinyalleri alıcıya ulaşıncaya kadar bu tabakalardan geçer ve karşılaştığı dirençten dolayı bir gecikmeye uğrar. İyonosferdeki gecikme, sinyal yolu boyunca elektron aktivitesine bağlı olup metreküpteki elektron sayısının fonksiyonu olarak hesaplanır. Bu fonksiyon, zamana ve enleme bağlı olarak hızlı bir değişim gösterir. İyonosferik gecikmenin giderilmesi için, farklı frekanstaki dalgaların farklı dirençle karşılaşacağı gerçeğinden hareket ederek çift frekanslı GPS alıcıları kullanılmalıdır. Bu nedenle ölçülecek mesafeler büyüdükçe çift frekansta ölçü alma daha büyük önem taşır. Troposferdeki gecikme frekansa bağlı olmayıp, farklı frekans kullanımı ile giderilemez. Troposferik etki iki ayrı bölümde (ıslak ve kuru) incelenerek modellendirilmeye çalışılır. Yeryüzünde ölçülen ısı ve basınç ile uydunun yüksekliğine bağlı olarak geliştirilen modeller ile ilgili araştırmalar devam etmektedir.Multipath
GPS sinyallerinin iki ya da daha fazla yol üzerinden ulaşmasıyla oluşur. Bu problemin tam olarak giderilmesi, her noktada farklı geometri ve çevre koşulları söz konusu olacağından her zaman mümkün değildir. En kolay ve etkin yol, alıcının çok yakınında yansıtıcı yüzeylerin olmamasına dikkat etmektir. Ayrıca GPS sinyallerinin sağ el kuralına göre, yansıyan dalganın ise sol el kuralına göre polarize olması nedeniyle uygun fltreleme yöntemleri ve yansıyan dalgayı absorbe eden özel anten tipleri (ground planes) kullanılabilir.

Engel:


Geometri:


“Uydu saat hataları ve uydu yörünge hataları”, “alıcı saat hataları” ve “başlangıç faz belirsizlikleri” kullanılan fark teknikleri ile en aza indirilmektedir. Alıcı hataları teknolojik gelişme ile birlikte azalmıştır.

Devreye sokulan yeni uydularla geometri yani uydu dağılımı da yeterli olmaktadır. Ölçmelerde aynı antenlerin kullanılmasıyla anten faz kayıklıkları da ortadan kalkar. Çift frekansta ölçü alarak iyonosferik gecikmeyi de ortadan kaldırabiliriz. Multipath ve troposferik gecikme hataları en önemli hata kaynaklarıdır ve uydu eğim açısı küçüldükçe artarlar. Multipath etkisini azaltmak için, bu amaçla hazırlanmış antenler kullanılması ve dikkatli yer seçimi gerekir. Troposferik gecikme ise meteorolojik verilere ya da matematiksel yöntemlere dayalı olarak modellenmeye çalışılmaktadır.

Uygun değerlendirme algoritmalarının, yüksek kaliteli alıcı ve antenlerin kullanılması ve ölçme sürelerinin uzun tutulmasıyla, GPS tekniği ile konum belirlemede 1cm’nin altında doğruluk sağlanabilmektedir.

GPS’in DEZAVANTAJLARI

• Tünel gibi kapalı alanlarda, sualtında ve binaların yoğun olduğu yerleşim yerlerinde GPS ile sonuç alınamaz. Uydu görmek için açık alan gerekir.
• Ağır yağışta, güçlü radyo yayınının yapıldığı ya da yayın antenlerinin olduğu yerlerde verimli değildir.
• GPS, koordinatları WGS-84 datumunda veriyor. Lokal datuma transformasyon gerekir.
• Ortometrik değil, elipsoidal yükseklik üretiyor.

GNSS - Global Navigation Satellite System (eski adı ULUSLARARASI GPS SERVİSİ – IGS)

Dünya çapında 200’den fazla sivil kurum ve kuruluş tarafından oluşturulmuş “sabit GPS (ABD) & GLONASS (Rusya) istasyonları ağı”nı işleterek elde ettiği verileri analiz eden ve internet yoluyla kullanıcılara dağıtan bir organizasyondur. Standartları belirlemek amacıyla kurulmuştur. Verileri arşivler, GPS uydularının yörüngelerini hesaplar, GPS ile yer dönme parametreleri ve
nutasyon serilerini hesaplar.

Amerika’nın GPS sistemine ve Rusya’nın GLONASS sistemine alternatif olarak Avrupa Birliği tarafından GALILEO geliştirilmiştir. Yakında GNSS’e dahil olacaktır. İlki 2005 yılında gönderilen uyduların sayısının 30, yörünge sayısının 3 olması düşünülmektedir. Dünyanın kuzey bölgelerinde de kullanımı mümkün olacak ve uyduların hiçbir koşulda kullanım dışı bırakılmaması sağlanacaktır.

Verileri, Global Data Centers olarak adlandırılan merkezler
barındırmaktadır.
Bunlar:
• Crustal Dynamics Data Information System, ABD (CDDIS)
• Institut Géographique National, FR (IGN)
• Scripps Institution of Oceanography, ABD (SIO)
• Korean Astronomy and Space Science Institute, KR (KASI)

Bölgesel ve diğer veri merkezleri (GA, SOPAC gibi) ile ilgili detaylı bilgiye color=#00004ehttp://igscb.jpl.nasa.gov/organization/centers.html adresinden ulaşılabilir. IGS verileri RINEX (Receiver Independent Exchange – donanımdan bağımsız) formatında yayınlanır. Her GPS yazılımı farklı formatta veri değerlendirmektedir. Rinex ile bunlar arasında dönüşüm mümkündür.

Ayrıca, istasyonların haftalık çözümlerine SINEX (Solution - software / technique - Independent Exchange- yazılımdan bağımsız) formatında ulaşılabilmektedir. 30 Kasım 2006 itibariyle, dünya üzerinde 333’ü aktif olmak üzere toplam 379 istasyon bulunmaktadır.

Ülkemizde bu ağa bağlı 4 istasyon bulunmaktadır:

Ankara (ANKR)
Trabzon (TRAB)
Gebze (TUBI)
İstanbul (ISTA)

GPS ve ÜLKE SİSTEMİ

GPS’in ülkemiz bazında efektif kullanımını sağlamak için, GPS ile Ülke Sistemi arasındaki ilişkilerin tanımlanması gerekmektedir. Her iki sistemin jeodezik altyapısı farklıdır. Sistemler farklı datumlara sahiptir ve farklı koordinat sistemleri ile çalışmaktadır. GPS ile elde edilen bir koordinat bilgisinin Ülke Sistemi içinde kullanılabilmesi için bazı ilişkilere ihtiyaç vardır.

WGS84 sistemi ülkemizde kullanılmayan bir sistemdir. Amerika Savunma Bakanlığı Harita Dairesi (NIMA) tarafından ulusal datum olarak tanımlanmıştır. Doppler-Transit uydu gözlemlerine dayalı olarak geliştirilen bu datum için birkaç değişiklikle GRS80 elipsoidi temel alınmıştır.

GRS80, 1979 yılında Uluslararası Jeodezi Jeofizik Birliği (IGGU) tarafında referans elipsoidi olarak kabul edilmiştir. ITRF (Uluslararası Yersel Koordinat Sistemi) için de referans elipsoidi olarak seçilmiştir.

WGS84 ulusal bir datumdur, ancak GPS uydu yörüngeleri bu datumda yayınlandığından, bu sistemin diğer sistemlerle ilişkisi kurulmalıdır.

TUTGA, ülkemizdeki GPS kullanımının altyapısını oluşturmaktadır. Ülkedeki koordinat bütünlüğünü sağlamak için GPS ile yapılan gözlemler TUTGA’ya bağlanmalıdır. GPS ile yapılan çalışmaların Ülke Sistemi ile olan ilişkisi transformasyon ile kurulmalıdır.

Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı (TUTGA); ITRF koordinat sisteminde 1-3 cm doğruluğunda, üç boyutlu koordinatları ve bu koordinatların zamana bağlı değişimleri (hızları) ile uygun yükseklik sisteminde yüksekligi (H) ve jeoid yüksekligi (N) bilinen, nokta aralığı 25-30 km jeodin hızlı değişim gösterdiği bölgelerde 15 km olan, olabildiğince homojen dağılımda 594 noktadan oluşan bir ağdır.

___________________________________________
Ey iman edenler! Hepiniz barış ve selamete girin de şeytanın adımlarına uymayın.Çünkü o sizin aranızı açan belli bir düşmandır.

Cüz:2 Sayfa 31 Bakara Suresi 208 .Ayet
     
       
Gönderilme Tarihi: 10 Mart 2009 saat 10:05AM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      storix

Oktay OLGUN

Simgem
Albay


★Kocaeli
26 Aralik 2005
2182   Mesaj
Durum: CS Editoru
Mode : Default


Aktiflik
Seviye
DeneyimGPS 
Global Positioning System olarak açılımı olan uydu bazlı radyo navigasyon sistemine verilen addır. Amerikan Savunma Bakalığı’nın denetiminde ve idamesinde olan sistem 24 adet uydu takımından oluşur. Uyduların yörünge hareketi 12 saat sürer. Ufuk çizgisi üzerinde erişilebilen maksimum uydu sayısı günün saati ve konuma bağlı olarak 8-12 arasında değişir. 3 boyutlu pozisyon elde edebilmek için en az 4 adet uydudan yayınlanan sinyalin işlenmesi gerekir. Normal şartlarda yani çevrede GPS sinyallerini engelleyecek fiziksel engel yok ise en az 6-8 arası sayıda uydu ile iletişim kurulur 

GPRS 
GPRS (General Packet Radio Service/Paket Anahtarlamalı Radyo Hizmetleri), GSM ve TDMA ağları için geliştirilmiş olan paket temelli veri taşıyıcı bir servistir. GPRS yüksek hızlarda (Saniyede 115 kilobit) kablosuz internet ve diğer veri iletişimine olanak sağlar. GPRS teknolojisi, kullanıcıya yüksek hızlı bir erişimin yanı sıra, bağlantı süresine göre değil gerçekleştirilen veri alışveriş miktarına göre ücretlendirilen ucuz iletişim olanağı da sağlar. Bu yönüyle GPRS, "sürekli bağlantı halinde" olma imkanının gerçekleşmesi yolunda atılmış çok önemli bir adımdır Bu teknoloji sayesinde aboneler GSM uyumlu telefonları ile e-posta, faks servislerine ulaşacak, rezervasyon, sanal alışveriş, finansal hizmetler, mobil bankacılık, kurumsal çözümler, lojistik hizmetler, filo yönetimi, teknik servis otomasyonu, v.b. işlemleri daha hızlı yapılabilecektir.


Ses trafiği, GPRS kullanıcı sayısı ve kullanılan terminal’in kapasitesi hızını etkileyen en temel faktörlerdir  

SİSTEM MİMARİSİ 

Genel Sistem Mimarisi 
Geliştirilen sistem iki temel yapıdan oluşmaktadır. Bunlardan ilki mobil istemci tarafı, diğeri ise server tarafıdır. Server tarafında veritabanıyla bağlantı kurularak, istemciden gelen veriler veritabanındaki veriler ile karşılaştırılmaktadır. Ve server tarafı sonucu geriye mobil istemciye döndürmektedir Mobil istemcinin iletişimde bulunduğu diğer bir yapı ise harita servisidir. Mobil istemci koordinatlarını göndererek harita servisinden bulundugu yerin çevresinin kendi telefonuna gelmesini ve bulunduğu yerin işaretlenmesini ister. Bu modüller birbirleriyle etkileşimli bir şekilde calışarak mobil istemcinin isteklerini yerine getirirler. Sistemin genel mimarisi şekil 1 deki gibidir. 

Server Bileşeni
 
Server tarafında Http/Gprs üzerinden gelen istekleri karşılar. Xml formatındaki bu istekleri ayrıştırır. İstemciden gelen enlem-boylam bilgilerini veritabanındakilerle belirli kriterleri kullanarak karşılaştırır, ve veritabanından geri dönen bilgileri xml formatına döndürerek istemciye gönderir  

Client Bileşeni
 
Client tarafı, mobil cihazda yüklü olan taraf olup, çeşitli isteklerde bulunur. Önce GPS uydularından koordinat bilgilerini ister. Gelen koordinat bilgilerini anlatmış olduğumuz server tarafına göndererek, server’dan bulunduğu konum ile ilgili bilgileri alır. Daha sonra harita isteğinde bulunmak isterse, harita server’ına bağlanarak haritayı da mobil cihaza yükleyerek gösterir

Yöntem 
Uygulamada hangi binanın yakınında olunduğunu anlamak için uygulanan hesaplama algoritması şöyledir: 

Her bir binanın merkez noktası veritabanında girilmiştir.Binaların koordinatlarına (bx,by), mobil cihaza sahip kişinin koordinatlarına (kx,ky) diyecek olursak öncelikle kişiye yakın binaları belirlemek için kişinin koordinatlarına belirli bir hassasiyet değeri verilerek o kişinin çevresindeki binalar elde edilir. Bu işlem aşağıdaki gibidir.

hkx: kişinin enlemine eklenecek olan hassasiyet
hky: kişinin boylamına eklenecek olan hassasiyet 

      kx-hkx<bx<kx+hkx
      kx-hkx<by<kx+hkx

Öncelikle bu kriterlere uyan bütün binalar bulunarak aranılacak olan alan filtrelenmiş ve daraltılmış olur. Daha sonra ise bulunan bina kümesi üzerinde daha detaylı arama yapılarak tek bir bina bilgisi elde edilmeye çalışılır.İkinci bina arama algoritmasında kullanılan hassasiyetler ilk filtreleme işleminde kullanılan hassiyetlere göre çok daha küçüktür. Bu işlem de aşağıdaki gibi uygulanır. 

hkx: kişinin enlemine eklenecek olan hassasiyet
hky: kişinin boylamına eklenecek olan hassasiyet
hbx: binanın enlemine eklenecek olan hassasiyet
hby: binanın boylamına eklenecek olan hassasiyet 

kx+hkx , kx-hkx ve ky+hky , ky-hky işlemi yapılarak kişinin alanı bir kare olarak düşünülür,daha sonra bx+hbx , bx-hbx ve by+hby , by-hby işlemi yapılır ve binanın alanı bir kare şeklinde düşünülür.Bu iki karenin kesişimi bize kişinin o binaya yakın olduğunu anlatır ve bu binanın bilgisi kullanıcıya getirilir (Şekil4). Kişinin birden fazla binaya yakın olması halinde, yani kişinin alanının birden fazla binayla kesişim noktası olması halinde kesişen alanlardan alanı en büyük olanın kişinin o binaya daha yakın olduğu anlamına gelir ve o binanın bilgisi getirilir


                          Hesaplama Yöntemi 
 

UYGULAMANIN ÇALIŞTIRILMASI 
Uygulamayı örnek bir senaryo üzerinden inceleyecek olursak; Ege Üniversitesi kampüsüne gelen yeni bir öğrenci, kampüs içindeki herhangi bir binanın önünden geçerken o binanın hangi bina olduğunu, binayla ilgili detaylı bilgileri görmek istemektedir.
Kampus içinde gezerken bir binanın hangi bina olduğunu merak eden bir öğrencinin uygulamayı çalıştırdığını düşünelim.Öğrenci, uygulamadan bulunduğu yerin bilgisini istediğinde, koordinat bilgileriyle birlikte öğrencinin bulunduğu yer bilgisi de döner. Kullancıya dönen ekran görüntüsü                                  Koordinat Gösterimi 

  Eğer öğrenci bulunduğu yeri harita üzerinde de görmek isterse, o zaman haritayı da almak ister. Kullancıya dönen ekran görüntüsü Şekil daki gibidir. Şekil daki kırmızı nokta ise öğrencinin bulunduğu konumu göstermektedir

                            Harita Gösterimi

Günümüzde mobil cihazların ve buna bağlı olarak mobil teknolojilerin kullanım alanı ve gerçekleştirilen uygulama sayısı ve çeşitliliği hızla artmaktadır. Kablosuz teknoloji kullanımıyla mesafe ve platform bağımsız iletişim yapılabilmektedir. Ayrıca bu cihazların gelişen teknolojiyle birlikte özelliklerinin artması ve boyutlarının küçülmesi günlük yaşantıda vakit kaybettirici işleride kolayca yapabilmesini sağlamıştır. Mobil cihazlar teknolojiyle birlikte yükselmeye devam ederken uygulamaların da arttığından bahsedilmişti, fakat bu uygulamaları geliştirmenin de bir maliyeti vardır, günlük hayatta da kullanılan bir bilgisayar uygulamasından en önemli farkı kaynak kısıtlılığıdır, en az kaynakla en çok işin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Uygulamayı geliştirilirken bu kısıt göz önünde bulundurulmuştur.

Uygulama kampüse ilk defa gelmiş ve etrafı tanımayan birinin olduğu ve ona kampüsün tanıtılması gereği çıkış noktası olmuştur. Buna göre kişi elindeki mobil cihazla kampüs içinde gezerken merak ettiği yerlerde sorgulama yaparak bulunduğu yer hakkında özet bilgi ve harita görüntüleyebilmektedir. Kişi sorguyu gönderdiği zaman GPS ile koordinatları alınır ve sunucuya gönderilir, sunucu tarafta gerekli karşılaştırmalar yapıldıktan sonra kişinin bulunduğu yerin bilgisi sunucudan kişiye gönderilir. Uygulamada sadece kampüste olma zorunluluğu yoktur, veritabanına istenen yerler girildiği takdirde nerede olursa olsun kişi bilgilendirilebilir. Mobil kullanıcılar için tasarlanan ve gerçeklestirilen mobil turist gerçek ortamda başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Çalışmanın devamı olarak, farklı büyüklükteki binalara farklı hassasiyetler verilerek uygulama geliştirilebilir. Ayrıca kişilerin koordinatlarını cep telefonu üzerinden alarak, konum bilgilerinin veritabanına dinamik olarak kaydedilmesi sağlanabilir. 


                                             Genel Sistem Mimarisi 

                                    Sunucu Bileşeni 

                                           İstemci Bileşeni ___________________________________________
Ey iman edenler! Hepiniz barış ve selamete girin de şeytanın adımlarına uymayın.Çünkü o sizin aranızı açan belli bir düşmandır.

Cüz:2 Sayfa 31 Bakara Suresi 208 .Ayet
     
       
Gönderilme Tarihi: 10 Mart 2009 saat 10:05AM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      storix

Oktay OLGUN

Simgem
Albay


★Kocaeli
26 Aralik 2005
2182   Mesaj
Durum: CS Editoru
Mode : Default


Aktiflik
Seviye
DeneyimGPRs

 

Çağın ilerlemesi, şehirlerin metropolleşmesi, toplumsal ilişkilerin değişmesi, toplum örgütlülüğünün yeniden yapılanması elbette toplumun bir ferdi olan bireyi de etkilemiştir.Metropolitan vatandaşın artık sabit bir adresi yoktur, iş şekli daha çok mobil özellik gösterir ve sürekli zamanla yarış halindedir.

İnsan her nerede olursa olsun istediği anda özgürce haberleşmek istemektedir.Bu da mobil haberleşme fikrini doğurmuştur.İnsanların aynı şekilde veri bağlantısına sahip olma istekleri de kablosuz veri servislerini ortaya çıkarmıştır.Her nerede ve her ne zaman olursa olsun insanların e-postalarına, internete, dosyalarına, fakslarına ve diğer verilere erişebilmeleri için kullanılan bir yöntem de GPRs’tir.

GPRs, GSM mobil istasyonları için bir paket radyo erişimi ve GSM altyapısında bir paket bağlaşmalı yönlendirme fonksiyonelliği sağlayan bir veri servisidir.GPRs fikri ilk olarak 1992’lerde ortaya çıktı.2000 yılı itibariyle da uygulamalarına başlandı.

GPRs, GSM sistemlerinde paket verisi üzerine ETSI (European Telecommunications Standarts Institute) tarafından hazırlanmış bir standarttır.Ayrıca TIA (Telecommunications Industry Association) tarafından TDMA/136 sistemleri için paket veri standardı olarak kabul edilmiştir.PLMN’e GPRs fonksiyonelliğinin eklenmesiyle operatörler abonelerine IP’ye dayanan dış şebekelere daha verimli erişim sağlayabilirler.

GPRs hava arayüzü hızını 115 kbit/sn’ye çıkarabilir.Aynı radyo kaynağını pek çok kullanıcının kullanmasına izin verirken, ücretlendirme de bağlantı süresine göre değil, transfer edilen veri miktarına bağlı olarak yapılmaktadır.

GSM de de kullanılan GMSK modülasyonu kullanılır.

Kısaca GPRs, GSM sistemine paket bağlaşmasını getirir diyebiliriz.
GPRs ETSI TANIMI


GPRs, abonesine devre bağlaşmalı moddaki şebeke kaynaklarından yararlanmadan, veriyi uçtan uca paket transfer modu ile  iletmesini ve almasını sağlar.

GPRs, aşağıdaki karakteristiklere sahip uygulamalar için şebeke kaynaklarının verimli ve ekonomik kullanımına olanak sağlar.

-aralıklı, peryodik olmayan (örneğin patlamalı) veri iletimi

-küçük veri miktarlarının sık iletimi

-büyük veri miktarlarının sık olmayan iletimi

GPRs’te PTP (point to point-noktadan noktaya) destek servis tipi tanımlanmıştır.

PTP servisi iki kullanıcı arasında bir veya daha fazla paketin iletimini sağlar.İki çeşit PTP servisi vardır:

-PTP bağlantısız şebeke servisi (PTP-CLNS: PTP Connectionless)

-PTP bağlantı yönelimli şebeke servisi (PTP-CONS: PTP Connection Oriented)

Servis isteğinin başlatılması sabit veya mobil erişim noktalarından mümkündür.

1-PTP-CLNS:Bir veya daha fazla paketin A abonesinden B abonesine gönderildiği bir servistir.Her paket birbirinden bağımsızdır.Datagram modundadır ve patlamalı uygulamaları desteklemektedir.:Güvenilir bir dağıtım için, radyo arayüzü üzerinde PTP-CLNS, onaylanmış transfer modunu destekler.

2-PTP-CONS:Çoklu paketlerin A abonesinden B alıcısına gönderildiği bir servistir. Kullanıcılar arasında lojik bir bağlantı sağlar.Patlamalı transaktif veya interaktif uygulamaları destekler.Radyo arayüzü üzerinde onaylanmış transfer modundan güvenilir bir dağıtım için yararlanır.

GPRs’e Neden İhtiyaç Vardır?

1-İnternet günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir ve GPRs internet dünyası ile mobil haberleşme arasında bir direkt link imkanı verir.

Varolan GSM veri servislerinden farklıdır.Öncelikle, kullanıcı her veri transfer etmek istediğinde şebekeye bağlanmak zorunda değildir, bütün zaman boyunca bağlantıda kalabilir. GPRs çabuk, daima bağlantılı uygulamalara olanak sağlar.İkinci olarak, GPRs transfer edilen veri miktarına göre ödeme yapmaya olanak sağlar.

GPRs ile sağlanan yüksek iletim hızı ile, kullanıcılar daha hızlı dosya indirebilecekler, yeni uygulamalar mümkün hale gelecek ve veri servisleri çok daha çekici olacaktır.

2-GPRs uygulamasını ertelemek, operatörler açısından, yarışın dışında kalmak ve pazar payının azalması demektir.Çünkü 2001 itibariyle GSM şebekelerindeki trafiğin %30’unun veri uygulamaları tarafından oluşturulacağı düşünülmektedir.

Varolan şebekeye bir takım yeni yazılım ve donanım eklenmesi ile GPRs şebekesi mümkün hale gelecektir.

3-GPRs, fazla olan ses kapasitesini veri için kullanır.Yüklü saatte bile GPRs tarafından kullanılabilecek bir fazla kapasite şebekede vardır.

Örneğin, bir TRX hücresi 15 Erlang’lık bir ses trafiğini taşıyabilir, ancak %2 blokaj ile sadece 9 Erlang’lık ses trafiği taşınabilir.Böylece kapasitenin %40’ı kullanılmamış olur.GPRs bu fazla kapasitenin bir kısmını kullanabilir.

4-GPRs  3. nesil hücresel sistemlere bir geçiş yoludur.Hücresel sistemlerin gelişimi bölümünde de gördüğümüz gibi UMTS (Universal Mobile Telecommunications System-Uluslararası Mobil Telekomünikasyon Sistemi)’in gelişi GSM şebekesini tamamlayacaktır.Ve GSM MSC’ne WCDMA BSS’i bağlanarak devre bağlaşmalı çağırmalar ve GPRs IP temel yapı şebekesi bağlanarak paket bağlaşmalı servisler sağlanacaktır.Daha sonra ise UMTS’in ATM bazlı çekirdek şebekesi eklenecektir.

GPRs SİSTEM ÖZELLİKLERİ

GPRs sistemi GSM sistemine ek bir servis olup internet veya firma LAN (Local Area Network-Yerel Alan Şebekesi)’larına veri paketi kullanarak erişmek isteyen son kullanıcıya mobil istasyonu bağlantı cihazı olarak sağlar.MS, GSM telefonu olan bir mobil terminali (MT-Mobile Terminal) ve buna bağlı bir bilgisayar olan terminal cihazını (TE-Terminal Equipment) içerir.

GPRs veri transferi internet protokolüne dayanır.Bu yüzden paket veri iletimi hava arayüzünü içeren uçtan uca kaidesine dayanarak yürütülür.

GSM sistemi telefon için devre bağlaşmalı hava arayüzünü kullanırken GPRs sistemi paket bağlaşmalı hava arayüzünü kullanır ve her ikisi de GSM standartlarına göredir.Bir GPRs şebekesi, bir GSM şebekesinin bir uzantısı olarak görülebilir ve kendine özgü bazı eklemelere ihtiyaç duyar.GPRs sistemini GSM sistemine tanıtmakla, abone ve terminal verisini koordine etmek, bağlamak, idare etmek ve güvenliklerini sağlamak hem devre bağlaşmalı hem de paket bağlaşmalı haberleşme için mümkün olacaktır.

Paket veri fonksiyonu, GSM sistemince sağlanan devre bağlaşmalı servislerle karışmaz.

GPRs sistemi, bir radyo kanalının pek çok MS tarafından meşgul edilmesi olayı ile karakterize edilebilir.Bir MS, bir veri paketi oluşturduğunda, şebeke paketi uygun olan ilk radyo kanalından gönderir.

Büyük veri miktarlarını içeren bir mesaj transfer edileceğinde pek çok pakete bölünür.Bu paketler adreslerine ulaştığında orijinal mesajı oluşturmak üzere tekrar birleşirler.Alınan bütün paketler veri hafızalarında depo edilir.

İletim esnasında farklı paketler farklı radyo kanallarını kullanabilir.

GPRs sistemindeki MS, sadece paket bağlaşmalı haberleşme için kullanılabileceği gibi hem devre hem de paket bağlaşmalı haberleşme için kullanılabilir.

Kullanıcı Özellikleri


GPRs verinin mobil telefon şebekesi aracılığıyla gönderilmesi ve alınmasını sağlayan yeni ses dışı hizmetlerin eklendiği bir servistir.Günümüz devre bağlaşmalı veri ve kısa mesaj servisinin eksikliklerini giderir.

-Hız:GPRs ile,aynı anda sekiz zaman dilimini kullanarak teorik maksimum hız 171.2 kbit/sn’ye ulaşılabilir.Bu GPRs’in bugünün sabit haberleşme şebekeleri üzerinden yapılan veri iletiminden 3 kat ve GSM şebekelerindeki devre bağlaşmalı veri servislerinden 10 kat daha hızlı demektir.

-Anında Erişim:GPRs, ihtiyaç olduğu anda verinin gönderilebildiği veya alınabildiği acil bağlantıları kolaylaştırır.Bir çevirmeli modem bağlantısına gerek yoktur.Bu yüzden GPRs kullanıcıları zaman zaman “daima bağlantılı” olarak nitelendirilir.Anında erişim GPRs’in devre bağlaşmasına göre avantajlarından biridir.

