Hoşgeldin Sivil

 
  Tema

Networking
Forum Yöneticisi : SAVAŞÇI , OGUZHAN | Bu Bölümde Yetkili Tüm Yöneticiler? | Konuyu Okuyanlar?
CW Forum Ana Sayfa
        Networking
Facebook'ta Paylaş   Yeni konu aç
CBS’nin TÜRKİYE’deki Tarihsel Kronolojisi
Oy Ver   
Gönderilme Tarihi: 05 Ocak 2010 saat 5:20PM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      TRIGGER

Simgem
Albay


 
13 Eylül 2006
709   Mesaj
Mode : Default


Aktiflik
Seviye
Deneyim1984

İşlem Şirketi kuruldu

İşlem 1984 yılında özel mühendislik ve servis hizmetleri vermek üzere Ankara’da kuruldu. Firmanın misyonu ülke çapında sosyo-ekonomik ve fiziksel kaynak yönetimi hizmetlerini çağdaş Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama teknolojileri ile yürütmektir. Firma bir çok Kamu ve Askeri Kurumlara ait projelerde yer almış ve başarı ile bitirmiştir. Firma tüm kaynaklarını Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Sistemlerini bilgisayar ortamında kullanarak uygulama yapmak ve Türkiye’de bu konuda bir standart oluşturmaya adamıştır. Firma ESRI ve ERDAS ‘ın temsilciliğini yapmakta ve kullanıcılarına yönelik eğitim konferansları düzenlemektedir.

1988

EGHAS yazılımı geliştirildi.

EGHAS( Etkileşimli Grafik Harita Sistemi) 1988 yılından beri Türkiye’de ve dış ülkelerde çeşitli harita uygulamalarında kullanılmaktadır. EGHAS’ın Türkiye’de geliştirilen ilk harita yazılımı olma özelliği daha sonraki gelişimini de etkilemiş ve herzaman tüm yeniliklerin ilk uygulandığı yazılım olmuştur. Arazi çalışmalarını ilgilendiren tüm disiplinlerin kullanımına yönelik olarak geliştirilmiş bulunan EGHAS, çeşitli modüllerden oluşmakta ve Windows 95/98/NT/2000/XP platformu altında çalışmaktadır.

1989

NETCAD Firması kuruldu

NETCAD firması önceleri Ak Mühensislik Bilgisayar Ltd.Şti. olarak, mühendislik uygulamaları ve mühendislik yazılımları geliştirilmesi amacı ile 1989 yılında Ankara’da kurulmuştur. NETCAD’ in temelleri bu yıllarda atılmıştır. Firma, NETCAD Modüllerinin satış -eğitim- destek çalışmalarının yürütülmesi, Mühendislik ve Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) Uygulamaları, bilgisayar ve donanım satışı, sistem kurulumu , teknik danışmanlık ve destek vermek amacı ile 1997 yılında Ankara’ da, Ulusal Cad Ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. ‘yi kurdu. Daha sonra 2000 yılında mühendislik uygulamaları, donanım ürünleri satışı ve NETCAD modüllerinin eğitim-destek satış çalışmalarının yürütülmesi amacı ile NETCAD YAZILIM BİLGİSAYAR HİZMETLERİ PROJE MÜH.LTD.ŞTİ.’yi kurdu ve Ak Mühendislik Bilgisayar Ltd. Şti. 2001 yılı sonunda bu şirket ile birleştirildi.

Emi Harita Firması CBS çalışmalarına başladı

Erdem Holding bünyesinde 1974 yılında İstanbul’da kurulan EMİ Harita Bilgi İşl. LTD.ŞTİ firması, 1989 yılında coğrafi bilgi sistemi amaçlı harita üretimi çalışmalarına başlamıştır. Şirket teknolojik değişimle yeniden yapılanmaya ve alt yapı ve mülkiyete öncelik veren CBS çalışmalarına yönelmiştir. Şirket çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelere çeşitli amaçlarda kullanılmak üzere haritalar üretmektedir. Bu harita üretim işlerinde de coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerinden faydalanılmaktadır.

1992

Sayısal Grafik Şirketi kuruldu

1992 yılında İstanbul’da kurulmuş olan SAYISAL GRAFİK, Bilgisayar Destekli Tasarım, Mühendislik, Mimarlık, Çizim, İmalat, Görselleştirme, Canlandırma, Videografik, Bilimsel Uygulamalar, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilgisayar Grafik Sistemleri, Çoğulortam (multimedia) Uygulamaları ve Veri Yönetimi alanlarında dünyada yaygın kullanılan en gelişmiş ürünlere dayalı uygun çözümleri ülkemiz yararına kullanıma sunmak ve bu ürünler ile uyumlu yerli yazılımların geliştirilebilmesini sağlamak amacındadır. SAYISAL GRAFİK hedef kitlesi ile olan iletişimini daha da güçlendirmek için 1996 yılından itibaren "Sanal Gazete"yi yayımlamaya başlamış, 1997 yılında Internet üzerinde "SAYISAL GRAFİK Web Sitesi" hizmete girmiş ve 1998 yılından itibaren "Sanal Gazete" Internet üzerinden de yayımlanmaya başlamıştır. SAYISAL GRAFİK, e-harita, e-map, Maximedia ve SAYISAL GRAFİK tescilli markalarının sahibidir.