-Yeni ve Daha İyi Uygulamalar:GPRs, GSM şebekeleri üzerinden daha önce devre bağlaşmasının hız (9.6 kbit/sn) ve SMS’teki mesaj uzunluğu (160 karakter) sınırlamaları yüzünden uygulanamayan pek çok uygulamaya olanak sağlar.Bunlar daha sonra ayrıntılı olarak incelenecektir.

-Servis Erişimi:GPRs kullanabilmek için kullanıcılar,

1-GPRs uyumlu bir mobil telefon (varolan GSM telefonları GPRs uyumlu değildir.)

2-GPRs desteği sağlayan bir mobil telefon şebekesine abonelik

3-Yazılım ve donanım konfigürasyonları içeren mobil telefonların spesifik modellerini kullanarak GPRs verisinin alınması ve gönderilmesi hakkında bilgi sahibi olmak

4-GPRs üzerinden verinin gönderildiği veya alındığı bir hedef.SMS’te bu hedef genellikle bir mobil telefon olurken GPRs’te bu bir internet adresidir.

Şebeke Özellikleri


-Paket Bağlaşması:GPRs, varolan devre bağlaşmalı GSM şebekelerinde bir paket bazlı hava arayüzünü gerektirmektedir.Devre bağlaşmalı bir şebeke mimarisini paket bağlaşması ile desteklemek büyük bir gelişim demektir.İlerde de göreceğimiz gibi GPRs standartları şebeke operatörlerinin sadece iki yeni altyapı düğümü eklemesi ve varolan bazı şebeke elemanlarında yazılım değişikliğine gitmesi yolu ile oluşturulmuştur.

GPRs ile veri iletilmeden önce paketlere ayrılır.Paketler farklı yollardan alıcı uca ulaştırılır ve orada tekrar birleştirilerek veri orijinal haline getirilir.

-Spektrum Verimliliği:Paket bağlaşmasında GPRs radyo kaynakları sadece kullanıcılar veriyi alırken veya iletirken kullanılır.Bir radyo kanalı bir mobil kullanıcıya belli bir süre için tahsis edilmektense, uygun olan radyo kanalları aynı anda pek çok kullanıcı arasında paylaştırılabilir.Az bulunan radyo kaynaklarının verimli kullanımı, pek çok GPRs kullanıcısının aynı band genişliğini paylaşması ve tek bir hücreden hizmet edilebilmeleri manasına gelir.Kullanıcı sayısı, kullanılan uygulamaya ve transfer edilen veri miktarına bağlıdır.Spektrum verimliliğinden dolayı sadece trafiğin yoğun olduğu saatlerde kullanılan boş kapasitelere daha az gereksinim vardır.

GPRs, aşağıdakileri eşzamanlı olarak gerçekleştirdiğinden bir GSM şebekesinin trafiğin yoğun olduğu saat kapasitesi artırılmalıdır.

1-Sanal bağlanırlığı destekleyerek az bulunan radyo kaynaklarını daha verimli tahsis etmek

2-Devre bağlaşması ile gönderilen trafiği GPRs’e yollamak

3-GPRs standartları tarafından desteklenen GPRs/SMS ara bağlantısı kullanmak yerine SMS kullanılarak gönderilen trafiği GPRs’e yollamak suretiyle işaretleşme kanal yükünü azaltmak

-TDMA ve GSM Desteği:GPRs sadece GSM sayısal mobil telefon standardına dayanan mobil şebekelere uygulanacak bir servis olarak dizayn edilmemiştir.Kuzey ve Güney Amerika’da kullanılan IS-136 TDMA standardı da GPRs’i destekler.

-İnternet Fonksiyonelliği:GPRs, varolan internet ve yeni GPRs şebekesi arasında bir ara çalışmaya izin vererek mobil internet fonksiyonelliğine olanak sağlar.Sabit internet şebekeleri üzerinden kullanılan herhangi bir servis (FTP, telnet, e-mail, chat...) GPRs sayesinde mobil şebekeler üzerinden de kullanılabileceklerdir.

Web taraması GPRs uygulamaları arasında en önemli olanıdır.

GPRs GEREKSİNİMLERİ


Yeni bir paket veri servisinin gereksinimleri iki kategoride incelenebilir:

-Kullanıcı gereksinimleri

-Servis sağlayıcı gereksinimleri

Kullanıcı, yeni, verimli ve pahalı olmayan bir servis ile ilgilenirken servis sağlayıcı böyle bir servisi kar edebilmek amacıyla uygun bir fiyata sağlamayı ister.Gereksinimler varolan ve gelecekte olması mümkün uygulamalar tarafından ayarlanır.
Kullanıcı Gereksinimleri


Kullanıcılar için, bir paket radyo servisinin en büyük avantajı trafik hacmine dayanan ücretlendirme olanağıdır.Kullanılmayan iletim kapasitesi için ödeme yapmaya gerek yoktur.Boş peryotlar sırasında,spekrum verimli olarak diğer kullanıcılara verilmektedir.

Bir diğer gereksinim, varolan çoğu haberleşme uygulamaları ile işlem yapılmasını desteklemesidir.Yeni bir servisin kabul edilebilirliği açısından, modifikasyonlara gerek duyulmaksızın varolan uygulamaları desteklemesi temeldir.GPRs varolan çoğu uygulama için olduğu kadar yeni haberleşme uygulamaları için de çok uygun bir destektir; çünkü sistem maksimum 171.2 kbit/sn’ye kadar çıkabilen değişken bir iletim kapasitesi sağlamaktadır.Bu kadar yüksek hızı ise şu şekilde açıklayabiliriz: 200 kHz band genişliğine sahip GSM frekans kanalı 270.833 kbit/sn’lik bir bit hızına sahiptir.Bu hız toplam 8 zaman diliminin birlikte olduğu bir hızdır.GPRs sisteminde 8 zaman diliminin birden fazlası paket veri iletimi için kullanılarak yüksek iletim hızlarına çıkılabilir.

Ayrıca, sistemde yeni servisleri ve uygulamaları kendine çekebilecek bir esneklik olmalıdır.Servis, hem bağlantısız hem de bağlantı yönelimli iletimi sağlamalıdır; çünkü bu durum varolan haberleşme protokolleri ile zaten sağlanmaktadır.

Noktadan noktaya olan veri iletimin bir noktadan çok noktaya olan veri iletimi kadar iyi desteklenmesi önemlidir.Günümüzde kullanılan haberleşme uygulamaları genelde noktadan noktaya kategorisindedir.Bir noktadan çok noktaya hizmetler, diğer kablosuz şebekelerce hizmet verilmesi gereken yeni servislerin tanıtımı için olanaklar sağlar.Bir noktadan çok noktaya hizmetleri için gereksinimler, önceden belirlenmiş coğrafi bir alanda veri transferini iyi yapabilme yeteneğidir.

Servis Sağlayıcı Gereksinimleri


Şebeke operatörlerinin görüşüne göre, az olan sistem kaynakları verimli bir şekilde kullanılmalıdır.Özellikle veri servislerinde, iletimin patlamalılığı hava arayüzünün ve şebeke kaynaklarının her iletimin verimini çok fazla düşürmeden pek çok kullanıcı tarafından paylaşılmasına olanak sağlar.

Servis, küçük miktarların sık olan iletimini ve küçük veya orta miktarların sık olmayan iletimlerinin trafik karakteristikleri ile ilgili uygulamalar için hedeflenmiştir.Bu durum sistemin yeni servisleri ve uygulamaları kendine çekmesine neden olur.Paket radyo spektrumunun bloke olmasını önlemek amacı ile büyük miktarların iletimi devre bağlaşmalı kanallar üzerinden yapılacaktır.Yeni servis varolan GSM servislerini performans ve sermaye gereksinimleri açısından kopyalayan servisler için bir temel olarak kullanılmamalıdır.Paket radyo ve servislerin diğer kısımları arasındaki mevcut kaynakların paylaşılmasındaki esneklik, kapasite gereksinimlerinin dinamik olarak değişmesinden dolayı önemlidir.

Servisin kurulması varolan servislerin işleyişini riske etmez.Sistemi yeni yazılım ve donanım ile güncellemek zordur; çünkü yapılması gereken pek çok test vardır.Varolan servisler ile pek çok bağlılığı olan yeni bir servisin tanıtılmasıyla daha önceden yapılmış olan pek çok testin tekrar edilmesi gerekir.Servisin diğer servislerden bağımsız olması halinde operatörlere ve üreticilere daha az test yapma gerekliliği ortaya çıkar.

Yeni paket radyo servisinin varolan sistem mimarisinde önemli değişikliklere gerek duymamasından dolayı, yeni mimarinin daha sonra diğer sistemlerde kullanılabilecek kadar esnek olması gerekir.Paket radyo servisinin tanıtımı hava arayüzünde düşük seviye protokollerinde bir değişikliğe gidilmeksizin yapılabilmelidir.Şebeke mimarisi ve yüksek seviye protokolleri tekrar kullanılabilir olmalıdır.DECT ve UMTS sistemlerinin paket radyo mimarisi ile gelişimi tanımlanmıştır.GPRs mimarisi işaretleşme ve yüksek seviye veri protokolleri bağımsız olacak şekilde tasarlanmıştır.Sadece radyo arayüzündeki düşük seviye protokollerinin aynı servisi işleme yeteneğinde olacak şekilde değiştirilmesi gerekir.


GPRs Sınırlamaları

Günümüzün ses dışı mobil servisleri ile spektrum verimliliği, fonksiyonelliği ve yetenekleri açısından kıyaslandığında GPRs’in büyük bir ilerleme kaydetmiş yeni bir mobil servis olduğu açıktır. Ancak GPRs’in bazı sınırlamaları vardır:

1-Bütün kullanıcılar için sınırlı hücre kapasitesi: GPRs, bir şebekenin varolan hücre kapasitesini etkiler. Farklı kullanıcılara konuşlandırılabilecek sınırlı radyo kaynağı vardır.(Bir amaç için kullanım farklı bir amaç için kullanımı engeller) GPRs kanal tahsisatını dinamik olarak yönetir ve trafiğin yoğun olduğu saatlerde kısa mesajları GPRs kanalları yerine işaretleşme kanallarından gönderir.

Sonuç:SMS için farklı tipte bir radyo kaynağını kullanan bir taşıyıcıya gerek vardır.

2-Gerçek hızın teorik hızdan çok küçük olması: Teorik maksimum 171.2 kbit/sn’lik hıza ulaşmak için tek bir kullanıcının bütün zaman dilimlerini (8 tane) hiçbir koruma olmaksızın kullanması gerekir. Bir şebeke operatörünün bütün zaman dilimlerini tek bir GPRs kullanıcısına tahsis etmeyeceği de açıktır.Ayrıca, ilk GPRs terminallerinin bir, iki veya üç zaman dilimini kullanmaları beklenmektedir. Bu yüzden bir GPRs kullanıcısına verilen band genişliği sınırlı olacaktır. Şebeke ve terminallerdeki kısıtlamalar da göz önüne alınarak teorik maksimum GPRs hızları kontrol edilmelidir. Mobil şebekelerin sabit şebekelere göre daha küçük veri iletim hızlarına uygun olduğu da bir gerçektir.

Sonuç: EDGE veya UMTS gelene kadar mobil kullanıcıların yüksek mobil veri hızları ile işlem yapması mümkün olmayabilir.

3-Alt optimal modülasyon: GPRs, Gauss minimum kaydırmalı anahtarlama (GMSK) tekniğine dayanır. EDGE ise 8 PSK-8 faz kaydırmalı anahtarlama olarak bilinen ve hava arayüzünden çok daha fazla bit hızına izin bir modülasyon tekniği kullanır.       8 PSK, UMTS için de kullanılacağından, şebeke operatörleri 3. nesil mobil telefon sistemlerine geçiş için 8 PSK’yı kullanma gereğini duyacaklardır.

4-İletim Gecikmeleri: Aynı adrese gidecek olan GPRs paketleri farklı yolları kullanabilir. Bu durum, radyo linki üzerinden veri iletimi sırasında bazı bilgilerin kaybolmalarına veya bozulmalarına yol açabilir. GPRs standartları kablosuz paket teknolojilerinin bu doğal özelliği bilinerek veri bütünlüğü ve tekrar iletim stratejilerini birleştirir. Sonuçta potansiyel iletim gecikmeleri meydana gelebilir.

Bu yüzden yayın kalitesi gerektiren uygulamalar HSCSD kullanılarak gerçekleştirilebilir. HSCSD, bir kullanıcının aynı anda dört ayrı kanalı kullanabildiği bir devre bağlaşmalı veri servisidir. Alıcı ile verici arasında uçtan uca bağlantı özelliği ile iletim gecikmeleri azalmaktadır.

5-Depolama mekanizması yokluğu: SMS (Short Message Service-Kısa Mesaj Servisi)’deki depolama ve iletme fonksiyonları SMS’in en önemli özelliklerinden biri iken GPRs standartlarında depolama mekanizması yoktur.

GPRs Uygulamaları

GPRs için mümkün olan uygulamalar bir diz üstü bilgisayardaki haberleşme imkanlarından düşük iletim hızlı özel uygulamalara kadar yayılabilir.Bazı PC uygulamaları zaten devre bağlaşmalı GSM veri servisleri ile kullanılmakta idi; fakat GPRs ile çok daha ekonomik hale gelecektir.

Mobil PC ofisi insanın nerede olurlarsa olsun sanki ofisinde imiş gibi çalışmasına olanak sağlar. GPRs’in en önemli uygulamaları arasında e-posta alım ve iletimi, dosya transferi ve internetle www dolaşımı vardır. E-posta mesajlaşmasında GPRs’in avantajı ücretlendirmenin iletilen veri miktarına bağlı olarak yapılmasından dolayı bağlantının tüm zaman boyunca açık tutulabilmesidir.

Dosya transferinde, küçük dosyalar çağırma kurma süresi olmadığından dolayı hızlıca iletilebilir.

www taramasında yine ücretlendirmenin aktif olarak iletilen ve alınan veriye göre yapılmasının sağladığı avantaj söz konusudur. Bütün bu uygulamalar LAN’lar için dizayn edilmiştir ancak mobil uygulamaları da hızla artmaktadır.

GPRs küçük veri miktarlarının sık olmayan iletimini gerçekleştiren uygulamalar için büyük bir market oluşturur. Bu tip haberleşme imkanlarından yararlanacak pek çok elektriksel cihaz vardır. GPRs vericisi cihaza periyodik istatistiksel hata bildirimleri, hırsız alarmlarını haber vermek üzere yerleştirilebilir. GPRs kablosuz bir servis olduğu için cihaz mobil veya sabit olabilir.

Parasal işlemlerde, GPRs elektronik para için bir destek olabilir. Sistem erişim zamanı ve veri hızı yeterince hızlı bir işlem sağlamak için yüksek olmalıdır.

Fotoğraf, resim, statik web sayfaları, prezentasyonlar gibi hareketsiz görüntüler sabit telefon şebekelerinde olduğu gibi mobil telefon şebekeleri üzerinden de alınıp gönderilebilir. Bu durum, GPRs radyo cihazına bağlanmış bir sayısal kameradan bir internet sitesine görüntüleri göndermek suretiyle olacaktır.
GPRs SİSTEM YAPISI


GPRs Referans Modeli

 GPRs, Şekil-3’te gösterilen basitleştirilmiş referans modeli ile tanımlanabilir.GPRs, bir verici ile bir veya daha çok alıcı arasındaki veri transferi yeteneğini sağlar.Bu alıcı ve vericiler bir MS veya bir TE (bir GPRs şebekesine bağlı olabileceği gibi bir dış veri şebekesine bağlı olabilir) olabilir.Baz istasyonu MS’ler için GPRs şebekesine radyo kanalı erişimi sağlar

 

Şekil 3-Basitleştirilmiş GPRs referans modeli

Destek servisleri:Destek servisi, kullanıcı-şebeke arayüzleri arasında işaretlerin iletimine olanak sağlayan haberleşme servis tipidir.GPRs destek servisi, kullanıcı-şebeke noktaları (Şekil 4’te 2, 4 ve 7 noktaları) arasındaki veri iletimine olanak sağlar.

GPRs Erişim Noktaları:Şekil 3’deki referans konfigürasyonu göz önünde tutulursa, kullanıcılar çeşitli haberleşme servislerine, şekil 4’te gösterildiği gibi farklı erişim noktalarından erişebilir.

-1,3,5, ve 6. erişim noktalarında teleservislere erişilir.

-2. erişim noktası, ISDN olmayan destek servislerine erişilebilir.ITU-TX- ve V-serisi tavsiyeleri gibi.(R referans noktası)

-4. erişim noktasında, ISDN uyumlu destek servislerine erişilebilir.(S referans noktası)

7. erişim noktasında, dış veri şebekeleri destek servislerine erişilebilir.

-8. erişim noktası (Gi referans noktası, direkt erişim ve dış veri şebekeleri erişimi için aynı olmayabilir) bir veri terminali ve/veya X.25 şebekesi gibi dış veri şebekelerine direkt erişim için destek servisi erişimi sağlar.

Şekil 4- Telekomünikasyon servis erişim noktaları

 

ŞEBEKE MİMARİSİ

GPRs şebeke mimarisi varolan GSM şebeke altyapısı üzerine inşa edilmiştir.Yine de paket bağlaşma fonksiyonu için çok yeni şebeke elemanına ihtiyaç vardır.Ana yönlendirme fonksiyonu destek düğümlerince yürütülür.Bunlar daha sonra ayrıntılı olarak incelenecek olan SGSN (Serving GPRs Support Node-Sunucu GPRs Destek Düğümü) ve GGSN (Gateway GPRs Support Node-Geçit GPRs Destek Düğümü)’dir.Şekil 5’te görülen diğer yeni elemanları kısaca açıklayalım:

 -GPRs temel yapısı:SGSN ve GGSN düğümlerini birbirleriyle bağlantısını sağlar.

-DNS (Domain Name Server-Alan İsimlendirme Sunucusu): IP isimlerini IP adreslerine çeviren standart IP cihazlarıdır, yani adres çevirme amacı ile kullanılırlar.

-Koruyucu duvarlar:IP şebekesini dış saldırılara karşı (örneğin hackerlardan gelebilecek) korurlar.Örneğin, Koruyucu duvar bir GPRs abone bağlantısının bir parçası olmayan bütün paketleri reddedebilir.

-BG (Border Gateway-Sınır Geçidi): Farklı operatörlerin GPRs şebekeleri arasında bir ara-PLMN veri şebekesi üzerinden direk bir GPRs tüneli sağlayan bir yönlendiricidir.

-CG (Charging Gateway-Ücretlendirme Geçidi) :GPRs ücret bilgileri şebekedeki SGSN ve GGSN’ler tarafından toplanır.CG, bütün bu verileri toplar, işler ve faturalama sistemine gönderir.

GPRs şebeke mimarisi

GPRs lojik mimarisi

yer alan elemanlar kısaca incelenirse:

1-TE: Son kullanıcının üzerinde işlem yaptığı bilgisayar terminalidir. GPRs sisteminde son kullanıcının veri paketini iletmek ve almak için kullanılan bileşendir. GPRs sistemi TE ile bir internet servis sağlayıcı(ISP-Internet Service Provider) veya GPRs sistemine bağlı toplu Yerel Alan Şebekesi (corporate LAN) arasındaki IP bağlanırlığını sağlar.

2-MT: MT, bir TE ile ve hava üzerinden bir BTS ile haberleşir.GPRs fonksiyonu için bir yazılım ile yüklenmelidir.SGSN’e doğru bir bağlantı kurar ve kanal seçimi MT ve SGSN arasındaki radyo bağlantısında yapılır.

3-MS: Bir TE ve bir MT birlikte bir MS’i oluşturur.

4-BSS: Baz istasyonu sistemi; baz istasyonu (BTS) ve baz istasyonu kontrolörü (BSC) nden oluşur.

BTS, mobilin şebeke ile bağlantısını sağlayan birimdir.BSC servis alanında BSC’nin MS’lerle haberleşmesini sağlamak üzere hava yoluyla bilgileri alan ve ileten bir radyo cihazıdır.Belli sayıda BTS, BSC kontrolü altındadır.BTS’in özel GPRs yazılımı içermesi gerekir.

BSC, radyo şebekesini kontrol eder.Devre bağlaşmalı ve paket bağlaşmalı çağırmaları kurabilir, denetleyebilir ve sona erdirebilir.Radyo kaynaklarının yönetimi, arama kontrolü, hücrelerarası aktarma yönetimi, BTS veri konfigürasyonu, kanal tahsisatı gibi işlevleri vardır.GPRs için kullanılacağında, GPRs yazılım ve donanımı ile yüklenmelidir.Bir veya daha çok BSC’ye bir MSC hizmet verebilir ve pek çok BSC’ye bir SGSN hizmet verebilir.

BSC’nin CS çağırmaları MSC/VLR’a ve PS çağırmaları SGSN’e göndermesinden önce BTS, MS kaynaklı devre bağlaşmalı çağırmaları paket veri haberleşmesinden ayırır.

5-MSC: GSM devre bağlaşmalı sisteminde telefon bağlaşması fonksiyonlarını, GSM paket bağlaşmalı trafikte SGSN’in yaptığı gibi, gerçekleştirir.PSTN, ISDN, PLMN, PDN ve bazı özel şebekeler gibi diğer telefon ve veri sistemlerine olan ve bu sistemlerden gelen çağırmaları kontrol eder.

SGSN Yönlendirme Alanı (RA-Routing Area), MSC Yerleşim Alanı (LA-Location Area) nın bir alt kümesidir.Bir MSC yerleşim alanı ise bir grup BSS hücresini içerir, sistem LA’yı aktif durumdaki aboneleri aramak üzere kullanır.Bir LA, bir MS’in şebekeye yerini bildirmeksizin hareket edebildiği bir şebekede bulunur.Bir MSC/VLR servis alanı (SA) pek çok LA’dan oluşur.

Bir SGSN ile uyuşan pek çok MSC olduğu gibi bir MSC pek çok SGSN’e bağlanabilir.

6-GMSC: Hücresel şebeke ile yerel sabit telefon ağı (PSTN) arasındaki ara bağlantıyı sağlayan sistemdir.MSC ile farkı HLR’a sahip olmamasıdır, bunun dışında diğer özelikleri aynıdır.GPRs kullanımı için herhangi bir değişikliğe gerek yoktur.

7-HLR: GSM/GPRs operatöründen abonelik almış bulunan herkesin abonelik bilgilerini bulunduran veri tabanıdır.CS ve PS haberleşmesi için bilgiyi depo eder.HLR’da her kullanıcıya özel Uluslararası Mobil Abone Numarası (IMSI-International Mobile Subscriber Identity), abonenin istemiş olduğu veya istemediği ek servisler, kimlik doğrulama parametreleri, abonesinin ISP’si gibi Erişim Noktası Adı (APN-Access Point Name), MS’e tahsis edilen statik bir IP adresi gibi bilgiler vardır.Ayrıca, HLR’da abonenin o an hangi konum bölgesinde olduğu bilgisi de tutulur.Böylece herhangi bir anda abonenin nerede olduğu bilgisi için bir başvuru merkezidir.

GPRs için yazılımda bir değişiklik yapmak gerekir ve  abone bilgisi HLR ve SGSN arasında değiştirilir.HLR’dan SGSN’e giden bilgi operatör tarafından abone için kurulur.Bu bilgi transferi operatör abone bilgisini değiştirdiğinde veya bağlanma ve dolaşımdan sonra yeni bir SGSN abone hakkında bilgiye ihtiyaç duyduğunda yapılır.

8-VLR: O anda hizmet veren MSC yerleşim alanı veya SGSN yönlendirme alanında ulunan MS’lere ait bilgi içeren veri tabanıdır.SGSN, VLR fonksiyonunu paket bağlaşmalı haberleşme için bulundurur.VLR’da bulunan sabit veriler HLR’dakiler ile aynıdır.VLR’da ziyaretçi aboneler için servis sağlamak üzere MSC veya SGSN’in ihtiyaç duyduğu geçici abone bilgisi bulunur.

Bir MS, yeni bir MSC LA veya SGSN RA’ya girdiğinde, o MSC veya SGSN’in VLR’ı MS hakkındaki veriyi HLR’dan ister ve depo eder.Eğer MS başka bir zaman çağırma yapacak olursa, çağırma düzeni için gerekli bilgi hemen hazır olacaktır.

GPRs VLR’ı SGSN’de yazılım içerir.VLR kullanılan SGSN hakkında bilgi içerir.GPRs sistemi için MSC/VLR yerine HLR, MS’lerin kimlik doğrulama prosedürleri için kullanılır.

MSC/VLR SGSN’e iki şekilde bağlanabilir:Direkt olarak Gs arayüzünü kullanarak ya da dolaylı olarak BSS yolu ile A ve Gb arayüzlerini kullanarak.

Gs arayüzü, hem GSM hem de GPRs trafiği ile ilişkisi bulunan terminallerle verimli çalışmak için kullanılır.Bu yüzden Gs arayüzü MSC/VLR ve SGSN’deki veri tabanlarını birbirine bağlar.Hem GPRs hem CS şebekesine bağlı olan MS’lerin konum bilgilerini koordine etmede kullanılır.Ayrıca SGSN yolu ile bazı CS prosedürlerini taşır.

9-EIR: Mobilin çalıntı olması veya herhangi bir nedenle bozulması durumunda sistem içinde kullanılmasını önlemek için mobil cihaz kimlik bilgisini içeren bir veri tabanıdır.

10-AUC (Autentication Center-Kimlik Doğrulama Merkezi): HLR’a bağlıdır.Mobil bilgilerinin kontrol edilmesi için HLR’a bir dizi parametre sağlar.Doğrulama ve şifreleme ile ilgili tüm algoritmalar burada saklıdır.GSM ve GPRs aboneleri için doğrulama aynıdır.GPRs kullanımı için bir değişikliğe gerek yoktur.

11-SGSN: GSM şebekesi üzerine kurulan GPRs’te yer alan ve sistemin çalışmasında önemli görevleri olan bir düğümdür.AXB 200 platformuna dayanan SGSN, coğrafi SGSN servis alanına fiziksel olarak yerleşmiş bütün GPRs abonelerine hizmet eder.Yönlendirme ve mobilite yönetimi fonksiyonlarına iştirak eder.PLMN’de MSC/VLR ile aynı hiyerarşik seviyede bulunur.Görevleri:

-GPRs terminalleri için mobilite yönetimini gerçekleştirmek (bağlanma, çözülme, kullanıcı kimliği doğrulaması, şifreleme ve yerleşim yönetimi gibi)

-MSC/VLR ile birlikte çalışarak A ve  B sınıfı mobil terminaller için birleşik mobilite yönetimini sağlamak

-Mobil terminallere doğru olan lojik linki yönetmek (lojik link kullanıcı paket trafiği, SMS trafiği ve şebeke ile GPRs arasındaki 3. katman işaretleşmesini taşır.)

-GGSN ve mobil terminaller arasında paketlerin yönlendirilmesi ve transferi

-PDP(Packet Data Protocol-Paket Veri Protokolü) bağlamlarını kontrol etmek ( PDP bağlamı, erişim noktası adı, servis kalitesi gibi önemli parametreleri tanımlar.)

-BSS’deki radyo kaynağı yönetimi ile birlikte çalışmak

-Ücretlendirme bilgilerini ve trafik istatistiklerini toplamak

SGSN bir çerçeve aktarması şebekesi üzerinden BSS’e ve diğer tarafta bir IP temel yapı şebekesi üzerinden GGSN’e bağlıdır.

12-GGSN: SGSN gibi, GGSN kavramı da GPRs ile ortaya çıkmıştır.GPRs şebekesi ile dış şebekeler arasındaki arayüz gibi davranır.GGSN erişim sunucu fonksiyonu IETF’deki standartlara göre tanımlanmıştır.Görevleri:

-Dış paket veri şebekeleri ile haberleşmenin kurulması

-Dış paket veri şebekelerine kullanıcı kimliği doğrulaması

-Faturalama bilgisi toplaması

-Bir dış paket veri şebekesinden gelen paketin uygun SGSN’e tünellenmesi, ayrıca SGSN yolu ile bir mobil istasyondan iletilecek paketlerin dış veri şebekelerine yönlendirilmesi

GGSN spesifik bir kullanıcıya adreslenmiş bir paket aldığında adresin aktif olup olmadığına bakar, eğer aktifse veriyi SGSN’e gönderir, aksi halde veri ıskartaya çıkarılır.

PROTOKOLLER

GPRs destek düğümleri (SGSN ve GGSN) arasında verinin tünellenmesi ve mesaj işaretleşmesi GPRs temel şebekesi üzerinden taşınır.Temel şebekenin protokol mimarisi IP(internet protokolü) ne dayanır.GPRs temel yapısı üzerinden güvenilir bir iletim gerektiren protokoller (X.25 gibi) için TCP, IP ile birlikte kullanılır (internet haberleşmesi gibi).Bu protokollerin üzerinde de GTP (GPRs Tunnelling Protocol-GPRs Tünelleme Protokolü) yer alır.İki GPRs PLMN’i arasında veri transferi yapıldığında, bir sınır geçidi temel yapı şebekesi üzerinden güvenliği sağlamak üzere kullanılır.

Paket bağlaşmasında iki iletim modu vardır:Bağlantısız ve bağlantı yönelimli.Bu modlar hakkında kısaca bilgi verdikten sonra GTP üzerinde durulacaktır.

Bağlantısız Şebeke Protokolleri:Paket bağlaşmalı iletimde veri akışı, protokollere ve kullanılan fiziksel kaynaklara bağlı olarak değişebilen boyutlardaki paketler halindedir.Her paket paketin alıcıya yönlendirilmesinde kullanılan bir kaynak ve varış adresi içerir.Paketin izleyeceği yol her bir düğümde kararlaştırılır.Bu yüzden aynı mesaja ait paketler farklı yollar izleyerek alıcıya ulaşabilir.Ara bağlantılı ana sistemler için kullanılan en popüler şebeke katmanı protokolü internette kullanılan IP’dir.IP GSM paket radyo servisinde(GPRs) kullanılan ana şebeke protokolü olarak kabul edilebilir.

Bağlantılı Şebeke Protokolleri:Bağlantı yönelimli hizmette, bir uç birim başka bir uç birimle lojik bağlantı kurmak için “çağırma isteği”nde bulunur.Şebeke üzerinden lojik olarak yol kurulur.Şebekeye gönderilen paketler aynı lojik bağlantıya sahip olur ve sıra ile numaralandırılır.Şebeke paketleri sıra numarası düzeninde gönderir.

 

TCP/IP Protokolleri:IP bağlantısız bir protokoldür, yani veri iletilmeden önce uçtan-uca bağlantı kurmak için kontrol bilgisi alıp vermez.Basit paket iletme hizmeti sağlar.Göndericiden alıcıya gönderilen pakete “datagram” denir.Protokol adresleme mekanizması yönlendiriciler tarafından ara bağlantılı ana sistemler arasında paketin yönlendirilmesinde kullanılır.IP datagram başlığı her düğümde kontrol edilir.Ayrıca düğüm datagramın lokal olarak mı dağıtılacağını ya da başka bir yönlendiriciye gönderileceğini saptar.Datagramların daha küçük parçalara bölünmesi ve varış adresinde bu paçaların birleştirilmesi, IP tarafından sağlanır, farklı maksimum paket uzunluklarına sahip pek çok fiziksel şebeke (ATM, çerçeve aktarması, Ethernet, Token Ring) arasındaki adaptasyonu sağlar.

TCP (Transmission Control Protocol-İletim Kontrol Protokolü); bağlantı yönelimli, alındı bildirimli, hata sezme yeteneğinde, uçtan uca veri bütünlüğü sağlayan bir hizmet sunar.TCP hizmeti alıcı ve göndericinin oluşturduğu soket adı verilen uç noktaları ile olur.TCP hizmeti alabilmek için alıcı ve verici ana sistemde soketler arası bir bağlantı kurulması gerekir.Bir soket aynı anda birden fazla bağlantı için kullanılabilir.

UDP (User Datagram Protocol-Kullanıcı Veri Protokolü); bağlantısız bir paket dağıtım servisi olup datagram başlığı için hata sezme yeteneğindedir.Uygulamalar için kapsüllenmiş ham IP datagramların gönderilmesi için bir yol sağlar ve datagramları bağlantı kurmadan gönderir.

X.25:Veri terminalleri ve veri şebekeleri arasında kullanılan bağlantı yönelimli bir protokoldür.X.25 standardında; fiziksel seviye, link seviyesi ve paket seviyesi olmak üzere üç  protokol seviyesi belirlenmiştir.

Fiziksel seviye protokolleri bağlanan uç birimi ile onu şebekeye eriştiren hat arasındaki fiziksel arayüzü belirler.Link seviyesinde veri çerçeveler biçimine getirilir, fiziksel seviyede güvenilir iletimi sağlanır.Paket seviyesi protokolleri ile virtüel devre hizmeti tanımlanır.

GTP

GPRs temel yapısında yer alan GSN düğümleri arasındaki protokoldür.Hem Gn arayüzü (bir PLMN’deki GSN’ler arasındaki arayüz) hem de Gp arayüzü (farklı PLMN’lerdeki GSN’ler arasındaki arayüz) için tanımlanmıştır.GTP ile ilgili olan arayüzler şekilde gölgeli kısımlar ile gösterilmiştir.
Arayüzler ile birlikte GPRs lojik mimarisi

GTP, GSN’ler arasında GPRs temel yapısından çoklu protokol paketlerinin tünellenmesine izin verir.

İşaretleşmede, GTP bir tünel kontrol ve yönetim protokolü belirtir ve bu protokol SGSN’in bir MS için GPRs şebeke erişimi sağlamasına izin verir.İşaretleşme tünelleri oluşturmak, değiştirmek ve silmek için kullanılır.

İletimde, GTP kullanıcı veri paketlerini taşımak üzere bir servis sağlayan tünelleme mekanizmasını kullanır.Yolun seçimi ise, kullanıcı verisinin güvenli bir link gerektirip gerektirmediğine göre yapılır.

GTP protokolü SGSN ve GGSN’ler tarafından geliştirilmiştir.Diğer sistemler GTP’den haberdar olmak zorunda değildirler.GPRs MS’leri GTP’den haberdar olmayarak SGSN’e bağlanırlar.

GTP Başlığı:20-oktet formatındadır, bütün GTP mesajları için kullanılır.

-Version:GTP versiyonunu belirler.”0” ise 1. versiyon demektir.

-Yedek ‘1’:Bu kullanılmayan bitler gönderen tarafta “1” olarak atanır ve alıcı tarafta değerlendirilmez.

-SNN:SNDCP N-PDU numarasının olup olmadığını gösteren bir bayrak.

-Mesaj tipi:GTP mesajının tipini gösterir.

-Uzunluk:GTP başlığı hariç olmak üzere mesaj uzunluğunu gösterir.

-Sıra numarası:İşaretleşme mesajları için bir hareket kimliğidir.

-SNDCP N-PDU numarası:İç SGSN RA güncelleme prosedüründe MS ve SGSN arasındaki veri iletimini koordine etmek üzere kullanılır.

-TID:MM ve PDP bağlamlarını gösteren tünel belirleyicisi

-Akış etiketi:Bir GTP akışını belirler.

Bir GTP Başlığı

İşaretleşme:GPRs bağlanması, GPRs RA güncellemesi, PDP bağlam etkinleştirmesi gibi GPRs mobilite yönetim fonksiyonları ile ilgilidir.GSN düğümleri arasındaki işaretleşme GTP tarafından gerçekleştirilir

İşaretleşme Planı Protokol Yığını

SONUÇ

 

GSM sistemlerinde paket verisi üzerine ETSI tarafından hazırlanmış bir standart olan GPRs; GSM’de paket bağlaşmasının ilk sunumudur.

GPRs ile standart devre bağlaşmalı şebekeler ile gerçekleştirilemeyen ‘veri kaynaklarına sürekli bağlantı’ya olanak sağlanmaktadır.

GPRs’e geçiş, GSM operatörleri açısından paket bağlaşması teknolojisini kullanacak olan üçüncü nesil hücresel sistemlere geçişte önemli ölçüde kolaylık sağlayacaktır.

İnternet ile mobil telefonu bir araya getirecek olan yeni teknoloji GPRs sayesinde cep telefonları internete sürekli bağlı olacak, bilgi transferi günümüzde kullanılan sistemlere göre iki kat daha hızlı olacak ve telefonlar sınırlı da olsa multimedya imkanına kavuşacaklardır.

2.5’uncu nesil olarak ta bilinen GPRs teknolojisi sayesinde kısa mesaj, e-posta ve Türkiye’de de yeni kullanıma başlayan WAP hizmetlerinin hızı artacaktır.

GPRs ile operatörler, kullanıcılarına daha yüksek veri erişiminin yanı sıra alternatifli birçok veri servisi sunmayı hedeflemektedirler.Yeni platform sayesinde WAP servisleri daha hızlı ve efektif olarak kullanılabileceği gibi, diz üstü bilgisayarlar ve cep telefonları aracılığı ile profesyonel kullanıcıların ofislerindeki intranete bağlanmaları mümkün olacaktır.

GPRs teknolojisi ile mobil alışveriş, mobil bankacılık hizmetleri, internete hızlı erişim, telemetri gibi birçok hizmet devreye alınacaktır.

Yeni teknoloji ayrıca polis, itfaiye ve sivil savunma gibi güvenlik örgütleri üyelerinin acil durum anlarında birbirleriyle cep telefonuyla video-konferans yapmalarını mümkün kılacaktır.

Bu platformun kullanımında abonelerin bağlantı süresine göre değil, gerçekleştirilen veri transferi miktarı üzerinden ücretlendirilmesi kullanıcılar açısından önemli bir yeniliktir.

Varolan mobil telefonlar GPRs uyumlu olmadığı için, bu servisten yararlanmak isteyen bir abonenin öncelikle GPRs uyumlu bir telefona sahip olması gerekir.

Şu aşamada ticari olarak hayata geçirilmemiş bu projenin deneme çalışmaları olumlu sonuçlar vermiştir ve Haziran-Temmuz-Ağustos 2000 döneminde faaliyete geçmesi beklenmektedir.

Telekomünikasyon dünyasının önde gelen şirketlerinden olan Motorola, Nokia ve Ericsson’un GPRs üzerindeki çalışmaları altyapı ve GPRs uyumlu cep telefonu üretimi bazında devam etmektedir:

Motorola, Haziran 2000 tarihinde GPRs uygulamasına geçmeyi planlamakta ve bu amaçla yedi operatörün altyapı çalışmalarını devam ettirmektedir.

Nokia, sistemi 2000 yılı sonunda uygulamaya koymayı amaçlamaktadır.On dokuz operatörün altyapı çalışmalarını sürdürmektedir.

Ericsson, 2000 yılı son çeyreğinde GPRs’i devreye sokmak üzere yirmi bir operatörün altyapı çalışmalarına destek vermektedir.

İlk GPRs veri transferi, Avusturya’da Motorola ve Mobilcom Austria tarafından Kasım 1999’da başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’de ise ilk GPRs araması Telsim şebekesinde test edilmiştir.Motorola’nın GPRs altyapı sağlayıcısı olarak katkıda bulunduğu projede gerçek ekipmanlar kullanılmış ve arama 21 Mart 2000 tarihinde tamamlanmıştır.Telsim, GPRs donanım ve yazılımlarını,2000 yılında toplam 300 milyon $ seviyesine ulaşacak bir yatırım ile şebekesine entegre etmiştir.

Ülkemizdeki diğer GSM operatörü olan Turkcell de yeni servisin altyapı çalışmalarını hızla devam ettirmekte ve ilk denemesini önümüzdeki günlerde gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Sonuç olarak GPRs, endüstride mobil veri uygulamaları ve web tabanlı internet servisleri için en önemli basamaklardan biridir.GPRs’in erken uygulamaya konulması, bu tip uygulamaların 2001 ve 2002 yıllarında ortaya çıkması beklenen üçüncü nesil şebekeler için tanıtılmasında büyük bir önem taşır.
KISALTMALAR


APN: Erişim Noktası Adı-Access Point Name

BG: Border Gateway-Sınır Geçidi

BSC:Baz İstasyonu Kontrolörü-Base Station Controller

BSS: Baz İstasyon Alt sistemi-Base Station Subsystem

BSSGP: Base Station System GPRs Protocol-Baz İstasyonu Sistemi GPRs Protokolü

BTS: Baz İstasyonu-Base Tranceiver Station

CG: Charging Gateway-Ücretlendirme Geçidi

CS: Devre Bağlaşmalı - Circuit Switched

CSPDN: Circuit Switched Public Data Network-Devre Bağlaşmalı Yerel Veri Şebekesi

DNS: Domain Name Server-Alan İsimlendirme Sunucusu

EDGE: Enhanced Data rates for GSM Evolution-GSM Gelişmesi İçin Geliştirilmiş Veri Hızları

EIR: Equipment Identity Register-Cihaz Kimlik Kütüğü

ETSI: European Telecommunications Standarts Institute-Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü

GGSN: Gateway GPRs Support Node-Geçit GPRs Destek Düğümü

GMSK: Gaussian Minimum Shift Keying-Gaussian Minimum Kaydırmalı Anahtarlama

GPRs: General Packet Radio Service-Küresel Paketlenmiş Radyo Servisi

GSM: Global System for Mobile Communication-Mobil Haberleşmede Evrensel Sistem

GSN: GPRs Destek Düğümleri-GPRs Support Nodes

GTP: GPRs Tunnelling Protocol-GPRs Tünelleme Protokolü

HLR: Home Location Register-Ev Yerleşim Kütüğü

HSCSD: High Speed Circuit Switched Data-Yüksek Hızlı Devre Bağlaşmalı Veri

IBAE:ATM elektrikli arayüz devre kartı

IBAM:ATM çok modlu arayüz devre kartı

IBAS:ATM tek modlu arayüz devre kartı

IBE:E1’li arayüz devre kartı

IBEN:Ethernet’li arayüz devre kartı

IBT:T1’li arayüz devre kartı

IMEI: International Mobile Station Equipment Identity-Uluslararası Mobil İstasyon Cihaz Kimliği

IMSI: Uluslararası Mobil Abone Numarası -International Mobile Subscriber Identity

IP: Internet Protocol-Internet Protokolü

ISDN: Integrated Services Digital Network-Birleşik Hizmetler Sayısal Şebekesi

ISP: İnternet Servis Sağlayıcı-Internet Service Provider

ITU: International Telecommunications Union-Uluslararası Telekomünikasyon Birliği

LA: Yerleşim Alanı-Location Area

LAN: Local Area Network-Yerel Alan Şebekesi

LLC: Logic Link Control-Lojik Link Kontrolü

MAC: Ortam Erişim Kontrolü -Medium Access Control

MAS: Mobile network Access Subsystem-Mobil şebeke erişim alt sistemi

MPDCH:Master Packet Data Channel- Ana Paket Veri Kanalı

MPS: Mobile Point to Point control Subsystem-Mobil noktadan noktaya kontrol alt sistemi

MS:Mobile Station-Mobil İstasyon

MSC: Mobile Switching Center-Mobil Bağlaşma Merkezi

MSS: Mobile Short message Subsystem-Mobil kısa mesaj alt sistemi

MTS: Mobile Transport protocol Subsystem-Mobil iletim protokol alt sistemi

MVS: Mobile Visitor register Subsystem-Mobil ziyaretçi kütüğü alt sistemi

NCS: Network element Control and distribution Subsystem-Şebeke kontrol ve dağıtım alt sistemi

NSS:Şebeke Alt sistemi-Network Subsystem

OMS: İşletim ve Bakım Sistemi -Operation and Maintenance System

PACCH:Packet Associated Control Channel-Birleşik Paket Kontrol Kanalı

PAD: Paket Ayrıştırıcı ve Birleştirici- Packet Assembler and Disassembler

PAGCH: Packet Access Grant Channel-Büyük Paket Erişim Kanalı

PBCCH: Packet Broadcast Control Channel-Paket Yayın Kontrol Kanalı

PCCCH: Packet Common Control Channel-Paket Ortak Kontrol Kanalı

PCU: Packet Control Unit-Paket Kontrol Birimi

PDA: Packet Downlink Assignment-Paket Alt Bağlantı Tahsisatı

PDP: Packet Data Protocol-Paket Veri Protokolü

PDCH: Packet Data Channel-Paket Veri Kanalı

PDTCH: Packet Data Traffic Channel-Paket Veri Trafik Kanalı

PLMN: Yerel Mobil Telefon Ağı- Public Land Mobile Network

 PNCH: Packet Notification Channel-Paket Farketme Kanalı

PPCH: Paging CHannel-Sayfalama Kanalı

PRACH: Packet Random Access CHannel-Rasgele Erişim Kanalı

PS: Paket Bağlaşmalı - Packet Switched

PSPDN: Packet  Switched Public Data Network-Paket Bağlaşmalı Yerel Veri              Şebekesi

PSTN: Public Switched Telephone Network-Yerel Sabit Telefon Ağı


PTP: point to point-noktadan noktaya

PTP-CLNS: PTP bağlantısız şebeke servisi-PTP Connectionless

PTP-CONS: PTP bağlantı yönelimli şebeke servisi- PTP Connection Oriented

RA: Yönlendirme Alanı-Routing Area

RLC: Radyo Link Kontrolü -Radio Link Control

SACCH: Yavaş Ortak Kontrol Kanalı-Slow Associated Control Channel

SGSN: Serving GPRs Support Node-Sunucu GPRs Destek Düğümü

SMS: Kısa Mesaj Servisi-Short Message Service


SNDCP: SubNetwork Dependent Convergence Protocol-Alt Şebeke Bağımlı Birleşme Protokolü

SS7: Ortak Kanal İşaretleşme Sistemi No:7- Signalling System No:7

TBF: Temporary Block Flow-Geçici Blok Akışı

TCP: Transmission Control Protocol-İletim Kontrol Protokolü

TFI: Temporary Flow Identity-Geçici Akış Kimliği

TID: Tunnel IDentity-Tünel Kimliği

TIA: Telecommunications Industry Association- Telekomünikasyon Endüstrisi Birliği

TLLI: Geçici Lojik Link Kimliği-Temporary Logic Link Identity

UDP: User Datagram Protocol-Kullanıcı Veri Protokolü

UMTS: Universal Mobile Telecommunications System-Uluslararası Mobil Telekomünikasyon Sistemi

USF: Uplink State Flag-Üst Bağlantı Durum Bayrağı

VLR: Visitor Location Register-Ziyaretçi Yerleşim Kütüğü___________________________________________
Ey iman edenler! Hepiniz barış ve selamete girin de şeytanın adımlarına uymayın.Çünkü o sizin aranızı açan belli bir düşmandır.

Cüz:2 Sayfa 31 Bakara Suresi 208 .Ayet
     
       
Gönderilme Tarihi: 10 Mart 2009 saat 10:07AM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      storix

Oktay OLGUN

Simgem
Albay


★Kocaeli
26 Aralik 2005
2182   Mesaj
Durum: CS Editoru
Mode : Default


Aktiflik
Seviye
DeneyimSINAUT Micro, S7-200 ile GPRs Üzerinden Uzaktan Kontrol

 

SINAUT Micro, uzak istasyonların kontrol ve izlenmesi için belirli miktarda verinin kablosuz iletildiği GPRs çözümüdür.

SINAUT Micro, S7-200 PLC, GSM/GPRs modem ve yazılım paketinden oluşmaktadır.
SINAUT Micro, kablosuz iletişim uygulamalarını ekonomik bir şekilde gerçekleştirmenize izin vermektedir. GSM/GPRs şebekesinin bulunduğu dünyanın farklı bölgelerindeki istasyonlar arasında dahi veri haberleşmesi mümkündür. Maden, su arıtma, petrol ve doğalgaz boru hatları, pompa istasyonları, trafik kontrol sistemleri, akıllı reklam panoları, bilet ve para çekme makineleri, enerji üretimi ve dağıtımı, bölgesel dağıtım şebekeleri kullanım alanlarından bazılarıdır.

GPRs modemlerden önce kullanılan GSM modemlerle gerçekleştirilen uygulamalarda ücretlendirme süreye göre yapılmakta ve istasyonlar ile her seferinde tekrar bağlantı kurmak gerekmekteydi. GPRs ve Internet sayesinde bağlantı sürekli olmakta ve sadece gönderilen / alınan veri üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.Özellikle GSM operatörlerinin GPRs veri iletim ücretlerinin toplu şekilde faturalanmasına izin veren tarifeleri makinadan makinaya (M2M) veri iletimi ve otomasyon uygulamalarını ekonomik şekilde gerçekleştirilmesine izin vermektedir. GSM ile karşılaştırıldığında GPRs 8 katlı hızlı veri iletimini sağlamaktadır.

Siemens SINAUT Micro çözümü, SINAUT Micro SC OPC server üzerinden istasyonlar arasında ve istasyonlar ile kontrol merkezi arasında çift taraflı veri iletimine olanak tanımaktadır. Merkezi kontrol odasındaki WinCC flexible, WinCC ve diğer scada yazılımlarıyla SINAUT Micro OPC server üzerinden uzak istasyon verileri izlenebilir ve değiştirilebilir. PC başına 256 istasyon bağlanabilir. Simatic S7-200 istasyonlarına GSM CSD üzerinden uzaktan program yüklenmek, diyagnostik ve servis amaçlı ulaşmak mümkündür. Bunun yanında S7- 200 istasyonları servis personeline SMS atabilmektedir. SINAUT Micro sisteminin sunduğu avantajlar:

-Sürekli kablosuz bağlantı
-Ekonomik GPRs tarifeleriyle düşük işletme maliyeti
-Özel VPN algoritmasıyla güvenli haberleşme
-RF haberleşme sistemlerindeki gibi uzmanlık gerektirmeksizin kolay kurulum
-Anında istasyon arıza tesbiti
-Uzak istasyondan olay tetiklemeli veri iletimi
-Uzak istasyonlarda statik IP adresine gerek duymaksızın çift yönlü haberleşme
-Uzak istasyonda S7-200 PLC sayesinde veri gönderip alma yanında esnek otomasyon uygulamaları gerçekleştirme.

SINAUT Micro Sisteminin kurulumu için ihtiyaç duyulanlar:
Donanım

MD-720-3 modem 4 bantlı GPRs ve GSM haberleşmesi
ANT794-4MR anten
Simatic S7-200 PLC (GPRs kütüphanesi’nin ihtiyaç duyduğu program hafızasından ötürü CPU 224’ten itibaren)
PC/PPI kablo (PLC GPRs modem
arası bağlantı için)
Yazılım


SINAUT Micro SC yazılımının içeriği aşağıdaki gibidir.

Simatic S7-200 GPRs MD720-3 modem için kütüphane,
WinCC veya WinCC flexible gibi Scada yazılımlarıyla entegrasyon için OPC server yazılımı,
MD720-3 ile güvenli veri iletişimi, bağlantıları izleme, Simatic S7-200’ler arası veri haberleşmesi için haberleşme yönetim yazılımı


Simatic S7-300 ve S7-400 tabanlı daha kapsamlı otomasyon uygulamalarının telekontrolü için GPRs modemin yanında ethernet bağlantısına izin veren VPN (Virtual Private Network) router ve firewall fonksiyonlu SINAUT MD740-1 GPRs modem kullanılabilir.___________________________________________
Ey iman edenler! Hepiniz barış ve selamete girin de şeytanın adımlarına uymayın.Çünkü o sizin aranızı açan belli bir düşmandır.

Cüz:2 Sayfa 31 Bakara Suresi 208 .Ayet
     
       
Gönderilme Tarihi: 10 Mart 2009 saat 10:08AM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      storix

Oktay OLGUN

Simgem
Albay


★Kocaeli
26 Aralik 2005
2182   Mesaj
Durum: CS Editoru
Mode : Default


Aktiflik
Seviye
DeneyimMobil APRS ve Tinytrak


 Bu konuda sizlere TINYTRAK ismli bir devre ile yapılan mobil APRS istasyonun nasıl oluşturulduğunu ve yaptığım devrede gözlemlediklerimi  anlatmaya çalışacağım. Öncelikle APRS sistemi hakkında kısa bilgi vereyim.

      APRS (Automatic Position Reporting System) “Otomatik Pozisyon Belirleme Sistemi” olarak ifade edebiliriz. Genel olarak sabit ve hareketli istasyonlar olarak ikiye ayrılırlar. Sabit istasyonlar sadece önceden belirlenmiş olan koordinatları bildirir ve kısa mesaj haberleşmesi yaparlar. Hareketli istasyonlar ise belli aralıklarla sürekli değişen koordinat, yükseklik, hız v.b. bilgilerini gönderir. Eğer hareketli sistemde bilgisayar var ise kısa mesaj haberşmesi de yaparlar. Hareketli istasyonlarda durum bilgisi GPS (Global Position System) cihazı adı verilen küresel konumlandırma cihazlarından alınan verilerin bir telsiz arayüzü aracılığıyla havaya aktarılmasıyla oluşur. Bu hareketli istasyonları genel olarak üçe ayırabiliriz.

 Birinci istasyon tipi PC – MODEM (veya modem yerine AGWPE programını kullanarak ses kartı) - TELSİZ – GPS konfigrasyonundan oluşur. Yazılım olarak UI-VIEW , WINAPRS, DOSAPRS, XASTIR v.b.  programlar  kullanılabilir.

                İkinci istasyon tipi TELSİZ – GPS konfigrasyonu ( Bu tip istasyon için TNC ünitesi üzerinde olan telsiz cihazı gereklidir. Örnek olarak KENWOOD firmasının TMD-700, THD-7 modelleri  gibi.)           

Üçücü ve benim anlatmaya çalışacağım TELSİZ – GPS ve TINYTRAK konfigrasyonundan oluşan, PIC kontrollü, ancak tek yönlü çalışan  yani bulunduğu yerin bildirilmesini sağlayan ancak geri bilgi alamayan bir pozisyon aktarma sistemidir.

 Bu sistemde kullandığım ana malzemeleri sizlere tanıtmaya çalışayım.

 ·         GPS  Modülü (üzerinde sony çipseti bulunan CDX2951GA-4 modeli)
·
         Bir adet Telsiz terminali (yaesu FT-290RII vhf-ssb portable radio)
·
         TINYTRAK cihazı ( cihaz dediğime bakmayın PIC kontrollü bir devre)
·
         12 volt güç kaynağı

 

GPS

 GPS olarak bu çalışmada SONY çipsetli CDX2951GA-4 isimli bir gps modülü kullandım. Bu gps’in çalışma voltajı 5 V.olup,nominal akımı ise 80 mA dir. GPS’te TTL ve RS-232  olmak üzere iki ayrı data çıkışı bulunmaktadır. Bu çalışmada RS-232 arayüzünü kullanmayı tercih ettim.

 GPS’in uç bağlantıları aşağıdaki gibidir.

 1)       TTL – Tx Data

2)       TTL – Rx Data

3)       Vcc + 5 Volt

4)       GND

5)       RS-232 Tx Data

6)       RS-232 Rx Data

 

Yukarıdaki GPS uç bağlantılarından Vcc +5 Volt, GND, RS-232 Tx Data uçları olmak üzere 3 adet bağlantıyı kullanmak yeterlidir. Ayrıca aşağıdaki bağlantıyı yaparak bilgisayardaki HYPER Terminali sayesinde  NMEA 0183 verilerini ekrandan izlemekte mümkündür.

 GPS                                        RS-232 

3  Vcc + 5 Volt                              

4  GND---------------------------5

5  RS232 TX Data --------------2

Yukarıdaki resimde GPS biriminin resimleri görünüyor.

Sony (CDX2951GA-4 cipsetli) GPS modülünü TINYTRAK sisteminin kalbi ve beyni olarak nitelendirebiliriz.GPS Koordinatları belirlemek için en az üç tane uydudan bilgi alıp, karmaşık formüller  kullanarak  konumu,hızı,yüksekliği vs.verileri belirler. Bu projede kullanıdığım GPS aynı anda 12 adet uydu ile irtibat sağlayıp haberleşebilme özelliğinede sahiptir. Bu GPS modülünü ben

Bu adresinden 75  YTL + posta masrafı karşılığında temin ettim.

 TELSİZ

 Telsiz terminali olarak 2,5 Watt   RF çıkış gücü olan yaesu marka FT-290 RII  vhf-ssb mobil portatif telsiz cihazını  kullandım.( tabiki FM modülasyonda) Çalışma Frekansımı simplex 144.800Mhz olarak belirledim. Güç kaynağı olarak 12 Volt enejiyi araçtaki çakmak çıkışından aldım.

 Bu iş için 144.800 MHz frekansta çalışan herhangi bir FM telsiz kullanılabilir.

Yukarıdaki resimlerde benim projemde kullandığım mobil telsiz görülmekte.

 

TINYTRAK

 

En önemli parça, sistemin beyni olarak ifade edebileceğim TINYTRAK (akıllı kara kutu). Bu kara kutu; PIC kontrollü olarak çalışan, GPS’den gelen NMEA 0183 verilerini alıp; gerekli enlem, boylam, yükseklik, gerçek saat ve yön bilgileri gibi verileri seçip, bu seçtiği datalarıda x25 packet haberleşme protokolunde telsizin mikrofon girişine irtibatlandırırken bu esnada telsizi otomatik olarak göndermeye geçiren bir devredir.

Yukarıdaki resimlerde TINYTRAK devresinin GPS ile birlikte monte edilmiş hali görünüyor 

Bu devre  RS-232 arayüzü sayesinde TINYTRAK configration adlı yazılımla konfigre edebilir. Çağrı işareti, beacon mesajı, beacon ikonu oluşturabilir, mobil istasyonunuzu RF üzerinden hangi şartlar altında yayın yapması gerektiğini ayarlayabilirsiniz. TINYTRAK ile ilgili tüm detayları ve Konfigrasyon programını ; http://www.byonics.com/tinytrak/tinytrak.zip  linkinden indirebilirsiniz.

 İndirilen sıkıştırılmış dosyada TINYTRAK ile ilgili (Versiyon 1) her türlü dokümanı yani, şema,baskılı devre, PIC için HEX kodu, ingilizce olarak Montaj ve kullanma kılavuzunun, resimleri bulabilirsiniz. TINYTRAK devresinin kendinize göre kişisel parametre ayarlarını yaparken gerekecek olan “Configuration” yazılımı da bu dosyalar arasında bulunmaktadır.

 Yukarıda gorulen TINYTRAK parametreleri ayarlama programını kullanırken ;

 

·         TINYTRAK’ı programlamak için RS232 kablosunu PC’ye takarken GPS/COM sw ile GPS’i

       TINYTRAK’tan ayırmak gereklidir.Aksi halde çakışma yaşanabilir.

·         Callsign  yazan yere Çağrı İşareti yazılır.

·         Path Yazan yere  >> RELAY,WIDE2-2 yazılır.

·         KeyUp Delay (TxD) yaklaşık 150ms Yapmak yeterli olacaktır.

·         Transmit Every  >>  Pri:60sn  Sec: 30sn olabilir.(Otomatik Beacon Zamanını ayarlamak için)

·         Beacon Mesajına RF istasyonu kısa tanıtıcı bilgisi yazılır.

·         Beacon Every >> Mesajın kaç  beacondan sonra gönderilmesi gerektiğini ayarlanır.(5 olabilir)

·         APRS / MIC-E >> mesage: in service Sembol : >  olursa OTOMOBİL işareti çıkmaktadır. Bu alana yazılacak olan karakterlerin hangi Şekle karşı geldiği Internette APRS sayfalarında bulunmaktadır. (Bunu ben deneme ile buldum)

·         Check Version’ a basıldığında  Hex kodunun Versiyonuna bakalabilinir.

·         Read configration basıldığında TINYTRAK’ın içinde bulunan yazılıma  bakılabilinir.

·         Write configration basıldığında ayarlanan konfigrasyon bilgileri TINYTRAK’a yazılmış olur.

 Devre üzerindeki B1 butonu manual olarak beacon göndermek için kullanılır. Butona her basıldığı anda GPS’ten alınan veriler TINYTRAK aracılığıyla telsiz üzerinden havaya aktarılır.

 S1 ve S2  dpswich ise aracın hızına bağlı olarak otomatik olarak konum bilgisi aktarmak için kullanılır.

TINYTRAK ve GPS’i yerleştirdiğim kutu üzerinde kullanıcıyı bilgilendirmek için 4 adet led diyot bulunmaktadır. Bu sinyalizasyon ledlerinin anlamları:

 

·         L1 led diyodu: Sisteme enerjinin geldiğini tinytrak’ın çalıştığını belirtir.

·         L2 led diyodu: TinyTrak’ın telsizi göndermeye geçirerek dataların aktarıldığını belirtir.

·         L3 led diyodu: Bu led diyot flash yapıyorsa GPS cihazının uydulara kilitlenmeye çalıştığını; Sürekli yanıyorsa da GPS ‘in uydulara kilitlendiğini ve gerekli dataları telsiz üzerinden TinyTrak’ın aktarmaya hazır olduğunu belirtir..

·         L4 led diyodu: Havada RF trafiğinin oldunu, başka bir değişle telsiz terminalinin alma yaptığını belirtir.

 

Çalışmalarımdan birkaç tane resimde mevcut… 

 

Ayrıca devrede GPS ve TINYTRAK’ı aynı kutunun içine entegre etmek için birkaç değişiklik yapmam  gerektiğini görerek iki konumlu bir dipswichi gps ve rs232 ayırmak için kullandım. Öyleki  TINYTRAK’ı  konfigre etmek için PC’nin comportunu takınca GPS ile çakışma yapacağını düşündüm. GPS/COM SW. İle bu çakışmayı önlemiş oldum.  Bilgisayarın comportundan TinyTrak’ı programlamak için aşağıdaki şemada gösterildiği gibi GPS bağlantısını ayırmak gerekiyor. Programlama işi bitince tekrar swci eski konumuna alarak GPS bağlantısının sağlanması gerekir.Bu arada programlama yaparken sisteme enerji verilmiş olması gerekir.TINYTRAK ile yaptığım mobil aprs sistemin devre şeması aşagıdaki şekilde gösterilmiştir

Devrede kullandığım malzeme listesi:

 

U1:16F84A pic.

T1: 2N2222A NPN transistör

D1: 5V1 zener diyot

X1: 10 Mhz kristal

P1=P2: 10 Kohm Trimpot

S1=S2=S3=S4: dipswich

B1: beacon butonu

R1=R2=R3=R5=R6: 330 Ohm  0,025W. Direnç

R4=R7: 10 Kohm  0,025W Direnç

R8: 8K2 ..0,025W Direnç

R9: 3K9 ..0,025W Direnç

R10: 2 Kohm  0,025W Direnç

R11: 1 Kohm  0,025W Direnç

L1=L2=L3=L4 : 2,5mm Led Diyot

C1=C2=C3=C6 : 100 nF kapasite

C4=C5: 22 pF kapasite

 

 

                Devrenin PCB cizimlerini Express PCB programı kullanarak yaptım. Expres PCB yazılımını www.expresspcb.com/ExpressPCBHtm/Download.htm   adresinden indirebilirsiniz. Aşağıda devremizin  PCB cizimi ve yerleştirme planı verilmiştir.

 HEX kodlarının yüklenmesi ve devrenin Kalibrasyonlarının yapılması

               

Sistemde  kullanılan PİC’e öncelikle TINYTRAK Sitesinden indirilen hex kodunu yüklemek gerekiyor.Daha sonra TINYTRAK’a kişisel bilgilerinizi programlama işine geçmelisiniz. PİC’e HEX kodlarını yüklemek için piyasada yaklaşık 10 YTL civarına satılan ve comporttan çalışan JMD programerler veya 60 YTL civarında satılan USB programerler dan birisini kullanabilirsiniz.

 

Devre şemasında belirtilen 2 adet trimpot ile tinytrak’ın donanımsal kalibrasyonun yapılması gerekir.Bu kalibrasyon işlemi iki aşamada yapılır.

 

·         1nci aşamada  P1 trimpotu ile telsizin mikrofon giriş seviyesi ayarlanır. Bu seviyeye telsiz cihazının dökümanlarından ulaşılabilir yada direk bağlanarak başka bir telsizden dinlenerek ayar yapılabilinir.Ben başka bir telsizden dinleyerek bu işi yaptım.

 

·         2nci aşamada ise P2 trimpotu ile TinyTrak’ın havada yayın varken gönderme yapıp yapmayacağı ayarlanır. Sistemde enerji varken trimpot cevirilerek  L4 led diyodunun söndüğü yerde bırakırlır.Ve telsizin alma yaptığı zaman L4 led diyodunun yandığı gözlemlenir.

  Yukarıda sistemin mimarisini genel olarak çizmeye çalıştım.Burada TINYTRAK ile telsiz bir hareketli istasyona takılarak çalışır.örneğin otomobile,motorbisiklete veya hareket halinde iken çantamızda durabilir.

 

                TA2xx-9 istasyonunda GPS’ten gelen verileri TINYTRAK alarak telsiz üzerinden havaya aktarıyor.Havaya aktarılan packet datalarını  yakın bir RF istasyon alarak Ui-view programı sayesinde harita üzerinde istasyonun nerede olduğunu (koordinat olarak;yada görsel olarak), hızını, hareket yönünü, deniz seviyesinden ne kadar yüksekte olduğunu, iconunu, Beacon mesajını görebilir. Böylelikle istasyon hakkında bilgi edinilmiş ve de  izlenmesi sağlanmış olur.

 

Yüksek bir mevkiide olan YM2xxx cağrı adlı tekrarlayıcı özelliği olan bir sistem (buna DİGİPETER deniyor) havadaki packet datalarını alıp tekrar havaya aktarmak suretiylede TA2xx-9 istasyonun geniş alanda  RF üzerinden  izlenmesine olanak verir.

 

                Ayrıca TA2x cağrı adlı istasyon RF-internet geçişlerini bir “gateway” olarak yaparak Mobil istasyonunun APRS verilerinin internete aktarılmasını sağlar. Böylece bütün dünyadan APRS programlarından birini kullananmakta olan  tüm istasyonlar gerekli filitre ayarlarını yaparak izleme yaparlar.

 

                Birkaç aydır testlere yardımcı olan TB2NIM-9 istasyonunun ekrandaki haritada oluşan izlenme  resimlerini aşağıda görmektesiniz.…

VisualGPSXP Yazılımını İndirmek İçin Buraya Tıklayınız!

GPSDiagnostics Yazılımını İndirmek İçin Buraya Tıklayınız!

 

TT-in-16.hex kodu___________________________________________
Ey iman edenler! Hepiniz barış ve selamete girin de şeytanın adımlarına uymayın.Çünkü o sizin aranızı açan belli bir düşmandır.

Cüz:2 Sayfa 31 Bakara Suresi 208 .Ayet
     
       
Gönderilme Tarihi: 10 Mart 2009 saat 10:09AM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      storix

Oktay OLGUN

Simgem
Albay


★Kocaeli
26 Aralik 2005
2182   Mesaj
Durum: CS Editoru
Mode : Default


Aktiflik
Seviye
DeneyimUYDU ÜZERİNDEN POZİSYON ALGILAMA

(GPS - GPRS SİSTEMLERİ) İnternet tabanlı bilgi hizmetlerinin ve teknolojik araçların, gün geçtikçe daha fazla kişi tarafından kullanılması, İnternetteki veri trafiğinin giderek artmasına neden olmaktadır. Yakın bir gelecekte, veri trafiği hacminin ses trafiğini aşacağı tahmin edilmektedir. İkinci nesil sistemlerin destekleyebildikleri veri hızları sınırlı olduğundan, bu sistemlerin kısa vadede yüksek hızlı veri haberleşmesi hizmetlerini destekleyebilmesi için bazı geliştirmeler yapılmaktadır. GPRS (Genel Paket Radyo Hizmeti) bu geliştirmelerin en güncel örneklerinden biridir. GSM sistemi üzerine geliştirilen GPRS sistemi ile, GSM’ in paket veri haberleşmesi yeteneklerinin arttırılması hedeflenmiştir ve bu hedef belirli bir seviyeye kadar sağlanmıştır.

Aynı şekilde teknoloji kullanımının sağladığı hız, güvenlik ve faydalar nedeniyle GPS gibi sistemlere de yönelim artmaktadır.Önceleri savunma sanayinde kullanılan bu sistemler daha sonraları büyük bir hızla günlük yaşantımıza nüfus etmişlerdir.

Bu çalışmanın birinci bölümünde; Uydu haberleşme sistemlerine değinilmiş, uydu haberleşmesinde kullanılan frekanslar ve kullanım alanları Belirtilmiş, uydular sınıflandırılmıştır.

İkinci bölümde uydu üzerinden pozisyon algılama sistemleri olan GPRS ve GPS’ in ayrı ayrı elemanları, özellikleri, nasıl haberleşme yaptıkları, hangi amaçlar için kullanıldıkları ve hangi şartlar altında kimler tarafından kullanıldıkları belirtilmiştir.

Üçüncü bölümde ise diğer yön bulma sistemlerine kısaca değinilmiştir.UYDU HABERLEŞME SİSTEMLERİ

Uydu haberleşme sistemleri her geçen gün hayatımızın bir parçası olmaya devam etmektedir. Yaptığımız bilgi alışverişlerinin, evimize gelen televizyon sistemlerinin, telefon konuşmalarımızın ve özellikle internet üzerinden haberleşmenin alt yapısında uydu sistemleri kullanılmaktadır. Artan iletişim trafiği, gün geçtikçe daha fazla kanal kapasiteli ve daha hızlı haberleşme sistemlerinin kurulmasına neden olmaktadır.Bu sistemler, birçok ihtiyacı karşılayabilecek özelliklere sahip teknolojileriyle her geçen gün artarak kullanılacak ve daha da spesifik hale gelecekleridir.

Günümüzde sivil ve askeri haberleşme amaçlı olarak sıklıkla kullandığımız uydu haberleşme sistemleri, iletişim alanında daha hızlı ve yüksek kapasiteli ama aynı zamanda da düşük maliyetli sistemler yaratma çabaları sonucunda ortaya çıkmıştır.

Uydu iletişim sistemleri; bir uydudan, uydunun yörüngesini, uzaydaki konumunu ve çalışmasını denetleyen bir yeryüzü istasyonundan ve uydu üzerindeki transponder (alma frekansını, gönderme frekansına çevirici) aracığıyla gerçekleştirilen ve iletişim trafiğinin gönderilmesini (çıkarma hattı, uplink) ve alınmasını (indirme hattı, downlink) sağlayan yer terminalleri ağından oluşmaktadır.

Uydunun kendisi ise iki temel bölümden oluşmaktadır:

Yük (Payload),

Link (Yol).

Yük, iletişim sinyali için transponder işlevini yerine getiren antenler, alıcılar ve vericilerden oluşur.

Linkte ise, durum denetimi, sıcaklık denetimi, komut ve telemetri sistemleri bulunur. Temel olarak link, yük çalışması için destek (uydu bakım ve onarımı) görevlerini yerine getirir.

Uyduya uzaya atıldıktan sonra, ekvatorun üzerinde, yeryüzüne göre değişmeyen belli bir yükseklikte (36,000 km), yörüngesel bir konum ya da bölme tahsis edilir. Bu bölmeler, yanları 0.1º ile 0.2º arasında olan ve birbirlerinden 3º ya da 4º mesafede konumlandırılırlar. Uzay tarafından uygulanan kuvvetler nedeniyle uydunun senkron (yeryüzüne göre durağan) yörüngesinden çıkmasını engellemek amacıyla yerdeki kontrol merkezi yörünge kontrol sinyalleri ile uyduyu kendisine tahsis edilen bölgede tutar. Bunu gerçekleştirmek için de uyduda bulunan ve püskürtme maddesi olarak genelde hidrazin (N2H4) kullanan idare roketleri kullanılır. Tipik olarak her sene 10~15 kg arası püskürtme maddesi kullanılır.

Uydu, kendisi için gerekli olan elektrik enerjisini üzerinde bulundurduğu güneş panellerinden sağlar. Uydunun güneşi göremediği durumlarda ise daha önceden çalışması sırasında doldurduğu pilleri kullanmaktadır. Uydu her gün yeryüzü tarafından birer kere, ilkbahar ve güz noktaları (dönenceleri) civarında tutulur, dolayısıyla güneşle olan doğrudan bağlantı kesilir. Tutulmalar 70 dakika kadar sürebilir ve bu sırada pil enerjisi kullanılır.a. Uydu Haberleşmesinde Kullanılan Frekanslar ve Kullanım Alanları

Uydu haberleşme sistemlerinde genellikle 4 ana frekans bandı kullanılmaktadır. Bunlar sırasıyla C-bandı, X-bandı, Ku-bandı ve Ka-bandıdır. Çalışma frekansları ve kullanım alanları aşağıdaki Resim01’ de belirtilmiştir
Uyduların Sınıflandırılması

Dünya Üzerinde bulundukları Yörüngelere Göre Uydular

Bu uydular 3 gruba ayrılmaktadır.Bunlar :

a-)Alçak yörüngeli uydular (LEO):

Bu tür bir uydular, dünya etrafındaki tek bir turunu, bir buçuk ile on iki saat dolayında tamamlamaktadır. Bu uydular askeri araştırma ve meteroloji gibi amaçlar için kullanılır. Telekominikasyon için kullanılmazlar.

Yükseklik: 100-300 mil.

Yer istasyonu ile direkt iletişim zamanı: 15 dakika veya azdır.

b-)Geostasyoner yörünge uyduları (GEO):

Bu uyduların hızları dünyanın dönüşüne uygun olduğu için, uzayda hep aynı yerde duruyor izlenimi verirler. Bu uydular iletişim amacı ile kullanılırlar.

Yüksekliği; 22-282 mil.

Yer istasyonu ile devamlı olarak iletişim halindedir.

Yörüngesi ekvatorun yukarısındadır.

c-)Özel yörüngeli uydular (HEO):

Askeri araştırmalar ve erken uyarı amacı ile kullanılırlar.

Yüksekliği; 6000-12000 mil.

Dönüş periyodu; 5-12 saatKullanım Amaçlarına Göre Uydular

Bu uydular ise 4 bölümde incelenirler.

1) Meterolojik uydular (Meteosat):

Hava tahminleri yapmada güvenilir ve ekonomik yöntemler oluşturulmasını sağlamışlardır. Oniki saatte bir, dünyanın her yöresine meteorolojik bilgi veren meteorolojik uyduların yörüngeleri, kuzey-güney doğrultusundadır. Bugün iki tür meteosat kullanılmaktadır: NOAA ve Nimbus

2) Askeri amaçlı uydular:

Süper devletlerin, erken uyarı, nükleer patlamaların incelenmesi, keşif ve askeri hareketlerin gözlenmesi gibi amaçlar ile uzaya fırlattıkları uydular ,çeşitli yörüngelerde görev yapmaktadırlar.

3) Araştırma uyduları (Land Sat):

Ziraat ve ormancılık alanlarında, su ve diğer yer yüzü kaynaklarını araştırmada kullanılır.Bu uydular:Deniz suyu kirliliği, petrol artıklarının tespiti.


Ormanların ve ziraat alanlarının araştırılması, yangınların izlenmesi


Şehir bölge planlama ve haritalanması


Buzul hareketlerinin takip edilmesi


Yeryüzü kaynaklarının (petrol,maden,doğal gaz) araştırılması amaçlarına yöneliktir.

4) İletişim uyduları:

İncelememiz kapsamına,yörüngeleri ve amaçları açılarından. Geostasyoner iletişim uyduları da girmektedir. İletişim uyduları, kapsadıkları yayın alanlarına gönderdikleri sinyalin gücüne göre sınıflandırılırlar. Bir uydunun gücü, yayın yapan elemanın, yani TWTA nın (Travelling Tube-Amplifier) gücü ile belirlenir.UYDU ÜZERİNDEN POZİSYON ALGILAMA SİSTEMLERİ

 GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS, GSM mobil istasyonları için bir paket radyo erişimi ve GSM altyapısında bir paket bağlaşmalı yönlendirme fonksiyonelliği sağlayan bir veri servisidir. GPRS fikri ilk olarak 1992’lerde ortaya çıkmış ve 2000 yılı itibariyle de uygulamalarına başlanmıştır.

GPRS, GSM sistemlerinde paket verisi üzerine ETSI (European Telecommunications Standarts Institute) tarafından hazırlanmış bir standarttır.Ayrıca TIA (Telecommunications Industry Association) tarafından TDMA/136 sistemleri için paket veri standardı olarak kabul edilmiştir.

GPRS (General Packet Radio Service), verilerin varış noktasına paketler halinde iletildiği bir mobil iletişim servisidir. Bu yönüyle GPRS’in bir "paket-anahtarlamalı" (packet-switched) veri servisi olduğunu söyleyebiliriz. GPRS aynı zamanda EDGE ve UMTS’e giden yolda atılmış çok büyük bir adımdır.

Paket-anahtarlama tekniğinde bilgi (ya da veriler) gönderilmeden önce çok sayıda ayrı (fakat birbirleriyle ilişkili) pakete bölünür. Bu paketlerin her biri "varış adresinin neresi olduğu" bilgisine de sahiptir. Tüm paketler varış noktasına ulaştığında burada tekrar birleştirilirler ve orijinal veri bir bütün halinde tekrar elde edilmiş olur. Internet de paket-anahtarlama tekniğinin kullanıldığı bir network’ tür.

Bir uç noktasından başka bir uç noktasına eriştirmek üzere bir mesaj gönderildiğinde, sistem mesajı daha küçük ve “paket” adı verilen belli bir sistem için belli bir uzunluğu olan parçalara ayırır. Oluşturulan paketler ayrık olarak iletilir. Her bir pakete ulaşması istenen uç noktasının adresi eklenir ve hatta verilir.Bir mesaja ait paketler farklı yollar izleyerek farklı gecikmelerle alıcısına erişebilir.Alıcının mesajı doğru olarak değerlendirebilmesi için paketin bir de sıra numarası taşıması gerekir.

Daha açık anlatılmak istenirse GPRS mevcut GSM Şebekesi üzerinden yüksek hızlı paket veri iletişimini sağlayan bir teknoloji olup İnternet gibi paket veri şebekelerine kablosuz erişimi büyük oranda basitleştiren ve geliştiren yeni bir taşıyıcı servisidir.

Hücresel şebekenin devre anahtarlamalı yapısından dolayı tüm trafik kanalı bir tek kullanıcı tarafından işgal edilir. Bu ise zaten sınırlı olan hava ara yüzü kaynaklarının verimsiz kullanımına sebep olur. Bunun yanında paket anahtarlamalı şebekede trafik kanalı sadece ihtiyaç duyulduğunda işgal edilir veri iletimi gerçekleştikten hemen sonra serbest kalır dolayısı ile pek çok kullanıcı aynı fiziksel kanalı paylaşabilir

Ücretlendirme açısında da mevcut şebekeler kanalın meşgul edilme süresi ile orantılı olarak ücretlendirildiği için kullanıcı açısından mahsurludur. Paket Anahtarlamalı şebekede ise ücretlendirme transfer edilen veri miktarı üzerinden yapılır bu da sürekli hatta kalmayı olanaklı kılar.

GPRS’ in özellikleri hız, süreklilik, İnternet erişimine imkan vermesidir.GPRS’ in Kullanım Amaçları;

GPRS GSM ağı üzerinden etkili data transferinde "3 rd Generation Wireless Systems" ile "2 nd Generation Wireless Systems" arasında bir geçiş basamağı olmuştur. GPRS in GSM ağı üzerinde çalışmasında data GSM ağı üzerinde taşınmaz; GSM ağının Loaction Register database’i GPRS kullanıcısının yerini saptamak için kullanılır.

Araç Takibi:

Bu tür uygulamalarda GPS (Global Position System) ile GPRS birlikte kullanılabilir. Araç takibi işlemleri hareket halindeki araçların yönetimi, çalınan arabaların yerini tespiti için kullanılabilir. GPS içerisinde pozisyon bilgisi alınması için SMS kullanılmaktadır. Fakat bu sistemde 60 karakter sınırı vardır. SMS yerine GPRS alternatif bir uygulama olarak kullanılabilir.

Ev otomasyonları:

Ev otomasyonu uygulamaları güvenlik ve uzaktan kontrol uygulamalarını birleştirir. Temel olarak bu tür uygulamalar ile evinizden uzakta iken evinizi denetleyebilirsiniz. Sadece evinizi görmez evinizdeki bazı aletleri de kullanabilirsiniz.

Bunların yanı sıra GPRS kullanım alanları şöyledir:Chat (Sanal Muhabbet)


Yazılı ve Görsel Bilgi Transferi


Sabit Resim Transferi


Hareketli Resim Transferi


WEB Gösterimi


Dokuman Paylaşımı ve Ortaklaşa Çalışma


Müzik Yayını


Kurumsal Mail


İnternet Mail

GPRS in hızının düşük olması vs nedenlerle geliştirilen diğer bir teknoloji ise EDGE dir.

EDGE “Enhanced Data Rates for Global Evolution ; GSM için Geliştirilmiş Data Hızları” GPRS altyapısı üzerinden daha hızlı veri transferi yapabilmek amacıyla geliştirilmiş bir teknolojidir. EDGE teknolojisi ile ulaşılabilecek en yüksek hız 236.8 Kbps’ dir.

GPRS kullanılarak yaklaşık 10 dakikada cep telefonuna indirilen 4 MB büyüklüğünde bir MP3 dosyası, EDGE ile yaklaşık 3 dakikada bittiği bilinmektedir. 2005 yılı itibariyle Turkcell tarafından sağlanmaya başlanan bir hizmettir.GPRS SİSTEM ÖZELLİKLERİ

GPRS sistemi GSM sistemine ek bir servis olup internet veya firma LAN (Local Area Network-Yerel Alan Şebekesi)’larına veri paketi kullanarak erişmek isteyen son kullanıcıya mobil istasyonu bağlantı cihazı olarak sağlar.MS, GSM telefonu olan bir mobil terminali (MT-Mobile Terminal) ve buna bağlı bir bilgisayar olan terminal cihazını (TE-Terminal Equipment) içerir.

GPRS veri transferi internet protokolüne dayanır.Bu yüzden paket veri iletimi hava arayüzünü içeren uçtan uca kaidesine dayanarak yürütülür.

GSM sistemi telefon için devre bağlaşmalı hava arayüzünü kullanırken GPRS sistemi paket bağlaşmalı hava arayüzünü kullanır ve her ikisi de GSM standartlarına göredir.Bir GPRS şebekesi, bir GSM şebekesinin bir uzantısı olarak görülebilir ve kendine özgü bazı eklemelere ihtiyaç duyar.GPRS sistemini GSM sistemine tanıtmakla, abone ve terminal verisini koordine etmek, bağlamak, idare etmek ve güvenliklerini sağlamak hem devre bağlaşmalı hem de paket bağlaşmalı haberleşme için mümkün olacaktır.

Paket veri fonksiyonu, GSM sistemince sağlanan devre bağlaşmalı servislerle karışmaz.

GPRS sistemi, bir radyo kanalının pek çok MS tarafından meşgul edilmesi olayı ile karakterize edilebilir.Bir MS, bir veri paketi oluşturduğunda, şebeke paketi uygun olan ilk radyo kanalından gönderir. Büyük veri miktarlarını içeren bir mesaj transfer edileceğinde pek çok pakete bölünür.Bu paketler adreslerine ulaştığında orijinal mesajı oluşturmak üzere tekrar birleşirler.Alınan bütün paketler veri hafızalarında depo edilir.

İletim esnasında farklı paketler farklı radyo kanallarını kullanabilir.

GPRS sistemindeki MS, sadece paket bağlaşmalı haberleşme için kullanılabileceği gibi hem devre hem de paket bağlaşmalı haberleşme için kullanılabilir.

 

Kullanıcı Özellikleri

GPRS verinin mobil telefon şebekesi aracılığıyla gönderilmesi ve alınmasını sağlayan yeni ses dışı hizmetlerin eklendiği bir servistir. Günümüz devre bağlaşmalı veri ve kısa mesaj servisinin eksikliklerini giderir.

Hız: GPRS ile, aynı anda sekiz zaman dilimini kullanarak teorik maksimum hız 171.2 kbit/sn’ye ulaşılabilir.Bu GPRS’in bugünün sabit haberleşme şebekeleri üzerinden yapılan veri iletiminden 3 kat ve GSM şebekelerindeki devre bağlaşmalı veri servislerinden 10 kat daha hızlı demektir.

Anında Erişim: GPRS, ihtiyaç olduğu anda verinin gönderilebildiği veya alınabildiği acil bağlantıları kolaylaştırır.Bir çevirmeli modem bağlantısına gerek yoktur.Bu yüzden GPRS kullanıcıları zaman zaman “daima bağlantılı” olarak nitelendirilir.Anında erişim GPRS’ in devre bağlaşmasına göre avantajlarından biridir.

Yeni ve Daha İyi Uygulamalar: GPRS, GSM şebekeleri üzerinden daha önce devre bağlaşmasının hız (9.6 kbit/sn) ve SMS’ deki mesaj uzunluğu (160 karakter) sınırlamaları yüzünden uygulanamayan pek çok uygulamaya olanak sağlar.Bunlar daha sonra ayrıntılı olarak incelenecektir.

Servis Erişimi: GPRS kullanabilmek için kullanıcılar,
1- GPRS uyumlu bir mobil telefon (var olan GSM telefonları GPRS uyumlu değildir.)
2- GPRS desteği sağlayan bir mobil telefon şebekesine abonelik
3- Yazılım ve donanım konfigürasyonları içeren mobil telefonların spesifik modellerini kullanarak GPRS verisinin alınması ve gönderilmesi hakkında bilgi sahibi olmak
4- GPRS üzerinden verinin gönderildiği veya alındığı bir hedef. SMS’ de bu hedef genellikle bir mobil telefon olurken GPRS’ de bu bir internet adresidir.

 

Şebeke Özellikleri

Paket Bağlaşması: GPRS, var olan devre bağlaşmalı GSM şebekelerinde bir paket bazlı hava ara yüzünü gerektirmektedir.Devre bağlaşmalı bir şebeke mimarisini paket bağlaşması ile desteklemek büyük bir gelişim demektir.İlerde de göreceğimiz gibi GPRS standartları şebeke operatörlerinin sadece iki yeni altyapı düğümü eklemesi ve varolan bazı şebeke elemanlarında yazılım değişikliğine gitmesi yolu ile oluşturulmuştur.

GPRS ile veri iletilmeden önce paketlere ayrılır.Paketler farklı yollardan alıcı uca ulaştırılır ve orada tekrar birleştirilerek veri orijinal haline getirilir.

Spektrum Verimliliği: Paket bağlaşmasında GPRS radyo kaynakları sadece kullanıcılar veriyi alırken veya iletirken kullanılır.Bir radyo kanalı bir mobil kullanıcıya belli bir süre için tahsis edilmektense, uygun olan radyo kanalları aynı anda pek çok kullanıcı arasında paylaştırılabilir.Az bulunan radyo kaynaklarının verimli kullanımı, pek çok GPRS kullanıcısının aynı band genişliğini paylaşması ve tek bir hücreden hizmet edilebilmeleri manasına gelir.Kullanıcı sayısı, kullanılan uygulamaya ve transfer edilen veri miktarına bağlıdır.Spektrum verimliliğinden dolayı sadece trafiğin yoğun olduğu saatlerde kullanılan boş kapasitelere daha az gereksinim vardır.

GPRS, aşağıdakileri eşzamanlı olarak gerçekleştirdiğinden bir GSM şebekesinin trafiğin yoğun olduğu saat kapasitesi artırılmalıdır. Bunu amacı:
1- Sanal bağlanırlığı destekleyerek az bulunan radyo kaynaklarını daha verimli tahsis etmek
2- Devre bağlaşması ile gönderilen trafiği GPRS’e yollamak
3- GPRS standartları tarafından desteklenen GPRS/SMS ara bağlantısı kullanmak yerine SMS kullanılarak gönderilen trafiği GPRS’e yollamak suretiyle işaretleşme kanal yükünü azaltmak

TDMA ve GSM Desteği: GPRS sadece GSM sayısal mobil telefon standardına dayanan mobil şebekelere uygulanacak bir servis olarak dizayn edilmemiştir.Kuzey ve Güney Amerika’da kullanılan IS-136 TDMA standardı da GPRS’i destekler.

İnternet Fonksiyonelliği: GPRS, varolan internet ve yeni GPRS şebekesi arasında bir ara çalışmaya izin vererek mobil internet fonksiyonelliğine olanak sağlar.Sabit internet şebekeleri üzerinden kullanılan herhangi bir servis (FTP, telnet, e-mail, chat...) GPRS sayesinde mobil şebekeler üzerinden de kullanılabileceklerdir.
Web taraması GPRS uygulamaları arasında en önemli olanıdır.

 GPRS ELEMANLARININ ÖZELLİKLERİ ve İŞLEVLERİ

A ) ŞEBEKE ELEMANLARI

GPRS şebeke mimarisi varolan GSM şebeke altyapısı üzerine inşa edilmiştir. Yine de paket bağlaşma fonksiyonu için çok yeni şebeke elemanına ihtiyaç vardır. Ana yönlendirme fonksiyonu destek düğümlerince yürütülür. Bunlar daha sonra ayrıntılı olarak incelenecek olan SGSN (Serving GPRS Support Node-Sunucu GPRS Destek Düğümü) ve GGSN (Gateway GPRS Support Node-Geçit GPRS Destek Düğümü)’dir.

GPRS temel yapısı: SGSN ve GGSN düğümlerini birbirleriyle bağlantısını sağlar.

DNS (Domain Name Server-Alan İsimlendirme Sunucusu): IP isimlerini IP adreslerine çeviren standart IP cihazlarıdır, yani adres çevirme amacı ile kullanılırlar.

Koruyucu duvarlar: IP şebekesini dış saldırılara karşı (örneğin hackerlardan gelebilecek) korurlar. Örneğin, Koruyucu duvar bir GPRS abone bağlantısının bir parçası olmayan bütün paketleri reddedebilir.

BG (Border Gateway-Sınır Geçidi): Farklı operatörlerin GPRS şebekeleri arasında bir ara-PLMN veri şebekesi üzerinden direk bir GPRS tüneli sağlayan bir yönlendiricidir.

CG (Charging Gateway-Ücretlendirme Geçidi): GPRS ücret bilgileri şebekedeki SGSN ve GGSN’ler tarafından toplanır. CG, bütün bu verileri toplar, işler ve faturalama sistemine gönderir. 

DİĞER ELEMANLAR


1- TE: Son kullanıcının üzerinde işlem yaptığı bilgisayar terminalidir. GPRS sisteminde son kullanıcının veri paketini iletmek ve almak için kullanılan bileşendir. GPRS sistemi TE ile bir internet servis sağlayıcı(ISP-Internet Service Provider) veya GPRS sistemine bağlı toplu Yerel Alan Şebekesi (corporate LAN) arasındaki IP bağlanırlığını sağlar.

2- MT: MT, bir TE ile ve hava üzerinden bir BTS ile haberleşir.GPRS fonksiyonu için bir yazılım ile yüklenmelidir.SGSN’e doğru bir bağlantı kurar ve kanal seçimi MT ve SGSN arasındaki radyo bağlantısında yapılır.

3- MS: Bir TE ve bir MT birlikte bir MS’i oluşturur.

4- BSS: Baz istasyonu sistemi; baz istasyonu (BTS) ve baz istasyonu kontrolörü (BSC) nden oluşur.

BTS, mobilin şebeke ile bağlantısını sağlayan birimdir. BSC servis alanında BSC’ nin MS’ lerle haberleşmesini sağlamak üzere hava yoluyla bilgileri alan ve ileten bir radyo cihazıdır.Belli sayıda BTS, BSC kontrolü altındadır.BTS’ in özel GPRS yazılımı içermesi gerekir.

BSC, radyo şebekesini kontrol eder.Devre bağlaşmalı ve paket bağlaşmalı çağırmaları kurabilir, denetleyebilir ve sona erdirebilir.Radyo kaynaklarının yönetimi, arama kontrolü, hücrelerarası aktarma yönetimi, BTS veri konfigürasyonu, kanal tahsisatı gibi işlevleri vardır.GPRS için kullanılacağında, GPRS yazılım ve donanımı ile yüklenmelidir.Bir veya daha çok BSC’ye bir MSC hizmet verebilir ve pek çok BSC’ye bir SGSN hizmet verebilir.

BSC’ nin CS çağırmaları MSC/VLR’ a ve PS çağırmaları SGSN’ e göndermesinden önce BTS, MS kaynaklı devre bağlaşmalı çağırmaları paket veri haberleşmesinden ayırır.

5- MSC: GSM devre bağlaşmalı sisteminde telefon bağlaşması fonksiyonlarını, GSM paket bağlaşmalı trafikte SGSN’ in yaptığı gibi, gerçekleştirir. PSTN, ISDN, PLMN, PDN ve bazı özel şebekeler gibi diğer telefon ve veri sistemlerine olan ve bu sistemlerden gelen çağırmaları kontrol eder.

SGSN Yönlendirme Alanı (RA-Routing Area), MSC Yerleşim Alanı (LA-Location Area) nın bir alt kümesidir.Bir MSC yerleşim alanı ise bir grup BSS hücresini içerir, sistem LA’yı aktif durumdaki aboneleri aramak üzere kullanır.Bir LA, bir MS’in şebekeye yerini bildirmeksizin hareket edebildiği bir şebekede bulunur.Bir MSC/VLR servis alanı (SA) pek çok LA’dan oluşur.

Bir SGSN ile uyuşan pek çok MSC olduğu gibi bir MSC pek çok SGSN’e bağlanabilir.

6- GMSC: Hücresel şebeke ile yerel sabit telefon ağı (PSTN) arasındaki ara bağlantıyı sağlayan sistemdir. MSC ile farkı HLR’ a sahip olmamasıdır, bunun dışında diğer özelikleri aynıdır. GPRS kullanımı için herhangi bir değişikliğe gerek yoktur.

7- HLR: GSM/GPRS operatöründen abonelik almış bulunan herkesin abonelik bilgilerini bulunduran veri tabanıdır. CS ve PS haberleşmesi için bilgiyi depo eder. HLR’ da her kullanıcıya özel Uluslararası Mobil Abone Numarası (IMSI-International Mobile Subscriber Identity), abonenin istemiş olduğu veya istemediği ek servisler, kimlik doğrulama parametreleri, abonesinin ISP’ si gibi Erişim Noktası Adı (APN-Access Point Name), MS’ e tahsis edilen statik bir IP adresi gibi bilgiler vardır. Ayrıca, HLR’ da abonenin o an hangi konum bölgesinde olduğu bilgisi de tutulur.Böylece herhangi bir anda abonenin nerede olduğu bilgisi için bir başvuru merkezidir.

GPRS için yazılımda bir değişiklik yapmak gerekir ve  abone bilgisi HLR ve SGSN arasında değiştirilir.HLR’ dan SGSN’ e giden bilgi operatör tarafından abone için kurulur. Bu bilgi transferi operatör abone bilgisini değiştirdiğinde veya bağlanma ve dolaşımdan sonra yeni bir SGSN abone hakkında bilgiye ihtiyaç duyduğunda yapılır.

8- VLR: O anda hizmet veren MSC yerleşim alanı veya SGSN yönlendirme alanında ulunan MS’lere ait bilgi içeren veri tabanıdır.SGSN, VLR fonksiyonunu paket bağlaşmalı haberleşme için bulundurur.VLR’ da bulunan sabit veriler HLR’dakiler ile aynıdır.VLR’ da ziyaretçi aboneler için servis sağlamak üzere MSC veya SGSN’ in ihtiyaç duyduğu geçici abone bilgisi bulunur.

Bir MS, yeni bir MSC LA veya SGSN RA’ ya girdiğinde, o MSC veya SGSN’ in VLR’ ı MS hakkındaki veriyi HLR’ dan ister ve depo eder. Eğer MS başka bir zaman çağırma yapacak olursa, çağırma düzeni için gerekli bilgi hemen hazır olacaktır.

GPRS VLR’ ı SGSN’ de yazılım içerir.VLR kullanılan SGSN hakkında bilgi içerir.GPRS sistemi için MSC/VLR yerine HLR, MS’ lerin kimlik doğrulama prosedürleri için kullanılır.

MSC/VLR SGSN’ e iki şekilde bağlanabilir:Direkt olarak Gs arayüzünü kullanarak ya da dolaylı olarak BSS yolu ile A ve Gb arayüzlerini kullanarak.

Gs arayüzü, hem GSM hem de GPRS trafiği ile ilişkisi bulunan terminallerle verimli çalışmak için kullanılır.Bu yüzden Gs arayüzü MSC/VLR ve SGSN’deki veri tabanlarını birbirine bağlar.Hem GPRS hem CS şebekesine bağlı olan MS’lerin konum bilgilerini koordine etmede kullanılır.Ayrıca SGSN yolu ile bazı CS prosedürlerini taşır.

9- EIR: Mobilin çalıntı olması veya herhangi bir nedenle bozulması durumunda sistem içinde kullanılmasını önlemek için mobil cihaz kimlik bilgisini içeren bir veri tabanıdır.

10- AUC (Autentication Center-Kimlik Doğrulama Merkezi): HLR’ a bağlıdır.Mobil bilgilerinin kontrol edilmesi için HLR’ a bir dizi parametre sağlar. Doğrulama ve şifreleme ile ilgili tüm algoritmalar burada saklıdır. GSM ve GPRS aboneleri için doğrulama aynıdır.GPRS kullanımı için bir değişikliğe gerek yoktur.

11- SGSN: GSM şebekesi üzerine kurulan GPRS’ te yer alan ve sistemin çalışmasında önemli görevleri olan bir düğümdür. AXB 200 platformuna dayanan SGSN, coğrafi SGSN servis alanına fiziksel olarak yerleşmiş bütün GPRS abonelerine hizmet eder. Yönlendirme ve mobilite yönetimi fonksiyonlarına iştirak eder.PLMN’ de MSC/VLR ile aynı hiyerarşik seviyede bulunur. Görevleri:

-GPRS terminalleri için mobilite yönetimini gerçekleştirmek, (bağlanma, çözülme, kullanıcı kimliği doğrulaması, şifreleme ve yerleşim yönetimi gibi)

-MSC/VLR ile birlikte çalışarak A ve  B sınıfı mobil terminaller için birleşik mobilite yönetimini sağlamak,

-Mobil terminallere doğru olan lojik linki yönetmek, (lojik link kullanıcı paket trafiği, SMS trafiği ve şebeke ile GPRS arasındaki 3. katman işaretleşmesini taşır.)

-GGSN ve mobil terminaller arasında paketlerin yönlendirilmesi ve transferi,

-PDP (Packet Data Protocol-Paket Veri Protokolü) bağlamlarını kontrol etmek, (PDP bağlamı, erişim noktası adı, servis kalitesi gibi önemli parametreleri tanımlar.)

-BSS’deki radyo kaynağı yönetimi ile birlikte çalışmak,

-Ücretlendirme bilgilerini ve trafik istatistiklerini toplamak.

SGSN bir çerçeve aktarması şebekesi üzerinden BSS’ e ve diğer tarafta bir IP temel yapı şebekesi üzerinden GGSN’e bağlıdır.

12- GGSN: SGSN gibi, GGSN kavramı da GPRS ile ortaya çıkmıştır.GPRS şebekesi ile dış şebekeler arasındaki arayüz gibi davranır.GGSN erişim sunucu fonksiyonu IETF’deki standartlara göre tanımlanmıştır. Görevleri:

-Dış paket veri şebekeleri ile haberleşmenin kurulması,

-Dış paket veri şebekelerine kullanıcı kimliği doğrulaması,

-Faturalama bilgisi toplaması,

-Bir dış paket veri şebekesinden gelen paketin uygun SGSN’ e tünellenmesi, ayrıca SGSN yolu ile bir mobil istasyondan iletilecek paketlerin dış veri şebekelerine yönlendirilmesi,

GGSN spesifik bir kullanıcıya adreslenmiş bir paket aldığında adresin aktif olup olmadığına bakar, eğer aktifse veriyi SGSN’e gönderir, aksi halde veri ıskartaya çıkarılır.

Bunun yanı sıra ; GPRS destek düğümleri (SGSN ve GGSN) arasında verinin tünellenmesi ve mesaj işaretleşmesi GPRS temel şebekesi üzerinden taşınır.Temel şebekenin protokol mimarisi IP(internet protokolü) ne dayanır.

GPS (GLOBAL POSİTİONİNG SYSTEM)

Global Positioning System. (Global Yer Belirleme Sistemi) Düzenli olarak kodlanmış bilgi yollayan bir uydu ağıdır ve uydularla aramızdaki mesafeyi ölçerek dünya üzerindeki kesin yerimizi tespit etmeyi mümkün kılar.

Bu sistem, ABD savunma bölümüne ait, yörüngede sürekli olarak dönen 24 uydudan oluşur. Bu uydular çok düşük güçlü radyo sinyalleri yayarlar. Yeryüzündeki GPS alıcısı, bu sinyalleri alır. Böylece konum belirlenmesi mümkün olur.

Bu olağanüstü sistemi kurmak Amerika’ya ucuza mal olmamıştır. Sistemin kurulum değeri yaklaşık olarak 12 milyar ABD Dolarıdır. Devam eden bakım masrafları sistemin değerini arttırmaktadır.

GPS’ İN KULLANIM ALANLARI
GPS’ in karada, havada ve denizde birçok kullanım alanı vardır. Basit bir anlatımla, GPS size bulunduğunuz yerleri işaretleme ve belirlediğiniz noktaya geri dönme imkanı sağlar. GPS, kapalı alanlar ve su altı gibi sinyallerin alınmasının güçleştiği yerler dışında dünya üzerinde her yerde çalışır.

Başlangıçta tamamen askeri amaçlar için kurulan bu sistemdeki GPS alıcıları yön bulmakta, askeri çıkartmalarda ve roket atışlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ancak, 1980’lerde GPS sistemi sivil kullanıma da açılmıştır. Artık bir çok alanda hayati önem taşıyan bir araç olarak kullanıma girmiştir.Yön Bulma ( Özellikle askeri harekatlarda, çöl vs yerlerde),


Askeri alanda belirlenen hedefe rahatlıkla ulaşabilme,


Ticari taksilerde mevkii belirleme ve riskli durumlarda emniyete haber verme imkânının sağlanması,


Paris’ te, şehir içi otobüslerde, hangi otobüsün saat kaçta durakta olacağına dair bilgilerin paylaşımı,


Bilinmeyen adreslere ulaşım imkânının sağlanması ( Sesli olarak araç sürücüsünü yönlendiren sistemler hali hazırda kullanılmaktadır.),


Araç kiralama şirketlerinin, kiraladığı araçların yerinin tespiti,


Kargo ve dağıtım şirketlerinde gönderinin yerinin tespit edilmesi,


Polis, ambulans ve itfaiye gibi kamu araçlarında, olay yerine en yakın aracın belirlenmesi,


Deprem, yanardağ patlaması gibi doğal olayların izlenmesi ve tedbir alınması,


Gel-git hareketlerinin izlenmesi ,

gibi pek çok konuda da GPS sisteminden büyük ölçüde faydalanılmaktadır.

 GPS ELEMANLARI VE ÖZELLİKLERİ

GPS sistemi üç elemandan oluşur. Bunlar:Uzay bölümü


Kullanıcı bölümü


Kontrol bölümü

A) Uzay Bölümü (Uydular)

Uzay bölümü, en az 24 uydudan (21 aktif uydu ve 3 yedek) oluşur ve sistemin merkezidir. Uydular, “Yüksek Yörünge” adı verilen ve dünya yüzeyinin 20.000 km üzerindeki yörüngede bulunurlar. Bu kadar fazla yükseklikte bulunan uydular oldukça geniş bir görüş alanına sahiptirler ve dünya üzerindeki bir GPS alıcısının her zaman en az 4 adet uyduyu görebileceği şekilde yerleştirilmişlerdir.

Uydular saatte 7.000 mil hızla hareket ederler ve 12 saatte, dünya çevresinde bir tur atarlar. Güneş enerjisi ile çalışırlar ve en az 10 yıl kullanılmak üzere tasarlanmışlardır. Ayrıca güneş enerjisi kesintilerine karşı (güneş tutulması vs.) yedek bataryaları ve yörünge düzeltmeleri için de küçük ateşleyici roketleri vardır.

GPS projesi ilk uydunun 1978’de ateşlenmesiyle başlamıştır. 24 uyduluk ağ 1994’de tamamlanmıştır. Projenin devamlılığı ve geliştirilmesi ile ilgili bütçe ABD Savunma Bölümüne aittir.

Uyduların her biri, iki değişik frekansta ve düşük güçlü radyo sinyalleri yayınlamaktadır. (L1, L2) Sivil GPS alıcıları L1 frekansını (UHF bandında 1575,42 Mhz), ABD Savunma bölümü alıcıları L2 (1227,60 Mhz) frekansını dinlemektedirler. Bu sinyal “Görüş Hattında – Line of Sight” ilerler. Yani bulutlardan, camdan ve plastikten geçebilir ancak duvar ve dağ gibi katı cisimlerden geçemez.

Daha rahat anlaşılması için, bildiğimiz radyo istasyonu sinyalleri ile L1 frekansını kıyaslamak istersek; FM radyo istasyonları 88 ile 108 Mhz arasında yayın yaparlar, L1 ise 1575,42 Mhz’ i kullanır. Ayrıca GPS’ in uydu sinyalleri çok düşük güçtedirler. FM radyo sinyalleri 100.000 watt gücünde iken L1 sinyali 20-50 watt arasındadır. İşte bu yüzden GPS uydularından temiz sinyal alabilmek için açık bir görüş alanı gereklidir.

Her uydu yerdeki alıcının sinyalleri tanımlamasını sağlayan iki adet özel “pseudo-random” (şifrelenmiş kod) kodu yayınlar. Bunlar Korumalı (Protected – P code) kod ve Coarse/Acquisition (C/A code) kodudur. P kodu karıştırılarak sivil izinsiz kullanımı engellenir, bu olaya “Anti-Spoofing” adı verilir. P koduna verilen başka bir isimde “P (Y)” yada sadece “Y” kodudur.

Bu sinyallerin ana amacı yerdeki alıcının, sinyalin geliş süresini ölçerek, uyduya olan mesafesini hesaplamayı mümkün kılmasıdır. Uyduya olan mesafe, sinyalin geliş süresi ile hızının çarpımına eşittir. Sinyallerin kabul edilen hızı ışık hızıdır. Gelen bu sinyal, uydunun yörünge bilgileri ve saat bilgisi, genel sistem durum bilgisi ve iyonosferik gecikme bilgisini içerir. Uydu sinyalleri çok güvenilir atom saatleri kullanılarak zamanlanır.

 

B) Kontrol Bölümü (Yer İstasyonları)

Uyduların doğru çalışıp çalışmadığını sürekli kontrol eden yer istasyonlarından oluşur. 5 adet takip istasyonu, 1 adet ana kumanda istasyonu ve 3 adet uydulara veri transmisyonu yapan istasyon vardır. Takip istasyonlarından alınan bilgiler ana kumanda merkezine gönderilir, burada uyduların yörüngeleri ve saat düzeltme bilgileri hesaplanır ve ilgili uydulara mesaj olarak gönderilir.

 

C) Kullanıcı Bölümü (GPS Alıcısı)

Kullanıcı bölümü yerdeki alıcılardır. Daha önce bahsedildiği gibi çeşitli amaçlarla GPS kullanarak yerini belirlemek isteyen herhangi bir kişi, sistemin kullanıcı bölümüne dahil olur.
Bu alıcılar uydulardan gelen sinyalleri anteni vasıtasıyla alır ve kendi türüne göre çeşitli amaçlı (seyrüsefer, araç takip...) gerçek zaman koordinat bilgisini veya biraz daha uzun süreli ölçüm sonucu jeodezi uygulamaları için statik fakat oldukça hassas koordinat bilgisi üretir.GPS’ İN ÇALIŞMA PRENSİBİUyduların Konumunun Önemi

GPS alıcısı yerini belirlemek için, öncelikle uyduların kesin yerini bilmelidir ve onlara ne kadar uzaklıkta olduğunu bulmalıdır.

Şimdi GPS’ in uyduların yerini nasıl öğrendiğini inceleyecek olursak; Alıcı uydudan iki çeşit bilgi alır. Bunlardan birisi, uyduların konumlarını bildiren “almanac data – almanak bilgisi’dir. Almanak bilgisi sürekli olarak yollanır ve GPS’ in hafızasında saklanır. Bu sayede GPS her uydunun yörüngesini bilir ve olması gereken konumu hesaplar. Uydular konum değiştirdikçe almanak bilgisi yenilenir.

Uydu yörüngelerinde ufak sapmalar meydana gelebilir. Bu sapmaların hesaplanması için kontrol bölümü uyduların yörünge bilgilerini sürekli olarak izler. Elde edilen bu hata verileri Ana kontrol merkezine ulaştırılır ve düzeltilerek buradan uydulara geri gönderilir. Bu düzeltilmiş kesin konum bilgilerine Ephemeris Data – Geçici Bilgi adı verilir. Bu bilgiler güncelliğini 4 ila 6 saat arasında korur. Ephemeris bilgisi daha sonra kodlanarak GPS alıcısına gönderilir.

Almanak ve Ephemeris bilgilerini alan GPS alıcısı, uyduların kesin konumlarını sürekli olarak belirler.

Zamanlamanın Önemi

GPS alıcısının uyduların kesin konumlarını bilmesinin yanı sıra uydulara olan uzaklığını da bilmesi gerekir. Bu sayede, dünya üzerindeki yerini hesaplayabilir. Bunun için basit bir formül kullanılır.

Uyduya olana uzaklık; gönderilen sinyalin geliş süresiyle, hızının çarpımına eşittir.

(Geliş Süresi x Hız = Mesafe)

Uzaklığı belirlemek için kullanılan bu formülde, hızı zaten bilmekteyiz. Radyo dalgasının hızı, atmosferdeki ufak etkiler sayılmazsa, Işık Hızına eşittir. (c = 300.000 km/sn)

Bundan sonra, formülün zaman kısmının hesaplanması gerekir. Çözüm uydulardan gelen kodlanmış sinyallerin içinde saklıdır. Gönderilen koda “Pseudo-Random Kod” adı verilir. Böyle adlandırılmasının sebebi, çok düzensiz bir sinyal olmasıdır. GPS alıcısı da aynı kodu üreterek, uydudan gelen kodla eşleştirmeye çalışır. Bu iki kodu karşılaştırarak aradaki gecikmeyi tespit eder, bu gecikme miktarı ile ışık hızının çarpımı mesafeyi verir.

Yaklaşık olarak bir uydudan sinyalin dünyaya ulaşma süresi 0,06 saniyedir. Saniyenin binde birinde oluşacak bir hata, mesafe ölçümünde 300 km’ lik bir kaymaya sebep olacaktır. GPS alıcısının saati, uydudaki saatler kadar hassas değildir. Alıcıya bir Atom Saati koymak ise çok pahalı ve çok hantal olurdu. Bu yüzden, uyduya olan mesafe ölçümü, “Pseudo Range” olarak adlandırılır. Bu bilgiyi kullanarak pozisyon belirlemek için, 4 uydu kullanılarak saat hatasını minimuma indirinceye kadar ölçüm yapılır.

Geometrik Hesap

Şimdi uyduların yerlerini ve uydulara olan uzaklıları biliyoruz. Diyelim ki, birinci uyduya olan uzaklık 20.000 km; bizim yerimiz, merkezi uydu olan ve 20.000 km çapındaki kürenin yüzeyi üzerindeki her hangi bir nokta olabilir. İkinci bir uyduya da 21000 km uzaklıkta olalım.

Bu durumda, ikinci küre birinci küre ile kesişerek ara kesitte bir çember oluşturur.

Eğer buna 22.000 km uzaklıkta üçüncü bir uydu eklersek, üç kürenin ortak kesim noktası olan 2 nokta elde ederiz.

İki olası pozisyon belirlenmesine rağmen bu iki nokta arasında büyük koordinat farkları mevcuttur. Bu iki noktadan hangisinin gerçek pozisyon olduğunu bulmak için, GPS alıcısına yaklaşık yükseklik verisinin girilmesi gerekir. Bu şekilde GPS geriye kalan iki-boyut içinde kesin pozisyonu belirleyebilir. Fakat üç-boyutta yer belirlenmesi için GPS dördüncü bir uydu daha kullanır. Diyelim ki dördüncü uyduda bizden 19.000 km uzaklıkta olsun, bu dördüncü küreyi, önceki kürelerle kesiştirirsek, elimizde sadece bir ortak kesim noktası kalır. Bu da üç-boyutta kesin konumu belirtir.


Almanak Bilgisi

GPS sürekli olarak, uyduların konumları ile ilgili bilgileri depolar. Depolanan bu bilgiye Almanak Bilgisi denir. GPS uzun süre çalıştırılmazsa, daha önce toplanmış olan Almanak bilgisi güncelliğini yitirir. Buna GPS’ in “soğuması” (cold) adı verilir.

GPS “soğuk” iken çalıştırılırsa uydudan bilgi toplaması uzun sürebilir. Uydulardan alınan bilgiler dört ile altı saat güncelliğini korur, bu süre içinde GPS tekrar açılır ise bu durumda GPS “sıcak” (warm) olarak nitelendirilir ve çalışmaya başlaması çok daha kısa süre alır.

GPS’ lerin özellikleri arasında “Sıcak” ve “Soğuk” başlatma süreleri yer alır.

 

GPS Alıcı Teknolojisi

Çoğu modern GPS alıcıları paralel, çok kanallı çalışma sistemine sahiptir. Daha önceleri yaygın olan tek kanallı GPS alıcı modelleri çeşitli ortamlarda sürekli olarak uydu takip edemiyorlardı. Paralel alıcılar ise her biri bir uyduyu izlemek üzere, 5 ile 12 alıcı devresine sahiptirler. Bunların içinden en kuvvetli dört sinyal takip edilir. Paralel alıcılar uydulara hızla kilitlenebildikleri gibi, yüksek binalar, sık ormanlar gibi zor ortamlarda da efektif bir şekilde çalışırlar.


 
3. DİĞER YÖN BULMA SİSTEMLERİ

GPS’ in yalnızca ABD’ nin denetiminde bir sistem olması diğer devletlerin de kendi benzer sistemlerini geliştirip kullanmasına neden olmuştur. Büyük bir imkan olmasına rağmen, bu teknolojiye sahip olamayan ülkelerce kritik askeri uygulamalarda tek başına kullanımı risk taşımaktadır.

Hemen hemen GPS’ le eşzamanlı olarak o zamanki adıyla SSCB’nin geliştirdiği benzer amaçlı diğer bir sistem de GLONASS’ tır. Mali imkânsızlıklar yüzünden GPS kadar sağlıklı işletilemese de halen kullanılan bir sistemdir. Aktif olarak çalışması amaçlanan 24 adet uydudan ancak aşağıda 9 adedi hizmet verebilmektedir.

Henüz tamamlanmayan, ancak karar verilirse 2008 yılında bitmesi amaçlanan ve 3 milyar €’ ya mal olacağı tahmin edilen Avrupa’nın küresel yer bulum sistemi de Galileo’dur. Bu değerdeki bir yatırımın yaratacağı pazarın oluşturması umulan vergi gelirinin bundan kat kat fazla olacağına kesin gözüyle bakılmaktadır. EGNOS, GNSS-1, GNSS-2 olmak üzere 3 evrede tamamlanması planlanmaktadır. Ayrıca EGNOS’un da kendi içinde,ilk aşaması tamamlanan, 3 aşamada ve 3 konuda hizmet vermesi planlanmaktadır. İlk aşaması yer bulum amaçlı olarak, GPS benzeri sinyaller gönderecek, Inmarsat ’tan kiralanan 2 uydu ile kullanıcılara iki ek uydu imkanı vererek, hava araçlarının yön güdümü gibi kritik uygulamalar için en az 6 adet uydu görülebilirliğini garanti etmektir. (GPS’te bu sayı 4’tür). Bütünlük (integrity) sağlama amaçlı ikinci aşamasında GPS, GLONASS ve EGNOS uydularının yerdeki gözlem istasyonlarından hata tahminlerinin yapılarak, bir uyduda sorun yaşandığında, kullanıcılara 10sn içinde bilgilendirilecektir. Bu servis olmasaydı bu süre en az 15 dk olurdu), üçüncü ve son aşamada da, GPS’in standart sağladığı hizmette elde edilebilir yerbulum hatasını 5-10 metre kadar iyileştireceği belirtilen, geniş alan sinyal düzeltme hizmeti amaçlanmaktadır. Avrupa kıtasında yere göre durgun erim (geostationary ranging), bütünlük izlenmesi (integrity monitoring) ve geniş alan farksal iyileştirme (wide area differential augmentation) sağlanacaktır. Bu evrenin 2002 tarihinde bitirilmesi amaçlanmaktadır. GNSS-1’de küresel olarak EGNOS, WAAS ve MSAS’nin birleştirilerek hizmet sağlanması ve son evre olacak olan GNSS-2’de de 2.nesil uydu tabanlı bir yöngüdüm sisteminin tamamlanması amaçlanmaktadır.

Aslında 2000 sonunda Avrupa’ nın bu sistemi tamamlamak için gerekli teknik ve mali kaynaklar ile gerekli politik isteğin var olup olmadığının ortaya çıkması beklenmekteydi. Bazı kaynaklara göre böyle bir sistemin tanımlanma aşamasında alt yüklenicilik yapacak, bu konularda deneyimli, 350-400 mühendislik bir insan gücüne gerek duyulacağı ve bu sayının da Avrupa’ da bu konuda şu anda mevcut insan kaynağının sınırlarında olduğu tahmin edilmektedir. Avrupa Komisyonu (EC) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından Avrupa’ nın gereksinimlerini karşılayacak Galileo’ nun tanımlanma evresi için iki seçeneğe odaklanıldığı bildirilmektedir: Bunlardan birincisi 21 MEO uydusu ile geniş alan iyileştirme sistemleriyle (WAAS, EGNOS ve MSAS gibi) birlikte çalışabilecek üç GEO uydusundan oluşmasıdır. Diğeri ise 36 MEO ve 9 GEO uydusundan oluşacak tamamen bağımsız bir sistemdir. Burada Galileo’ nun avantajı daha önceki sistemlerde elde edilen bilgilerin kullanılarak "tekerleğin yeniden icat edilmemesi" kolaylığıdır. Örneğin böylece yeni uydu yörüngeleri de GPS’ inkine çok benzer olarak seçilmiştir.

 

Galileo’ nun geliştirilmek istenmesinin gerekçeleri şöyle açıklanmaktadır:

GPS’ in tek başına mevcut hassasiyeti, sağlanması gereken sivil havayolu standartlarını karşılamamaktadır.

GPS uydularında oluşabilecek arızaların saptanması ve bu bilginin kullanıcılara bildirilmesi

GPS gibi bir sisteme tek bir devletçe sahip olunması nedeniyle, bu tek başlılığın yaratacağı düşünülen "çeşitli sorunlar".

En son olarak da tasarım kararı verilirse Galileo’ nun sonradan gelme avantajını iyi değerlendirerek mevcutlardan daha düşük bir maliyetle ve daha yüksek bir güvenilirlikle GPS’ e ciddi bir rakip olabileceği söylenebilir. Galileo’nun gerçekleşme sürecinde çeşitli aşamalar geçildikçe oluşan imkânlar hizmete sunularak peyderpey kullanım güvenliği ve kalitesi artırılmaktadır.

 

Teknolojinin yaygın kullanımı ile başlayan GPS ve GPRS kullanımı bu çalışmada açıklanmaya çalışılmıştır. Günlük hayatta pek çok kullanım kolaylığı sağlayan sistemlerin katkılarının yanı sıra eksik yönleri ve zararları da ayrı bir çalışma konusu olarak incelenebilir.

Son zamanlarda, sağlık üzerine yapılan çalışmalar, kablosuz haberleşme vb kullanımların yarattığı manyetik alan kirliliğinin, kanser hastalıkları üzerindeki etkisini kanıtlamıştır. Aynı zamanda, bazı devlet kademeleri ya da istihbarat servisleri tarafından kullanılan yer belirleme gibi sistemlerin de özel hayatın gizliliği esasını ihlal ettiği açıktır.

Ancak fayda ve maliyet analizi yapıldığında, bu olumsuz etkilerin zihnimizde bertaraf edilmesi muhtemel görünüp, teknolojik gelişmeler sayesinde ileride bunların da önüne geçilebileceği, buna dair yöntemler geliştirilebileceği göz ardı edilmemelidir.___________________________________________
Ey iman edenler! Hepiniz barış ve selamete girin de şeytanın adımlarına uymayın.Çünkü o sizin aranızı açan belli bir düşmandır.

Cüz:2 Sayfa 31 Bakara Suresi 208 .Ayet
     
       
Gönderilme Tarihi: 10 Mart 2009 saat 10:09AM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      storix

Oktay OLGUN

Simgem
Albay


★Kocaeli
26 Aralik 2005
2182   Mesaj
Durum: CS Editoru
Mode : Default


Aktiflik
Seviye
DeneyimMobil İletişim SistemleriTageM ürünlerinin tamamı %100 yerli üretimdir. Yurtiçi ve yurtdışında ürünlerimiz test edilmişdir. Kamuda birçok ilde kullanılmaktadır. Universiad İzmir 2005 organizasyonlarında TageM Araç Takip ürünleri kullanılmıştır.

 

Enson Teknolojik yenilikleri içeren Araç içi Ünite ürünümüzü ön plana çıkaran özelliklerinden bir bölümü;GSM/GPRS üzerinden veri transferi yaparken, transfer kesilmeden sms alabiliyor ve ses bağlantısı yapabiliyor. Bu durumda yeni sms kontrolü için bağlantı kesilmiyor ve dinleme yapılabiliyor. Tek GSM hattı böylelikle 3 GSM hattı gibi kullanılabiliyor.


Digital giriş ve çıkışlarda değişiklikler, telemetri değerleri uzaktan yönetilebiliyor. SMS ile araç bloke durumu, siren, kapı açıldığında vb. birçok özellik gerçekleştirilebilmektedir.


SMS ile araca sorgu yapabilir, aracın nerede olduğunu cep telefonunuzdan öğrenebilirsiniz.


E-mail gönderip alabilmektedir. (Hafızadaki konum bilgileri otomatik olarak e-mail ile gönderilebiliyor.)


TCP yada UDP her iki protokol aynı anda çalışabilmektedir. Ürünümüzdeki tüm protokol katmanları TageM Teknoloji Mühendisleri tarafından geliştirilmiştir. TageM Teknoloji kendi geliştirdiği tamamen yerli tasarım işletim sistemi üzerinde bu protokol katmanlarını tüm özellikleriyle geliştirmiştir. Bu yapı ve özellik nedeniyle, mevcut işletme maliyetleri benzer sistemlerden çok daha ekonomik haberleşme yapısı doğasını beraberinde getirmektedir. Haberleşmede kullanılan veri trafiği TageM Teknoloji tarafından geliştirilen özel bir algoritma ile şifrelenmiş ve sıkıştırılmış olarak uzaktan izleme noktasına bilgiyi transfer eder. İzleme noktasında bu paket aynı yöntemle kullanılacak bilgi tipine dönüştürülür.


Araç içi ünite bilgi gönderim periyodu kendi GSM şebekesi yada roaming modelinde farklı tanımlarla otomatik olarak gerçekleştirilir.


SMS ile araç içi ünite ayarları değiştirilebilmektedir.


TCP yada UDP bağlantısıyla araç içi ünite ayar değişiklikleri sahadaki araçları merkeze çağırmadan uzaktan güncellenebiliyor.


TCP - UDP bağlantı ile yada e-mail ile firmware update veya settings update yapılabiliyor.


MMC karttaki offline konum bilgileri herhangi bir bilgisayardan görülebiliyor. (TageM FAT implementasyonu.)


İç hafıza/MMC kart/TCP bağlantısı / UDP bağlantısı / SMS ile konum iletimi için ayrı ayrı (iç şebeke GPS Not Valid ve Hız bilgisine göre ve Roaming GPS Not Valid ve Hız bilgisine göre ayrı ayrı tablolardan) bilgi gönderim aralıkları ayarlanabiliyor.


Karakutu yada istenen ebatta displayli versiyonları mevcuttur.


Displayli versiyonlarda TageM Teknolojinin geliştirdiği dokunmatik klavye modülü


Acil durum mesajlaşma, araç içi ünite merkez yada diğer araç içi ünitelerle mesajlaşma özellikler. 

[Araç İçi Ünite]

 

Mobil iletişim modülünün (elektronik tasarımı, işletim sistemi ve iletişim protokolleri) tamamı TageM Teknoloji tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Mobil iletişim modülleri kullanım amaçlarına göre değişik  ebatlarda ve özelliklerde üretilmiştir. Mobil  iletişim modüllerimiz özelliklerinden dolayı öncelikle ulusal güvenlik birimleri tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

            Mobil iletişim modüllerimizin bir çok özelliği yanında, sahip olma maliyetleri ve işletme maliyetleride önemli ölçüde ekonomik olmaktadır. Özellikle  işletme maliyetlerinde işletim  sistemi ve iletişim protokollerinin tamamı TageM Teknoloji tarafından yazılmış olması  kullanıcıya %20 fiyat avantajı sağlar. Bu oran filo sahipleri açısından çok önem arz eder. Modüllerimiz çeşitli çevre koşullarında test edilerek hazırlanmıştır. Modül ölçülerimiz 50X50X 25 mm den başlar. Daha özel uygulamalarda daha küçük veya daha büyük ölçeklerde kullanım alanlarına göre dizayn edilir.

            Modüllerimiz kullanım sahasına göre yer, konum bilgisi, araç hız bilgisi , araç yakıt bilgisi, durma ve kalkma süreleri, sabit veya değişken mesaj panosu, araç kullanıcı bilgileri, kapı açık kapalı bilgisi, motor açık kapalı bilgisi, kara kutu brimi, acil çağrı butonu,  printer bağlantısı ve daha bir çok işlem entegre yapılabilir şekilde hazırlanmıştır. Müşteri talepleri doğrultusunda istenilen özelliklerde modüllerimiz tasarlanır ve kullanıma sunulur.

            Mobil iletişim sisteminde önemli bir birimde merkez tarafıdır. Burada kurulan sistem, program ve programla çalışan harita sistemi ile tüm araçlar anlık izlenebilmektedir. Program sistemim işleyişi yanında geniş bir raporlama modülüne de sahiptir. Programda kullanılan haritalar güncel hazırlanmıştır.  Programlar kullanımı kolay  ve anlaşılır olacak şekilde hazırlanmıştır.

 

            Mobil iletişim modüllerimiz kullanıcı özelliklerine göre iki şekilde kullanılabilir.Anlık izleme,


Kontrol noktasında izleme (kapalı devre izleme).

 

Anlık izleme ;

Bu sistemde sahadaki tüm araçlar anlık olarak GSM şebekesi kullanılarak Gprs ve SMS ile yapılabilmektedir. Araçlardan alınan veriler merkezde anlık ve otomatik olarak program tarafından değerlendirilip harita üzerine aktarılır. Kullanıcılar ise sahadan istedikleri tüm hareketleri ve bilgileri buradan alırlar. Eger karşılıklı iletişim istenmişse bu sistem üzerinden araç şöförü bilgi alış verişi yapabilmektedir. Bu haberleşme sabit mesaj bilgileri olmakla birlikte bire birde olabilmektedir.  Anlık izleme sistemi kullanıcıya sahip olma maliyeti yanında  işletim maliyeti getirmektedir.

  

Kontrol noktasında(kapalı devre) izleme ;

Kontrol noktasında izleme sistemi; araçlardaki mobil iletişim modüllerimiz istenilen tüm bilgileri (Araç yakıt hareketleri, arç hız bilgileri, konum ve yer bilgileri , şöför bilgileri ve benzeri tüm bilgileri) kendi üzerinde saklı tutarlar. Arç işlerini bitirip kendi kontrol noktaısna geri döndüğünde tüm bilgileri kurduğumuz sistem üzerinde merkez programına otomatik olarak her hangi müdehaleye gerek kalmadan  atarlar. Bu sisteme göre tasarlanmış olan program tüm verileri analiz eder ve kendi üzerinde işler. Her hangi bir anormallik bulunması durumunda(Mazot veya benzin hareketi, Hız hareketi, güzergah değişiklikleri fazladan bekleme) raporlar bölümünde detaylı olarak kullanıcısına bilgi verir. Sistemin en büyük avantajı  daha küçük boyutlarda olması  ve sahip olma maliyeti dışında işletim maliyeti gerektirmemesidir. Bu sayede herhangi bir GSM şebekesine sürekli olarak bir bedel ödenmez.

   

 

A.   MOBİL İLETİŞİM MODÜLÜ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 

1. Sistemde RS-232 veya TTL interface board bulunmaktadır.

2. İletişim modülünde GPS özelliği bulunmaktadır.

3. Modülün haberleşme sistemi GSM-GPRS veya RF üzerinde gerçekleşmektedir.

4. İletişim modülünün çalışması esnasında;GPS ON ve GSM/RF OFF konumunda iken güç tüketimi 100mA ”i geçmemektedir.

5.İletişim modülünün çalışması esnasında; GPS OFF ve GSM ON konumunda iken güç tüketimi GSM900 için makimum 250mA,GSM1800 için 200 mA”i RF transmisyon için ise 300mA geçmemektedir.

6. İletişim modülünün çalışması esnasında;GPS OFF ve GPRS ON konumunda iken güç tüketimi 450mA”i RF transmisyon da ise 500 mA”i geçmemektedir.

7. İletişim modülü –20 ile + 65 derece sıcaklık aralığında çalışabilmektedir.

8. İletişim modülü sistemle entegrasyona imkan sağlayan konnektöre sahiptir.

 

B.DAHİLİ POWER ÜNİTESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1.Power ünitesi sistem içerisinde dahili olarak bulunmaktadır.

2.Power ünitesi araç aküsünden çalışabilmektedir.

3.Power ünitesi,bataryanın şarj olmasını sağlamakta ve şarj kontrolünü otomatik olarak yapabilmektedir.

4.Power ünitesinde bulunacak olan batarya 3,6 v(en az) 1800mAh Li-on olmaktadır.

5.Power ünitesi,batarya enerjisini sadece harici besleme olmadığı zaman kullanmaktadır.

 

C.LCD EKRAN ÖZELLİKLERİ (İstege Bağlı)

1.Sistemde kullanılacak olan ekran standart dotmatrix LCD olabilmektedir.

2.LCD ekran,arka aydınlatma özelliğe sahip olmalıdır.

3.LCD ekran,her türlü dış hava şartlarından etkilenmeden sorunsuz çalışabilmektedir.

4.LCD ekran renkli ve dokunmatik olabilmektedir.

5.LCD ekranlar grafik özelliği taşıya bilmektedir.(Resim ve Harita bilgisi için)

 

D.CİHAZ KUTUSU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1.Sistemde özel olarak tasarlanmış,sistemin harici ortamda kullanımına uygun özel alaşımlı metal/dayanıklı plastik veya  sızdırmaz cihaz kutusu olabilmektedir.

2.Kutu üzerinde,merkeze sistem üzerinde bulunan hafızalara önceden yazılmış olan mesajları iletmek için kullanılacak ve sistem ana kartı üzerinde monte edilmiş butonlar için geçiş yuvası olabilmektedir.

3.Kutu üzerinde harici besleme için uygun yalıtılmış soket bulunmaktadır.

4.Kutu içersinde/üzerinde GSM/GPS veya RF transmisyon için harici anten bağlantısı bulunmakla birlikte projeye göere değişiklik arz eder.

 

E. SİSTEM ANAKARTI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Sistemde her bir ünitenin sağlıklı çalışabilmesi için gerekli olan tüm bağlantı konnektörleri ve aparatlar bulunmaktadır.

2. Sistemde GPRS veya RF transmisyon bağlantısı olmadığı zaman GPS bilgilerini saklamak  için  flash bellek bulunmaktadır.

3. Sistem merkez ünite tarafından gönderilen belirli mesajları gösterebilmrktedir.Bu mesajlar,sistem üzerinde en az 64k lık EEPROM hafızalarda önceden yazılmakta ve merkezden gelen mesaj numarasına göre kullanıcıya ekranda gösterebilmektedir. Aynı zamanda sistem bu mesajları kart üzerinde bulunan buton/ları kullanarak merkeze iletebilmektedir.

4. Sistem merkezden gelen mesajlarda kullanıcıyı sesli ikazla uyarabilmektedir.

5. Sistem gerekli olan tüm fonksiyonları yerine getirecek işletim sistemine sahiptir.

6. Sistem anakartı üzerinde bulunan mikroişlemci yazılımları harici bir soket üzerinden gerektiğinde yüklenebilme ve değiştirilme kabiliyetine sahiptir.

7. Sistem merkezle GPS ve diğer data haberleşmesine imkan sağlamalıdır.

 

3. MONTAJ

Firma Mobil İletişim Sistemi cihazını/cihazlarını yurt içinde ve /veya yurt dışında işletmenin  göstereceği herhangi bir il de kurulumunu tamamlar. Kullanıcı eğitimini verdikten sonra  sistem çalışır durumda teslim edilir.

 

Diğer Özellikler

 


Kolay araç montajı ve bilgisayar  kullanılarak hızlı devreye alma.

İnternet bağlantısı ile sisteme bağlanabilme.

Şöförün araç kullaım performans ölçüsü (Yoldaki hız durumları)

İzinsiz araç kullanım tespiti

Kullanıcı adı, soyadı, şifresi ile kullanıcı tespiti.

Basıt kullanım  yapısı.

7*24 hizmet garantisi (Bu madde tamamen servis sağlayıcıya bağlıdır.)

Araç  bilgisi, konum bilgisi, anlık ve hızlı veri iletişimi

Haritalar

Aracın belirlenen bölgeye giriş çıkışında uyarı alması.

Aracın varış ve ayrılış saatlerinin takibi

Yatkilendirilen kişilerin cep telefonu ile araç pozisyonunu sorgulaması.(İsteğe bağlı)

Verilen şifre ve kodla  o koda araç ve kaynak atayarak takibinin sağlanması.(Müşterilerin kendilerine verilen bilgilerle internetten yüklerinin takibi)

SMS teknolojileri tercih edildiğinden 10 pozisyon mesajını biriktirip sıkıştırarak birtek mesaj olarak gönderebilmesi. (Belirtilen Bölgelerde GPRS servisleri olması nedeni ile SMS yerine bu servis kullanılmalıdır. TageM’ in kendi geliştirdiği sistem ve İletişim protokolleri sayesinde Kullanım maliyetleri % 20 azalmaktadır.

Harita güncellemesi.

KM bilgisi

Bekleme süresi

Web üzerinde araç takibi

RAPORLAR


Mesajlaşma raporları

Kat edilen mesafe raporları

Hız raporları

Olay raporu(Kaza vb.)

Beklenen  ayrılış ve varış zamanı

Bekleme süreleri ve yerleri

Beklenmeyen gecikmeler

Müşteri bilgileri


  [Uzaktan İzleme]
Genel anlamda Araç konum ve durum bilgilerinin bilgisayarda takibi, sayısal harita üzerinde konumlandırılması ve lokal veritabanı bilgileri ile ilişkilendirilmesi, merkez-araç arasında data, ses, görüntü iletişimini içerir.SİSTEM BİLEŞENLERİ
TmGPS Modülü.
TmStorage Modülü.
İletişim Mödülü.   ( GSM ,GPRS, Telsiz ,TmRFX, Uydu)
TmWRF
TmWPC
TmWPRN
TAGSIS Yazılımı. (Server/Client,Web)
Algılama ve Tespit Modülleri.
CCD Kamera Sistemleri.
Infrared Aydınlatma Modülü.
 Besleme Ünitesi.
Digital Harita.
Kontrol ve Yönetim Merkezi.

SİSTEMİN SAĞLADIĞI HİZMETLER
Aracın anlık veya geriye yönelik konumunu (Ülke, Bölge, İl, İlçe, Mahalle, Cadde, Sokak detayında) merkezden izleme ve sayısal harita üzerinde gösterme.
Akaryakıt alımlarının tam olarak kontrol edilememesinin ve suistimale açık olmasının yarattığı soruna çözüm bulunması.
Aracın anlık veya geriye yönelik durumunu (Yakıt , Çalışır, Kapı Açık, Araçtaki Kişi Sayısı, Taşınan Yük Miktarı vs) merkezden izleme.
Tüm Araçların Tescil, Bakım, Kaza, Sevk, Yakıt bilgilerini tutma ve bunları sayısal harita ile ilişkilendirme.İsteğe bağlı istatistiki veriler oluşturma.(Bu sayede harita üzerinde nerede olduğunu gördüğünüz aracın aynı anda tüm detaylı bilgilerinede ulaşabilmeniz mümkündür.)
Merkezden Araca dosya transferi, mesaj iletimi, sesli iletişim, haberleşme, Acil Durum Sinyali gönderme.
Araçtan online merkezdeki verilere ulaşma, dosya gönderme, sesli iletişim, haberleşme, görüntü aktarımı.
Merkezden Araca müdahele (Acil Durumlarda veya çalıntı halinde Kapıları kilitleme, Motoru kapatma, alarmı açma, enerji bağlantısını kesme)
Kaza ve Çalıntı halinde bağımsız besleme ünitesi sayesinde aracın enerjisi (akü) kesilse bile konum bilgisini, kaza ise darbe sensörleri vasıtasıyla kaza olduğu bilgisini merkezden komut verilmeksizin merkeze iletme.
Tüm Hizmetlerin internet üzerinden verilebilmesi.
Hız, güzergah, bölge ve zaman limitleri aşıldığında uyarılma yada bilgilendirilme
Organizasyon eksikliğinden kaynaklanan yakıt, zaman ve işgücü kayıplarının azaltılması,
Akaryakıt alımlarının tam olarak kontrol edilememesinin ve suistimale açık olmasının yarattığı soruna çözüm bulunması.

SİSTEMİN AMACI
Sistem merkezine GSM şebekesi üzerinden GPRS  kullanarak  güvenli ve ucuz  iletişim sağlaması.
Haberleşmede kullanılan  sistemlerinin kurum yetkililerinin belirlemesi ve denetim altına alması
Tesis Yatırım maliyetlerinin  düşük ve sistemin yeni bir teknoloji olması
Görevli  Araçlarının belli bir disiplin içerisinde hizmet vermesini sağlamak
Görevdeki  Araçlara güzergah ve iş planlarının yapılması
Görevdeki, araçların kontrol ve güvenliğinin sağlanması
Güvenilir ve en ucuz şekilde veri iletişiminin  sağlanması
Sistemlerin iletişim Maliyetlerinin daha ucuz olması
Donanım ve Yazılım Üretiminin   TageM  tarafından yapılması
Denetim, Kontrol, Takip  ve Güvenliğin Şirketlerin kontrolünde olması
İşletme maliyetinin daha düşük olması

SİSTEM KULLANIM ALANLARI

Filo Yönetimi
Ulusal ve Uluslararası Nakliye Şirketleri
Turizm ve Taşımacılık Şirketleri
Kargo Şirketleri
Servis Araçları
Oto Kiralama Şirketleri
Kamu Kurumları
Özel Kurumlar
Kişisel Araçlar

Güvenlik
Sigorta Şirketleri (Kaza ve Çalıntı durumlarına karşı)
Bankalar
Kişisel Araçlar
Kişisel Güvenlik

İletişim (Network)
Data
Ses
Görüntü
 
 ONLine İzleme
Online sistemlerde, araca yerleştirilen TmGPS modülü ile uydudan alınan konum bilgileri, iletişim modülü üzerinden istenilen zaman aralıklarında bilgisayar sistemine gönderilmekte ve değişik alternatifler dahilinde değerlendirmeye alınabilmektedir.  Aracın konumu merkezden anında harita üzerinde görülebilmekte ve araç izlenebilmektedir.
Ayrıca, internet üzerinden, aracın bulunduğu yerin istenilen aralıklarda harita üzerinde görülmesi ve bilgi alınması mümkündür

OFFLine İzleme
Offline sistemlerde, araca yerleştirilen TmGPS modülü ile toplanan konum bilgileri, isteğe bağlı olarak günlük, haftalık ve aylık olarak depolanmakta ve TmStorage ünitesinde saklanabilmektedir. Depolanan bilgiler daha sonra istenilen zaman aralıklarında, örneğin günlük olarak bilgisayara aktarılmaktadır. Değerlendirilme, analiz ve sorgulama işlemleri sonradan ve toplu olarak yapılmaktadır. 
Offline Araç izlemenin en önemli dayanağı, Online izlemenin gerekmemesi ve Online izlemelerde araçla merkez arasında olması gereken haberleşme giderinin (SMS-GPRS-UYDU) olmayışıdır.

Güvenlik için  İzleme
Sigorta Şirketleri, Bankalar ve Kişisel güvenlik için tasarlanmıştır.Aracın çalınması durumunda merkezden aracın yeri ve durumuna ilişkin anlık bilgileri alma, harita üzerinde yerini tespit etme, merkezden müdahele etmek suretiyle motoru kapatma,kapıları kilitleme,alarmı açma imkanı sağlamaktadır.Ayrıca aracın kaza yapması durumunda otomatik olarak merkeze aracın konumu ve kaza yaptığı bilgisi iletilmektedir.Araçta kamera kullanılması durumunda canlı görüntü aktarımı yapılabilmesi mümkündür.

Ototbüs ve Tır  İzleme
Bu sistem şehirlerarası yük/yolcu taşımacılığı yapan Firmalar için tasarlanmıştır. Araçlardaki ünite belirli aralıklarda konum ve hız bilgilerini gönderebileceği gibi aracın bulunduğu konum online olarak internet aracılığı ile, sayısal haritalar üzerinden merkezden de sorgulanabilmektedir. Aynı zamanda araca ilişkin konum bilgileri depolanabilmekte ve daha sonra yapılacak analizlerle aracın gittiği yerler, kat ettiği km miktarı, güzergah ve bölge dışına çıkıp çıkmadığı, hızı, durma noktaları ve süresi gibi bilgiler sistemden kolaylıkla alınabilmektedir. Ayrıca otobüslerde uçaklardaki gibi yolculara belli aralıklarla yer ve konum bilgileri, Hava durumu bilgileri verilmeside sağlanabilmektedir.
 
Taksi  İzleme
Sistem tamamen şoförler odaları için de mevcut sistem  kullanılabilmektedir. Bu sistemde, kurulu trunk telsiz sistemi üzerinden acil durum izlemesi yapılabilmektedir. Acil durumlarda, ayak butonu vb. basılması ile taksi merkez tarafından izlemeye alınmakta ve gerekli müdahaleler planlanabilmektedir. Ayrıca, şoförlerin adres, kan grubu, fotoğraf vb. acil durumlarda gerekebilecek bilgileri de sistemden alınabilmektedir. Telsiz sisteminin olmadığı kentlerde izleme için GSM şebekesi de kullanılabilmektedir.

ONLine İzleme
Bu sistemde aracın ön konsoluna monte edilmiş mini ekrandan aracın bulunduğu yeri harita üzerinde sürekli izlemek mümkündür. Ekrana yansıyan konum bilgileri, aynı zamanda daha sonra bilgisayarda değerlendirilmek üzere depolanabilmektedir.
Harita üzerinde mesafe, alan ve açı ölçmek, gidilecek yerin işaretlenmesi ile en kısa yol tarifi almak mümkün olmaktadır. 
Özellikle büyük kentlerde, şehirler arası yolculuklarda, ormanlık ve dağlık alanlarda, av & safari gibi etkinliklerde,  arazi ölçü ve çalışmalarında büyük kolaylık sağlamaktadır.
Opsiyonel bir bağlantı ile, aynı zamanda en yakın; eczane,hastane, lokanta, büfe, banka, park, karakol ... yeri gibi bilgilere kolayca ulaşmak mümkün olmaktadır
Sistem aynı zamanda Firmanın mevcut database yönetim sistemine bağlanabilmekte ve online veri transferi yapabilmektedir.

RENT A CAR İzleme
Bu sistem araç kiralama işleri yapan “Rent a Car” Firmaları için tasarlanmıştır. Aracın bulunduğu konum merkezden sorgulanabilmektedir. Aynı zamanda araca ilişkin konum bilgileri depolanabilmekte ve daha sonra yapılacak analizlerle aracın gittiği yerler, kat ettiği km miktarı, bölge dışına çıkıp çıkmadığı gibi bilgiler sistemden kolaylıkla alınabilmektedir.
Sistem ,esnek yapısı sayesinde müşterinin talepleri doğrultusunda şekillenebilmektedir.Yani müşteri ihtiyaç duyduğu mevcut üniteleri veya sistemde olmasını istediği özellikleri belirterek hem kullanmayacağı maliyeti artıran fazlalıklardan kurtulmakta, hemde kişiye özel yeni özelliklere sahip olma imkanı bulmaktadır.___________________________________________
Ey iman edenler! Hepiniz barış ve selamete girin de şeytanın adımlarına uymayın.Çünkü o sizin aranızı açan belli bir düşmandır.

Cüz:2 Sayfa 31 Bakara Suresi 208 .Ayet
     
       
Gönderilme Tarihi: 10 Mart 2009 saat 10:53AM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      bozkurt_isyanda

Mustafa Gör

Simgem
Albay


Akdeniz ! Mersin
15 Subat 2007
3790   Mesaj
Durum: SAFKAN
Mode : Glaucous


Aktiflik
Seviye
DeneyimUzmanlık Alanları:
Donanım
Network

uydu canak ve  frekanslar la oyuncak gıbı oynayan adam

kardesım deli olmus her zamankı gıbı___________________________________________
http://i.hizliresim.com/p97YbN.jpg
     
       
Gönderilme Tarihi: 10 Mart 2009 saat 11:23AM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      muhafız

Simgem
Teğmen

Ordu-u Hümâyun
03 Haziran 2006
48   Mesaj
Durum: AutopHobiA
Mode : Default


Aktiflik
Seviye
DeneyimSüper bir döküman olmuş.Bunu Sağlam bir kafayla okumak lazım aklımınızın bir köşesinde dursun belki bir gün lazım olur.___________________________________________
Düşman isterseniz dostlarınızı geçmeye çalışın. Dost isterseniz , bırakın , dostlarınız sizi geçsin. La Rochefoucauld
Copyright© 2006-2013 Cyber-warrior.org
     
       
Gönderilme Tarihi: 10 Mart 2009 saat 1:50PM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      storix

Oktay OLGUN

Simgem
Albay


★Kocaeli
26 Aralik 2005
2182   Mesaj
Durum: CS Editoru
Mode : Default


Aktiflik
Seviye
DeneyimTV-GPS; GPS’e Alternatif Konum Belirleme SistemiDünya çevresinde dönen 24 uydu yardımıyla, o anda bulunduğunuz noktanın koordinatları öğrenmenizi sağlayan GPS (Küresel konum belirleme sistemi), askerî ve sivil bir çok uygulamada kullanılmakta. Konum belirleyebilmeleri için en az 3 uydudan sinyal almaları gereken GPS destekli cihazlar, açık arazi, otoyol gibi gökyüzünün rahat görülebildiği alanlarda sorun yaratmaksızın kullanılabilmekteler. Fakat bina içleri, tüneller ve metro istasyonları gibi alanlarda, GPS konumunun belirlenmesi için gerekli olan uydu sinyallerine ulaşılamadığından, GPS ile konum belirle işleminde aksaklıklar meydana gelmekte veya konum belirleme işlemi yapılamamakta.

Amerika bazlı bir teknoloji şirketi olan Rosum, TV-GPS ismini verdiği yeni sistem ile binaların gök yüzünü kapadığı kalabalık şehirlerde, bina içlerinde ve tünel gibi kapalı alanlarda GPS ile yaşanan bütün konum belirleme sorunlarını ortadan kaldıracağına inanmakta. Cep telefonlarında, baz istasyonu yardımıyla konum belirleme sistemine benzer bir şekilde TV yayın istasyonlarından yayınlanan sinyallerle GPS sinyallerini birleştirerek konum belirleme yapan TV-GPS, hali hazırda bulunan TV yayın şebekesinden yararlandığı için ekonomik bir şekilde uygulamaya konabilmekte.

TV-GPS’in TV sinyallerinden yararlanabilmesi için TV sinyalleri ile birlikte zaman bilgisininde yayınlanması gerekmekte. Bu zaman bilgisi sinyalin ne kadar uzaktan geldiğinin belirlenmesinde kullanılmakta ve konum belirleme işlemi için şart. Şu an için TV istasyonları bu tip bir zaman bilgisini TV sinyallerine bindirmedikleri için Rosum, geçişi kolaylaştıracak bir çözüm üretmiş.

TV istasyonları zaman bilgisini içeren yayınlar yapmadan evvel de sistemin kullanılabilir kalması içini zaman bilgisi ayrıca TV-GPS belirleyici cihaza aktaran bir sunucu sistemi gerekmekte. Şehrin çeşitli noktalarına yerleştirilecek (5-6 adet) izleme ünitesi yardımıyla çevredeki TV yayın sinyalleri dinlenerek bunların güç ve uzaklıklarına göre bir zaman bilgisi oluşturuluyor. Oluşturulan bilgi konum sunucusuna aktarılarak saklanıyor. TV-GSM aygıtı konum belirleme ihtiyacı duyduğunda çevresindeki TV ve GSM sinyallerini inceleyerek bir rapor hazırlıyor ve bunu GPRS, SMS veya benzeri bir başka yolla konum sunucusuna aktarıyor. Konum sunucusu ise TV-GPS cihazının ölçümleri ile kendi bünyesinde bulunan yayın zaman bilgilerini karşılaştırarak konum belirme işlemi yapıyor ve sonucu tekrar TV-GSM aygıtına yollayarak kullanıcıyı bulunduğu konum hakkında bilgilendiriyor.

Fakat bu zahmetli yol TV yayın istasyonlarında gerekli değişiklik yapılasıya kadar kullanılacak ara bir çözüm. TV yayın sinyallerine zaman bilgisi bindirildikten sonra TV-GSM aygıtları sunucu bağımsız olarak konum belirlemesi yapabilmekteler. Sunuculu versiyon cep telefonu şirketleri için oldukça uygun durmakta. Sahip oldukları cep telefonu şebekesi üzerinden sunucu ile TV-GSM aygıtları arasında iletişimi sağlayıp GPS bağımsız takip sistemlerini kullanıcılarına şimdiden sunabilirler. Ya da ileride çıkacak olan TV-GPS destekli cep telefonları ile SMS atarak o anda bulunduğunuz konumun size yine SMS yoluyla bildirilmesini sağlayabilirsiniz.

Firmanın ayrıca TV-GPS Plus ismini verdiği ayrı bir teknolojide geliştirmiş durumda. Belli bir alanda (iş merkezi, eğlence merkezi ve benzeri) kapalı devre konum belirleme sistemi kurulmasına yönelik olan sistem, güvenliği üst noktalara taşımakta. Pseudo-TV Transmitter (PTT) ismi verilen ve TV-GPS alıcılarının algılayabildiği TV sinyalleri yayan ünitelerin 3 veya 4 tanesinin kontrol altına alınacak bölgeye yerleştirilmesi ile aktif hale getirilen sistemde her TV-GPS alıcı ünite (RTMM) merkezi sunucuya konum bilgisi yollamakta. Böylece kişilerin an an nerede oldukları takip edilebilmekte. Rosum şu an için teknolojisi destekleyecek firma ve ürünlerin peşinde. Gelecekte ne kadar ilgi görür bilinmez fakat henüz maliyetleri hakkında bilgi verilmeyen teknolojiler özellikle TV-GPS Plus, oldukça ilgi çekici ve bir çok firmanın sahip olmak isteyeceği bir şey.

___________________________________________
Ey iman edenler! Hepiniz barış ve selamete girin de şeytanın adımlarına uymayın.Çünkü o sizin aranızı açan belli bir düşmandır.

Cüz:2 Sayfa 31 Bakara Suresi 208 .Ayet
     
       
Gönderilme Tarihi: 10 Mart 2009 saat 2:05PM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      Cw-JoJuQ

İsmail Volkan AKPINAR

Simgem
Teğmen

Nibiru
10 Temmuz 2008
66   Mesaj
Durum: Dogukan....
Mode : Default


Aktiflik
Seviye
DeneyimSa

qüzel ßi konuya değinmişsin emegine paylasımına saglık...___________________________________________
Dogukan...

--------------------------------------------
Ey Düsman!Adım Mirim
Canım çıksa Allah derim
Batan güneş tekrar doğar bilirim
Yolum Medine kitabım Kuran-ı Kerim...
--------------------------------------------

     
       
Gönderilme Tarihi: 10 Mart 2009 saat 2:09PM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      storix

Oktay OLGUN

Simgem
Albay


★Kocaeli
26 Aralik 2005
2182   Mesaj
Durum: CS Editoru
Mode : Default


Aktiflik
Seviye
Deneyim 
İLK NESİL MOBİL NETWORKLER

Birinci Nesil Kablosuz Teknolojiler

Kablosuz mobil haberleşme teknolojilerinin birinci nesil ürünleri analog sinyallemeye dayanmaktaydı. Kurulan bu ilk sistemler Kuzey Amerikada Analog Mobile Phone Systems ( AMPS ) olarak isimlendirilirken Avrupa ve dünyanın geri kalanında Total Access Communication Systems ( TACS ) olarak bilinmektedir. Analog sistemler temel olarak devre anahtarlama teknolojisiyle sadece ses aktarımı için geliştirilmişlerdir.

İkinci Nesil Kablosuz Teknolojiler

İkinci nesil ( 2G ) kablosuz mobil networkler düşük bant dijital data sinyallemesine dayanmaktadır. En popüler 2G kablosuz teknolojisi GSM olarak bilinen Global Systems for Mobile Communications’ tur. GSM sistemleri ilk olarak 1991 yılında uygulanmıştır. Şu anda dünyanın heryerinde kullanılan bir teknolojidir. GSM teknolojisi FDMA ( Frekans bölmeli çoklu erişim ) ve TDMA’ nın ( zaman bölmeli çoklu erişim ) bir kombinasyonudur. İlk GSM sistemleri 900 Mhz bandındaki 25Mhz frekans spektrumunu kullanmaktaydı. FDMA sayesinde 25Mhz band genişliği herbiri 200kHz olan 124 taşıyıcı frekansa daha sonra herbir frekans TDMA kullanılarak 8 zaman dilimine bölünmekteydi. Farklı zaman dilimlerini kulanmak iletim ve alımı sağlayan mobil ünitelerin elektronik yapısını basitleştirmekteydi. Günümüzde GSM sistemleri 900Mhz ile 1.8Ghz bandı arasında çalışmaktadır.

GSM ve diğer bazı teknolojiler sayesinde TDMA tabanlı teknolojiler 2G kablosuz sistemlerinde baskın bir hal almıştır. 2G kablosuz networkler dijital bir teknolojidir ve Arayanı Gösterme gibi birçok ekstra servisi kullanılabilir kılmıştır. 2G kablosuz teknolojisi 9.6 kbps’ ye kadar olan fax, kısa mesaj gibi bazı bilgileri de taşıyabilir. Ancak multimedya uygulamaları ve web tarayıcı için uygun değildir.

YENİ NESİL MOBİL NETWORKLER

İnternet kullanımının patlamasıyla birlikte ileri seviye kablosuz data haberleşme servisleri ihtiyacı önemli ölçüde artmıştır. Bununla beraber 2G devre anahtarlamalı kablosuz sistemler göreceli olarak yavaş kalmakta ve yeni ihtiyaçlara cevap verememektedir.. Sonuç olarak GSM, PDC ve diğer TDMA tabanlı mobil sistem sağlayıcıları 2G+ teknolojisini geliştirdiler. Bu sistem paket tabanlı bir sistemdi ve data haberleşme kapasitesini 384kbps’ ye çıkarmaktaydı. Bu 2G+ sistemleri GPRS, EDGE gibi teknolojilerin gelişmelerine taban oluşturdu.

GPRS GSM dünyasının internet servisleriyle tanışmasını sağlayan bir ara adımdı. GPRS teknolojisi paket tabanlıydı, 2G GSM, PDC ve TDMA tabanlı diğer sistemlerle paralel çalışabilecek şekilde dizayn edilmişti. Bilgiler paketlerini IP omurgasını kullanarak Public Land Mobile Networks üzerinden iletmekteydi. Böylece mobil kullanıcıların SMTP/POP tabanlı mail, ftp, http tabanlı web servisleri gibi internet uygulamalarına erişimi mümkün oluyordu. GPRS ile 115 kbps veri gönderim kapasitesine ulaşılabiliyordu.

EDGE teknolojisi GPRS’ te bir zaman diliminde gönderilen bilginin arttırılması için geliştirilmişti. EDGE ile veri gönderim kapasitesi 384 kbps’ye çıkartıldı.

GPRS ağlar devre anahtarlamalı network ve veritabanı erişimi için IP tabanlı Public Land Network ( PLMN ), Baz İstasyonu Servisleri ( BSS ), mobil telefon ( MS ) ve mobil anahtarlama merkezi ( MSC ) teknolojilerini kullanmaktadır.BTS, BSC, SGSN, GGSN ve Mobil Telefonlarda Kullanılan Protokoller aşağıdaki şemada gösterilmektedirGPRS Network Yapısındaki Protokol Katmanlarının Açıklanması

Sub-Network Dependent Convergence Protocol (SNDCP) : IP veya X.25 şeklinde network seviye protokol haritasını çıkarır. Bu haritalar sayesinde lojik bağlantı kontrolünün temeli oluşturulur. SNDCP ayrıca bir sanal bağlantıya gönderilen network katman mesajlarının sıkıştırılmasını, bölümlenmesini ve çoklamasını sağlar.

Logical Link Control ( LLC ) : Link Erişim Protokolü-D ( LAPD)’ a benzer fonksiyona sahip bir data bağlantı katmanı protokolüdür. Bu katman kablosuz network üzerinden gönderilen verilerin sağlıklı bir şekilde transferinden sorumludur.

Base Station System GPRS Protocol ( BSSGP ) : Yönlendirme ve BSS için servis kalite bilgisinin kontrol işlemini yapar. İletim mekanizması olarak Frame Relay Q.922 çekirdek protokolünü kullanır.

GPRS Tunnel Protocol ( GTP ) : Yönlendirme bilgilerini ekleyerek protokol data ünitelerinin IP omurgasından geçmesini sağlayan bir protokoldür. GTP TCP/UDP’ nin tepesinde ve IP’ nin üzerinde çalışır.

GPRS Mobility Management ( GMM/SM ) : GPRS sinyal düzeyinde çalışan bir protokoldür. Roaming, tanımlama, şifreleme algoritması seçimi ve PDP durumunun kontolünü yönetir.

Network Service : BSSGP arasında çalışan ara katmanların yönetimini yapar.

BSSAP+ : SGSN yoluyla MSC’ den yapılan ses bağlantılarını numaralar. BSSAP+ ayrıca mobil istasyondan gelen yönlendirme ve yer belirleme işleminden sorumludur.

SCCP, MTP3, MTP2 : Mobile Application Part ( MAP ) ve BSSAP+’ ı desteklemek için kullanılır.

Mobile Application Part ( MAP ) : SGSN/GGSN ile HLR/Auc/EIR arasındaki sinyalleşmeyi destekler.

Üçüncü Nesil ( 3G ) Kablosuz Networkler

3G kablosuz teknolojisi çeşitli 2G kablosuz haberleşme sistemlerini karasal ve uydusal komponentleri içerecek şekilde tek bir global sistemde birleştirmeyi sağlar. 3G teknolojisinin en önemli yanı CDMA, TDMA ve GSM gibi kablosuz standartlarını tek bir şemsiye altında birleştirmesidir. genişbant CDMA, CDMA2000 ve Uluslararası Kablosuz Haberleşme ( UWC-136 ) arayüzleri bu birleşimin ürünleridir.

3G kablosuz network mimarisi :
Aşağıda 3G kablosuz network yapısında kullanılan protokol katmanları açıklanmıştır :

Global Mobility Management ( GMM ) : Ekleme, ayırma, güvenlik ve yönlendirilen alan güncellemelerini yapan protokoldür.

Node B Application Part ( NBAP ) : Numaralama dağıtım işlemini yapar. Sistem bilgisinin yayınını gerçekleştirir, tahsis edilmiş lojik kaynakların yönetimini yapar.

Radio Link Control ( RLC ) : Radyo arayüzüyle lojik bağlantı kontrolü yapar.

Medium Access Control ( MAC ) : Radyo kanalı için sinyal erişim kontrolü yapar.

Radio Resource Control ( RRC ) : Radyo haberleşmesi için tahsis edilen yolun durumunu ve bakımını yönetir.

Radio Access Network Application Protocol ( RANAP ) : Üst sinyalleşme katmanlarını içerir. Sinyalleşme, RNC ile 3G-SGSN arasındaki GTP bağlantısını ve RNC ile 3G MSC arasındaki devre anahtarlama bağlantısını yönetir.

Radio Network Service Application Part ( RNSAP ) : RNC’ ler arasında haberleşme sağlar.

GPRS Tunnel Protocol ( GTP ) : Yönlendirme bilgilerini ekleyerek protokol data ünitelerinin IP omurgasından geçmesini sağlayan bir protokoldür. GTP TCP/UDP’ nin tepesinde ve IP’ nin üzerinde çalışır.

Mobile Application Part ( MAP ) : SGSN/GGSN ile HLR/AuC/EIR arasındaki sinyalleşmeyi destekler.

AAL2 Signalling ( Q.2630.1, Q.2150.1, Q.2150.2, AAL2 SSSAR ve AAL2 CPS ) : ATM uyum katmanı 2′ yi kullanarak ATM omurgası üzerinden ses transferinde kullanılır.

Sigtran ( SCTP, M3UA ) : IP network üzerinden SCN sinyallerinin transferinde kullanılan protokoldür.

2G ve 3G Mobil Networklerin Karşılaştırılması

2G ve 3G teknolojilerinin benzerlikleri ve ortak kullandıkları bazı malzemeler olmasına rağmen birbirlerinden birçok farkla ayrılırlar.


İlk nesil mobil telekominikasyon şebekesi üzerinden sadece ses aktarılabilmekteydi. İkinci nesil sistemlerde ses kalitesi üzerinde iyileştirmeler yapıldı ve sms gibi küçük boyutlu bilgilerin iletilebilmesi sağlandı. Daha sonra geliştirilen 2G+ sistemleri ile mobil şebeke üzerinden internet erişimi sağlanabildi. En son geliştirilen 3G sistemlerinde ise alınabilecek hizmetler son derece gelişti :

- 3G teknolojisi ile 2Mbps bağlantı hızlarına ulaşılabilmektedir. 3G’ den sonra kullanılacak HSDPA sistemlerinde ise bu 14 Mbps veri aktarım hızına kadar çıkacaktır.

Veri aktarım hızındaki artış sayesinde birçok uygulama mobil olarak yapılabilmektedir. Bu yapılabilecek uygulamalara örnek olarak :

- Görüntülü telefon uygulamaları,

- e-posta alışverişi

- online bankacılık hizmetleri

- yüksek hızlı internet erişimi

- radyo ve TV yayınlarını canlı olarak takip edebilme

- güvenlik kamera kayıtları ve canlı görüntülerinin takip edilebilmesi

3G teknolojisi özellikle görüntü aktarımı konusunda büyük avantajlar sunmaktadır. 3G’ nin tamamen hayatımıza girmesiyle heryerden televizyon yayınlarına ulaşma, istenilen zamanda ve istenilen yerde ev/iş yerindeki güvenlik kameralarına uzaktan bağlanıp durumu kontrol edebilme ve daha bir çok şey sıradan uygulamalar haline gelecektir.

sms nedir ? : İngilizce small message service teriminin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Cep telefonları arasında text ile yazılı haberleşme sağlayan popüler bir yöntemdir.

3G nedir ? : Yeni nesil mobil iletişim yöntemidir. Öncüllerinden farklı olarak yüksek hızda veri aktarımını destekler. Cep telefonları ile internete bağlanmayı, televizyon izlemeyi, radyo dinlemeyi, güvenlik kameralarını izlemeyi ve daha birçok multimedya uygulamasını destekleyen bir teknolojidir.

1G nedir ? : Birinci nesil cep telefonu teknolojisidir. Sadece ses aktarımını desteklemektedir.

2G nedir ? : İkinci nesil cep telefonu teknolojisidir. Bu teknoloji ile birlikte cep telefonları en geniş yaygınlığına ulaşmıştır. Daha önceki nesilden farklı olarak aktarılan ses kalitesini arttırır ve sms gibi basit veri aktarımı yapabilir. 2.5G veya 2G+ olarak tanımlanan geliştirilmiş versiyonuyla internet erişimi de sağlanmıştır___________________________________________
Ey iman edenler! Hepiniz barış ve selamete girin de şeytanın adımlarına uymayın.Çünkü o sizin aranızı açan belli bir düşmandır.

Cüz:2 Sayfa 31 Bakara Suresi 208 .Ayet
     
       
Gönderilme Tarihi: 11 Mart 2009 saat 9:23PM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      storix

Oktay OLGUN

Simgem
Albay


★Kocaeli
26 Aralik 2005
2182   Mesaj
Durum: CS Editoru
Mode : Default


Aktiflik
Seviye
DeneyimGPS VE GPRS TABANLI GENİŞ ALAN AĞI UYGULAMASI

GPRS Sistem Özellikleri Bu bölümde önce GPRS’in veri iletişim karakteristiği daha sonra GPRS sınıfları, GPRS hizmet kalitesi, GPRS kullanıcı özellikleri, GPRS şebeke özellikleri ve sonolarak ta GPRS sınırlamaları anlatılacaktır.

Veri iletişim karakteristiği Veri iletişiminde devre anahtarlamalı iletişim ve paket anahtarlamalı iletişim olmak üzere iki yöntem kullanılmaktadır. Devre anahtarlamalı iletişimde, kullanıcılar arasında bir alana bağlı, belirli bir zaman aralığında veya belirli bir frekans bandında uçtan uca bir bağlantı kurulmaktadır. İletişim taraflar arasında yol kurulunca başlamakta ve görüşme süresince kurulan yol tutulmaktadır. Görüşme sona erdiğinde bağlantı kesilmekte ve bu bağlantı başka kullanıcılar için yeniden kullanılabilir hale gelmektedir. Paket anahtarlamalı veri iletişiminde sistem, bir uç noktadan başka bir uç noktaya erişmek üzere bir mesaj gönderildiğinde, mesajı belli uzunluklardaki “paket” adıverilen parçalara ayırmaktadır. Oluşturulan paketler ayrık olarak iletilmektedir.Ulaşılması istenen uç noktanın adresi her bir pakete eklendikten sonra paketler kanallara gönderilmektedir. Bir mesaja ait paketler farklı yollar izleyerek farklıgecikmelerle alıcıya erişebilmektedir. Alıcının mesajıdoğru olarakdeğerlendirebilmesi için pakete sıra numarası eklenmektedir. Şebeke ihtiyaç durumunda paketlerden oluşan veriyi dağıtmaktadır. Bu sebeple bir radyo kanalıbirden fazla mobil istasyon tarafından eşzamanlı olarak paylaşılabilmektedir. Birmobil istasyon sekiz radyo zaman dilimini eşzamanlı olarak kullanabilmektedir. Bir mobil istasyon bir veri paketi oluşturduğunda, şebeke paketi adresine uygun olan ilk radyo kanalından göndermektedir. İletim esnasında farklı paketler farklı radyo kanallarını kullanabilmektedir

Devre anahtarlamalı ve paket anahtarlamalı iletişimin karşılaştırılması devre anahtarlamalı iletişimde A ve B noktalarıarasındaki iletişim için uçtan uca bir bağlantı kurulmuştur ve bağlantı süresince hat diğer kullanıcılara hizmet verememektedir. Paket anahtarlamalı iletişimde ise A ve B uçları arasında uçtan uca bir bağlantının kurulmadığı ve eş zamanlı olarak birden fazla paketin taşınabilirliği görülmektedir. GPRS’in taşıyıcı hizmeti uçtan uca paket anahtarlamalı veri transferini gerçekleştirmektedir. PTP (Point to Point- Noktadan Noktaya) ve PTM (Point to Multipoint -Noktadan Çok Noktaya) hizmeti olmak üzere iki farklı türü vardır. PTP hizmeti iki kullanıcı arasında veri paketlerinin transferini gerçekleştirmektedir. PTP, bağlantısız kip(Connectionless Network Service - CLNS) ve bağlantılıkip(Connection Network Service - CONS) olmak üzere iki kipi desteklemektedir. Çizelge’de PTP hizmetleri ve uygulamaları verilmiştir

PTP GPRS hizmetleri Hizmet Özellik Uygulama Bağlantılı Kip • Grupsal etkileşimli uygulamalar • Kullanıcılar arasında mantıksal bir etkileşim kurulur. • Tek bir kaynaktan tek bir hedefe birden fazla paket gönderilebilir. • Kredi kartı onaylama • Elektronik ekranlama • Telnet uygulamaları• Veri tabanı erişimi• X.25 Bağlantısız Kip • Grupsal uygulamalar için datagram tipi servis • Kullanıcılar arasında mantıksal bağkurulmaz • Paket tek bir kullanıcıdan tek bir alıcıya gönderilir. • Her bir paket bir önceki ve bir sonraki paketten bağımsızdır. • Elektronik posta • WWW • IP Çizelge 2.1’de görüldüğü gibi bağlantılı kip daha çok güvenlik gerektiren kredi kartıonaylama, veritabanı erişimi gibi uygulamalarda kullanılmaktadır. Gönderici ile alıcıarasında mantıksal bağ kurulur. Gönderilen paketin alıcıya ulaştığından emin olunması gerekir. Bağlantısız kip ise daha çok web ve e-mail uygulamalarında kullanılmaktadır. Gönderici ile alıcı arasında mantıksal bağ kurulmaz. Paket kaybıoluşabilir. PTM hizmeti ise bir kullanıcıdan çok kullanıcıya veri paketlerinin transferini gerçekleştirmektedir. Üç çeşit PTM hizmeti vardır 1. PTM-M (PTM Multicast): Çoklu yayın hizmeti kullanılarak, veri paketleri belirli coğrafik alan içerisine yayılır.

PTM-G (PTM Group): Grup çağrı hizmeti kullanılarak, veri paketleri bir kullanıcıgrubuna adreslenir ve grup üyelerinin bulunduğu bölge olan coğrafik bölge dışına gönderilir. 3. IP-M (IP Multicast): Çağrıları üyelerin bulunduğu coğrafyadan bağımsızdır. PTM hizmetleri ve uygulamaları görülmektedir PTM GPRS hizmetleri Hizmet Özellik Uygulama PTM-M • Mesajlar belirli bir coğrafik alana transfer edilir. • Alıcılar belirgin değildir. • Mesaj alım zamanı planlıdır. • Tek yönlü iletim• Hava ve trafik raporlarıPTM-G • Mesajlar belirli bir alandaki belirli gruplara iletilir. • Grup üyeleri PTM-G üyeliğe sahip olmalıdır. • Mesaj alımı gerçek zamanlıdır. • Tek yönlü, çift yönlü ve çok yönlü iletim söz konusudur. • Konferans Hizmetleri IP-M • Mesajlar belirli bir gruba iletilir. • Grup üyeleri IP-M üyeliğine sahip olmalıdır. • Mesaj alımı gerçek zamanlıdır. • Çok yönlü iletim desteklenir. • Canlı çoklu ortam iletimi• Çalışmalar için kurumsal mesajlar Bu hizmetler dışında, GPRS üzerinden SMS (Short Message Service) göndermek temümkündür. Ayrıca CFU (Call Forwarding Unconditional- Koşulsuz Çağrı İletme), CFNRC (Call Forwarding on mobile subscriber Not Reachable- Erişilemeyen GezginAboneye Çağrı İletme) ve yakın kullanıcı grubu gibi ek hizmetler geliştirilebilmektedir

GPRS sınıfları GPRS, kaynaklarınkullanıcılar arasında dinamik olarak paylaşımınıdesteklemektedir. Bu sebeple GPRS üç temel sınıfa ayrılmaktadır
A sınıfı: Devre anahtarlamalı ve paket anahtarlamalı bağlantıları herhangi bir kesinti olmaksızın aynı anda desteklemektedir.
B sınıfı: Herhangi bir anda iki hizmetten sadece birisini desteklemektedir. GSM ve GPRS’e aynı anda bağlantı yapabilir ancak bir sesli çağrı geldiğinde GPRS ile veritransferi geçici olarak beklemeye alınır, sesli görüşme sona erdikten sonra veri transferi kaldığı yerden devam eder.
C sınıfı: Herhangi bir anda iki hizmetten sadece birisini desteklemektedir. Hem GPRS hem de GSM hizmetlerini aynı anda
kullanım ve kayıt mümkün değildir.Sadece SMS mesajları aynı zamanda alınabilmekte ve gönderilebilmektedir.

GPRS hizmet kalitesi Mobil paket veri uygulamalarının hizmet kalitesi (Quality of Service) gereksinimi çok çeşitlidir. Bu gereksinimler içerisinde gerçek zamanlı çoklu ortam, Web’de sörf yapma, e-mail transferi çok önemlidir. GPRS QoS profil tanımlamalarında hizmet önceliği, güvenilirlik, gecikme ve gönderme parametreleri kullanmaktadır [32]: Hizmet önceliği: Bir hizmetin diğer hizmetlere göre önceliği demektir. Yüksek, normal ve düşük olmak üzere üç seviyesi bulunmaktadır. Güvenilirlik: Uygulamanın ihtiyacı olan gerekli iletim karakteristiklerini gösterir.Belirli bir maksimum değeri sağlamada, kopyalamada ve paketlerin bozulmasına karşı güvenilirlik olmak üzere üç sınıfta tanımlanmaktadır.

Gecikme parametresi: Ortalama gecikme ve %95’lik gecikme için maksimumdeğerleri tanımlar. Gecikme, iki mobil istasyon arasında veya bir mobil istasyon ile harici paket veri ağlarının ara birimleri arasındaki uçtan-uca transfer zamanı olaraktanımlanır. Bu gecikme GPRS ağlarındaki istek, radyo kaynaklarının tahsisi veomurgadaki gecikmeleri içerir. Bu kavrama GPRS ağı ile harici ağ arasındaki gecikme dahil edilmez. Gönderme parametresi: Ortalama bit oranı ve maksimum bit oranı olarak belirlenmektedir. Hizmet kalitesi profilleri her oturum için mobil kullanıcı ile ağ arasında kullanılabilmektedir. Hizmet ücretlendirilmesi transfer edilen veri büyüklüğüne,hizmet tipine ve seçilen QoS profiline bağlıdır.

GPRS kullanıcı özellikleri GPRS kullanıcı özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: Servis erişimi: Kullanıcı GPRS’i kullanabilmek için, GPRS uyumlu bir mobil terminale, GPRS desteği sağlayan GSM şebekesi aboneliğine, GPRS verisinin alınması ve gönderilmesi hakkında bilgiye ve GPRS üzerinden verinin gönderileceği veya alınacağı bir hedefe sahip olmalıdır. SMS’te bu hedef genellikle bir mobil telefon olurken GPRS’de bu hedef bir İnternet adresidir.Anında erişim: GPRS, ihtiyaç olduğunda verinin gönderilebildiği veya alınabildiği acil bağlantıları kolaylaştırmaktadır. Bir çevirmeli modem bağlantısına gerek yoktur. Bu yüzden GPRS kullanıcıları “daima bağlantılı” olarak nitelendirilmektedir. Anındaerişim paket anahtarlamalı GPRS’in, devre anahtarlamalı haberleşmeye göre önemli avantajlarındandır

___________________________________________
Ey iman edenler! Hepiniz barış ve selamete girin de şeytanın adımlarına uymayın.Çünkü o sizin aranızı açan belli bir düşmandır.

Cüz:2 Sayfa 31 Bakara Suresi 208 .Ayet
     
       
Gönderilme Tarihi: 11 Mart 2009 saat 9:29PM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      storix

Oktay OLGUN

Simgem
Albay


★Kocaeli
26 Aralik 2005
2182   Mesaj
Durum: CS Editoru
Mode : Default


Aktiflik
Seviye
DeneyimGPS VE GPRS TABANLI GENİŞ ALAN AĞI UYGULAMASI (devamı)

GPRS, aynı anda sekiz zaman dilimini kullanarak teorikte maksimum 171.2 kbps’e hıza ulaşılabilmektedir. Bu GPRS’in GSM şebekelerindeki devre anahtarlamalı veri servislerinden 10 kat daha hızlı olduğunu göstermektedir . Yeni ve daha iyi uygulamalar: GPRS, GSM şebekeleri üzerinden daha önce devre anahtarlamalı haberleşme hızı ve SMS’deki mesaj uzunluğu sınırlamaları yüzünden uygulanamayan pek çok uygulamaya olanak sağlamaktadır.

Şebeke özellikleri GPRS şebekesi özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: Paket anahtarlama: GPRS, varolan devre anahtarlamalı GSM şebekelerinde paketbazlı iletişimi gerektirmektedir. GSM ve GPRS için veri iletiminde kullanılan her iki yöntem de temelde GSM standartlarına göredir. Şebeke operatörlerine iki yeni altyapı düğümü eklemesi ve varolan bazı şebeke elemanlarında yazılım değişikliğinegidilmesiyle GPRS desteği sağlanmıştır. GPRS ile veri iletilmeden önce paketlere ayrılır. Paketler farklı yollardan alıcı uca ulaştırılır ve orada tekrar birleştirilerek veri orijinal haline getirilir. Spektrum verimliliği: Paket anahtarlamalı haberleşmede GPRS radyo kaynakları, sadece veri alınırken veya iletilirken kullanılmaktadır. Bir radyo kanalı bir mobil kullanıcıya belli bir süre için ayrılmakta, uygun olan radyo kanalları aynı anda pekçok kullanıcı arasında paylaştırılabilmektedir. Az bulunan radyo kaynaklarının verimli kullanımı, pek çok GPRS kullanıcısının aynı bant genişliğini paylaşması ve tek bir hücreden hizmet alabilmeleri anlamına gelmektedir. Spektrum verimliliğinden dolayı sadece trafiğin yoğun olduğu saatlerde kullanılan boş kapasitelere daha az gereksinim duyulmaktadır. TDMA(Time Division Multiple Access) ve GSM desteği: GPRS sadece GSM’e dayanan mobil şebekelere uygulanacak bir servis olarak tasarlanmamıştır. Kuzey ve


Amerika’da kullanılan IS-136 TDMA standardı da GPRS’i desteklemektedir . İnternet işlemleri: GPRS, varolan İnternet ve GPRS şebekesi ile bir arada çalışarak mobil İnternet bağlantısına olanak sağlamaktadır. Sabit İnternet şebekeleri üzerinden kullanılan herhangi bir servis (TCP(Transmission Control Protocol- İletim Kontrol Protokolü), UDP(User Datagram Protocol- Kullanıcı Veri Protokolü), telnet, e-mail) GPRS sayesinde mobil şebekeler üzerinden de kullanılabilmektedir

GPRS sınırlamalarıSes dışı mobil servisleri ile spektrum verimliliği, fonksiyonelliği ve yetenekleriaçısından GPRS büyük ilerleme kaydetmiş bir mobil servistir. Ancak GPRS’in bazısınırlamaları vardır. Bütün kullanıcılar için sınırlı hücre kapasitesi: GPRS, bir şebekenin varolan hücre kapasitesini etkilemektedir. Sınırlı radyo kaynağı vardır. GPRS kanal ayırma işlemini dinamik olarak yönetmek zorundadır [29]. Gerçek hızın teorik hızdan çok düşük olması: Teorik maksimum 171.2 kbps’lik hıza ulaşmak için tek bir kullanıcının bütün zaman dilimlerini hiçbir sınırlama olmaksızın kullanması gerekmektedir. Ancak şebeke operatörü bütün zaman dilimlerini tek birGPRS kullanıcısına tahsis etmemektedir. Bu yüzden bir GPRS kullanıcısına verilen bant genişliği sınırlı olmaktadır. Ancak EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution- GSM Gelişmesi İçin Geliştirilmiş Veri Hızları) veya UMTS(Universal Mobile Telecommunications System- Uluslararası Mobil Telekomünikasyon Sistemi) ile mobil kullanıcıların yüksek mobil veri hızları ile işlem yapması mümkün olmaktadır .
İletim Gecikmeleri: Aynı adrese gidecek olan GPRS paketleri farklı yollarıkullanabilmektedir. Bu durum, radyo linki üzerinden veri iletimi sırasında bazıbilgilerin kaybolmalarına veya bozulmalarına yol açabilmektedir


GPRS standartları kablosuz paket teknolojilerinin bu doğal özelliğini bilerek veri bütünlüğü ve tekrar iletim stratejilerini birleştirmiştir. Bu sebeple potansiyel iletim gecikmeleri meydana gelebilmektedir [11]. Depolama: SMS’deki depolama ve iletme fonksiyonları SMS’in en önemliözelliklerinden biri iken GPRS standardında depolama söz konusu olmamaktadır

. GPRS Sistem Mimarisi GPRS, ETSI tarafından mevcut GSM şebeke altyapısı üzerinde değişiklikleryapılarak oluşturulup hizmete sunulmuştur.

GPRS’i GSM’e entegre edebilmek için GSN(GPRS Support Node) adı verilen ağdüğümleri sınıfı tanımlanmıştır. SGSN (Serving GPRS Support Node), servisalanı içerisinde mobil istasyona giden ve istasyondan gelen veri paketlerinin dağıtımından sorumludur. SGSN’nin görevleri arasında, GGSN (Gateway GPRSSupport Node) ve mobil terminaller için paket yönlendirme ve transfer, GPRS terminalleri için bağlanma, çözülme, kullanıcı kimliği doğrulaması, mobil terminallere doğru mantıksal link yönetimi, PDP (Packet Data Protocol) bağlamlarının kontrolü fonksiyonları gibi işlevler de bulunmaktadır. GGSN harici paket veri ağları ve GPRS omurgası arasında ara yüz görevi yapar. SGSN’den gelen GPRS paketlerini uygun PDP’ye dönüştürür ve paket veri ağına gönderir. Bu ağlar IP veya X.25 olabilir. Tersi yönde ise gelen veri paketlerinin PDPadresleri hedef kullanıcının GSM adresine dönüştürülür. Yeniden adreslenen paketler sorumlu SGSN’e gönderilir. Bu amaçla, GGSN kullanıcının mevcut SGSN adresini ve profilini kaydeder. Bir GGSN bir çok SGSN ve harici paket veri ağları için birarabirimdir. SGSN sahip oldukları paketleri farklı GGSN’ler üzerinden farklı ağlaragönderir. PDN (Packet Data Network) mobil istasyonlar arasındaki veri paketlerinin yönlendirilmesinden sorumludur. BSS (Base Station System), BTS (Base Transceiver System) ve BSC (Base StationController)’den oluşmaktadır. BTS, MS (Mobile Station)’nin şebeke ile bağlantısınısağlayan birimdir. Belli sayıda BTS, BSC kontrolü altındadır. BSC, radyo şebekesini kontrol eder. Devre anahtarlamalı ve paket anahtarlamalı çağırmaları kurabilir, denetleyebilir ve sona erdirebilir. Radyo kaynaklarının yönetimi, arama kontrolü, hücrelerarası aktarma yönetimi, BTS veri konfigürasyonu, kanal ayrımı gibi işlevleri vardır. Bir veya daha çok BSC’ye bir SGSN hizmet verebilir. GMSC, hücresel şebeke ile PSTN (Public Switched Telephone Network) arasındaki ara bağlantıyı sağlayan sistemdir ve HLR(Home Location Register)’ye sahiptir.


HLR, GSM/GPRS operatöründen abonelik almış olan herkesin abonelik bilgilerini bulunduran veri tabanıdır. HLR’de her kullanıcıya özel IMSI (International Mobile Subscriber Identity- Uluslararası Mobil Abone Kimlik Numarası), abonenin istemişolduğu veya istemediği ek servisler, kimlik doğrulama parametreleri, abonenin ISP (Internet Service Provider)’si, APN (Access Point Name), MS’e tahsis edilen statik IP adresi gibi bilgiler vardır. Ayrıca, HLR’de abonenin o an hangi konum bölgesinde olduğu bilgisi de tutulur. Bu sebeple herhangi bir anda abonenin nerede olduğu bilgisi için bir başvuru merkezidir. MSC (Mobile Switching Center), PSTN, ISDN, PLMN, PDN ve bazı özel şebekeler gibi diğer telefon ve veri sistemlerine olan ve bu sistemlerden gelen çağrıları kontrol eder. SGSN-RA (Routing Area- Yönlendirme Alanı), MSC-LA (Location Area- Yerleşim Alanı)’nın bir alt kümesidir. Bir MSC yerleşim alanı ise bir grup BSS hücresini içerir, sistem LA’yı aktif durumdaki aboneleri aramak üzere kullanır. VLR (Visitor Location Register), o anda hizmet veren MSC-LA veya SGSN-RA’da bulunan MS’lere ait bilgi içeren veri tabanıdır. SGSN, VLR fonksiyonunu paket bağlaşmalı haberleşme için bulundurur. VLR’de bulunan sabit veriler HLR’dekilerile aynıdır. VLR’de ziyaretçi aboneler için servis sağlamak üzere MSC veya SGSN’in ihtiyaç duyduğu geçici abone bilgisi bulunur. Bir MS, yeni bir MSC-LA veya SGSN-RA’ya girdiğinde, o MSC veya SGSN’nin VLR’si MS hakkındaki veriyi HLR’den ister ve depo eder. Eğer MS başka bir zaman çağırma yapacak olursa, çağırma düzeni için gerekli bilgi hemen hazır olacaktır. GPRS sisteminde MS’lerin kimlik doğrulama prosedürleri için MSC/VLR yerine HLR kullanılır. MSC/VLR SGSN’ye direkt olarak Gs arayüzünü kullanarak bağlanır. Gs arayüzü, hem GSMhem de GPRS trafiği ile ilişkisi bulunan terminallerle uyumlu çalışmak için kullanılır. Bu yüzden Gs arayüzü MSC/VLR ve SGSN’deki veri tabanlarını birbirinebağlar. EIR (Equipment Identity Register), mobilin çalıntı olması veya herhangi bir nedenle bozulması durumunda sistem içinde kullanılmasını önlemek için mobil cihaz kimlikbilgisini içeren bir veri tabanıdır.

Gr arabirimi HLR ve SGSN arasında bilgi alışverişini üstlenir. SGSN bir mobil istasyonun mevcut konumu hakkında HLR’yi bilgilendirir. Kullanıcının konumu ve profilini sorgulamak için ve konum kayıtçısındaki bilgileri güncelleyebilmek için GGSN ile HLR arasındaki işaretleşme yolu GGSN tarafından kullanılabilir. Ayrıca devre anahtarlamalı hizmetler ve paket anahtarlamalı hizmetler arasındaki koordinasyonu sağlamak için MSC/VLR devreye sokulabilir. Devre anahtarlamalıGSM çağrılarının sayfalama istekleri SGSN tarafından yerine getirilebilir. Bu amaçla Gs arabirimi SGSN ve MSC/VLR veri tabanlarını birbirine bağlar. GPRS ile SMS mesaj alış verişini gerçekleştirebilmek için Gd arabirimi tanımlanmıştır. Gd arabirimi SGSN ile SMS-GMSN kısımlarını birbirine bağlar. Gb arabirimi BSC ile SGSN arasında bağlantı kurar. Gn ve Gp arabirimleri vasıtası ile kullanıcı verileri ve işaret verilerinin GSN’ler arasında transferi gerçekleşir. Eğer SGSN ve GGSN aynı PLMN içerisinde ise Gn arabirimi, farklı PLMN içerisinde ise Gp arabirimleri kullanılır. Bütün GSN’ler bağlantılarını IP tabanlı GPRS omurgaları ile gerçekleştirirler. GSN’ler PDN paketlerini GTP (GPRS Tunneling Protocol) kullanarak iletir. GPRS omurgaları iki gruba ayrılabilir
1.Intra-PLMN: Aynı PLMN içerisindeki GSN’leri bağlar.
2.Inter-PLMN: Farklı PLMN içerisindeki GSN’ler arasında bağlantı kurar. inter-PLMN omurga ile birbirlerine bağlanmış farklı iki intra-PLMNomurga ağı görülmektedir.

Inter PLMN GPRS OmurgaMSIntra PLMN GPRS OmurgaIntra PLMN GPRS OmurgaPDN (Paket Veri Ağı)Ana BilgisayarSINIR AĞ GEÇİDİSINIR AĞ GEÇİDİ Yönlendirici GPRS sisteminde yönlendirme gibi intra-PLMN ile harici inter-PLMN arasındaki ağ geçidisınır ağ geçidi olarak adlandırılır. Sınır ağ geçitleri kayıtsız kullanıcılara ve istenmeyen saldırılara karşı sistemi savunma görevini yerine getirir. İki SGSN arasındaki Gn ve Gp arabirimleri bir gezgin istasyon bir bölgeden başka bir bölgeye geçtiği zaman kullanıcı profillerindeki değişikliklere müsaade eder. Gi arabirimiPLMN ile İnternet veya kurumsal intranetler arasında bir arabirim oluşturur.


GPS “NAVSTAR/GPS” (Navigation Satellite Timing And Ranging/Global Positioning System) uydu tabanlı radyo navigasyon sistemidir. Amerika DoD (U.S. Departmant of Defense) tarafından geliştirilen GPS, uydu sinyalleri yardımıyla, herhangi bir yer ve zamanda, her türlü hava koşullarında global bir koordinat sisteminde, yüksek duyarlılıkta, ekonomik olarak, anında ve sürekli konum, hız ve zaman bilgilerini belirlemeye olanak verir . GPS hem askeri, hem de sivil kullanım alanları olan bir sistem olup, çoğunluğu sivillerden oluşan 20 milyon kullanıcısı vardır . GPS ile konum belirleme ve navigasyon hizmetleri iki farklı seviyede sunulmaktadır. Bunlar Duyarlı Konum Belirleme Hizmeti (PPS, Precise Positioning Service) veStandart Konum Belirleme Hizmeti (SPS, Standart Positioning Service)’dir . PPS, yüksek doğruluklu konum, hız ve zaman belirleme hizmeti olup yalnızca DoD tarafından yetkilendirilmiş kullanıcılara açıktır. SPS ise PPS’e göre daha düşük doğruluklu konum, hız ve zaman belirleme hizmeti olup sivil, asker tüm kullanıcılaraaçıktır
GPS Bileşenleri GPS sistemi üç ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar; uzay bölümü, kontrol bölümü vekullanıcı bölümüdür


GPS bileşenleri
Uzay bölümü Uzay bölümü, ekvator ile 55° eğim yapan 6 yörünge düzlemi üzerine yerleştirilmiş en az 24 uydudan oluşmaktadır. Uydular yer merkezinden 26.560km (yeryüzünden yaklaşık 20.200km) uzaklıkta olup 11 saat 58 dakikada bir tam devir yapmaktadırlar.Yeryüzünde herhangi bir yer ve zamanda gözlenebilecek en az uydu sayısı 4’tür ve her bir uydu yaklaşık 5 saat ufuk hattı üzerinde kalmaktadır. Altı farklı tip GPS uydusu mevcut olup bunlar, Block I, Block II, Block IIA, Block IIR (ve Block IIR-M), Block IIF, Block III uydularıdır Her bir GPS uydusu; senkronize zaman sinyallerini, diğer uydulara ait konum bilgilerini, yörünge parametrelerine ilişkin bilgileri yayınlar ve kontrol bölümü tarafından yayınlanan bilgileri alır


GPS uydu yörüngesi ve GPS uydusu
Kontrol bölümü Kontrol Bölümü, ana kontrol istasyonu ile yer antenleri ve izleme istasyonlarınıiçeren OCS (Operating Control System)‘den oluşmaktadır. Dünya üzerinde uygun dağıtılmış 5 sabit izleme istasyonundan GPS uyduları sürekli izlenmektedir. Bu istasyonlardan Colorado Springs ana kontrol istasyonu, Hawaii, Ascension Island, Diego Garcia ve Kwajalein ise izleme istasyonlarıdır Ana kontrol istasyonu ve izleme istasyonlarıAna kontrol istasyonu, tüm sistemin kontrolünden, her bir uydu için uydu konum


bilgilerinin ve saat düzeltmelerinin hesabından sorumludur. Diğer 4 istasyon ise sürekli izleme istasyonu olarak görev yapmakta ve uydu konumlarının belirlenebilmesi için gerekli verileri toplamaktadır. Uydulara bilgi yükleme işlemleri günde bir yada iki defa S-bandı (1783.74 ve 2227.5MHz) frekansı üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca kontrol bölümü uydularda meydana gelen sorunlarıçözmektedir
Kullanıcı bölümü Elinde GPS alıcısına sahip herkes bir kullanıcıdır. GPS’in kullanım alanlarınabakıldığında askeri ve sivil kullanıcılar olmak üzere ikiye ayrılır [ GPS alıcısı ve kullanıldığı alanlar görülmektedir.(a) ( b) (c) GPS kullanıcıları a) GPS alıcısı b) Askeri kullanıcı c) Sivil kullanıcı
GPS Sinyali Özellikleri GPS ölçmelerinde, elektromanyetik dalgalar kullanılarak uydulardan kullanıcılara veri akışı sağlanmaktadır. Her GPS uydusu konum belirleme amaçlı olarakL1(Link1) ve L2(Link2) olmak üzere iki temel frekansa sahiptir. L1 ve L2 frekansları 10.23 MHz olan temel frekansın 154 ve 120 tam katları alınarak elde edilmiş olup L1 frekansı 1575.42 Mhz ve L2 frekansı 1227.60 Mhz’dir GPSsisteminin tasarımı aşamasında birçok taşıyıcı frekans incelenmiştir. İnceleme

___________________________________________
Ey iman edenler! Hepiniz barış ve selamete girin de şeytanın adımlarına uymayın.Çünkü o sizin aranızı açan belli bir düşmandır.

Cüz:2 Sayfa 31 Bakara Suresi 208 .Ayet
     
       
  <<12
Git:   Yeni konu aç

WikiTurk | Bilisim Güvenligi Dernegi

Reklamlar: davutsahin.net | basaranteknoloji.com.tr


Uyarı !
Cyber-Warrior tescilli bir marka olup, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında K.H.K'ye göre yasal olarak korunmaktadır.
Cyber-Warrior'un Marka imajına zarar verici her türlü eylemde bulunan, yazı, yorum, sair içerikler barındıranlar hakkında 556 Sayılı kanunun ilgili hükümlerine göre yasal işlem başlatılmaktdır.
Ayrıca Cyber-Warrior'a ait isim, marka ve logoların izinsiz kullanılması yine aynı kanun hükümlerine göre suç sayılmaktadır. Marka No : 2010 46588 Korunma Tarihi : 15.07.2010


Yasal Uyarı | Sitemizin Çizgisi | Kullanım Sartları ve Üyelik Sözleşmesi | Telif Hakları Politikası / Copyright Policy | Cyber-Warrior.Org .Com .NET