1994

1.Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu düzenlendi

18-20 Ekim 1994 tarihlerinde 1.Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından oluşan Sempozyum Yürütme Kurulunca Trabzon’da düzenlendi. Ülkemizde Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamalarına geçilmesindeki gecikme, CBS’nin özellik ve fonksiyonlarının yeterince bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu amaçla, böyle bir eksikliği gidermek ve CBS kullanımının ülkemizde yaygınlaştırılmasını sağlamak için, konuyla ilgili araştırmacıların ve uygulayıcı kurumların katılımı ile gerçekleşen 1.Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu düzenlenmiştir.

Birinci ESRI ve ERDAS Kullanıcıları Grubu Toplantısı yapıldı

ESRI ve ERDAS yazılımları konusundaki gelişmeleri yakından takip edebilmek ve bu konulardaki yenilikleri paylaşabilmek üzere ESRI ve ERDAS kullanıcıları Grubu Toplantısı yapıldı.Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama teknolojilerinin gelişimine paralel olarak , bunları kullanan kuruluş ve uzman sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemiz için son derece önemli olan bu konuda; daha etkin çözümler bulunması, gelişmelerin yakından takip edilmesi için bu teknolojiden yararlanan kullanıcıları biraraya getirerek, teknik ve idari konularda bilgi alışverişi için bir ortam yaratılması amacıyla, "Kullanıcı Grubu" toplantısı her yıl gerçekleştirilmektedir. http://www.islem.com.tr/

1997

Uluslararası GIS/GPS Sempozyumu

Uluslar arası GIS/GPS Sempozyumu 15-19 Eylül 1997 tarihleri arasında, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi,Taşkışla kampusü’nde yapılmıştır.Sempozyuma 24 değişik ülkeden 54 adet bildiri gönderilmiştir.Türkiye’den 17 bildiri katılmıştır.sempozyum 6 ayrı oturumda, GIS ve GPS oturumları olarak ayrı ayrı ele alınmıştır.

ULUSAL CAD ve GIS ÇÖZÜMLERİ MÜHENDİSLİK BİLGİSAYAR A.Ş.

Firma, NETCAD Modüllerinin satış -eğitim- destek çalışmalarının yürütülmesi, Mühendislik ve Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) Uygulamaları, bilgisayar ve donanım satışı, sistem kurulumu , teknik danışmanlık ve destek vermek amacı ile 1997 yılında Ankara’ da kurulmuştur. İstanbul ve İzmir’ de Bölge Müdürlükleri aracılığı ile temsil edilmektedir. http://www.netcad.com.tr/netcad.asp

1999

GIS Day / CBS günü kutlaması

GIS Day Heroİlki 1999 yılında gerçekleştirilmeye başlanan CBS günü etkinlikleri her yıl kasım ayında Coğrafik Bilinçlendirme Haftası çerçevesinde bir günde kutlanmaktadır. Tüm dünyada 100’ü aşkın ülkede, 2000’in üzerinde kamu kurum ve kuruluşu bu organizasyona katılmakta ve 3 milyonun üzerinde genç ve yetişkinin GIS’den haberdar edilerek eğitilmesi sağlanmıştır. Her yıl geleneksel hale getirilecek GIS günü ile, Coğrafi Bilgi Sistemleri kültürünün Türk toplumuna yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.GIS Day/ CBS günü; Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği meslek disiplinimizce , öğrencilere, genç kuşaklara, ilgili meslek disiplinlerine ve kamuoyuna CBS uygulamalarını ve bu teknolojinin günlük yaşantımızdaki yerini anlattığı ve tanıttığı bir gün olarak diğer ülkelerde de olduğu gibi ülkemizde de kutlanmaya başlanmıştır.

Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Sempozyumu

Sempozyum 13-15 Ekim 1999 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünce Trabzon’da düzenlenmiştir. Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Sempozyumu’nun amacı; ülkemizdeki yerel yöneticileri bir araya getirerek, kentsel fonksiyonların daha dinamik bir yapıya kavuşması için Kent Bilgi Sistemlerini tartışmak, bu konuda yapılan çalışmalar ile uygulayıcıların bilgi ve tecrübelerinin paylaşılmasını sağlamaktır. Ülkemizde bu alanda gerçekle en ilk sempozyum ile akademik, özel ve kamu kesimleri bir araya gelerek, geni bir tartışma ortamı bulmuş, kent yönetiminde bilgi teknolojisinin yeri ve önemi vurgulanarak katılımcıların yeni gelişmelerden bilgi sahibi olması sağlanmıştır.

TUTGA-99 :Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı

(TUTGA-99), ITRF96 koordinat sisteminde, 1998.0 zaman noktasında, GRS-80 elipsoidine göre, TG-99 jeoidi ve TUDKA-99 ’a dayalı, ED-50 ile arasında koordinat dönüşümü tanımlı ulusal temel jeodezik ağdır. Jeodezik uygulamalarda zaman kavramının gözönünde bulundurulmasını öngören TUTGA-99, bu özelliği ile diğer ülkelerin ulusal ağlarından farklı bir yapıda olup başından sonuna kadar Türk Jeodezicileri tarafından oluşturulmuştur.
Ülkemizde temel jeodezik ağların kurulması, yaşatılması ve iyileştirilmesi faaliyetleri öteden beri HGK’ nın sorumluluğunda yürütülmektedir. Mevcut ülke temel jeodezik ağları, Türkiye ulusal jeoidi, Türkiye SLR noktaları, IGS (Jeodinamik için uluslararası GPS servisi) sürekli gözlem istasyonu, 1988 yılından beri HGK’nın yurt dışı üniverste ve kuruluşlarla yürüttüğü GPS kampanyaları sırasında oluşturulan jeodezik ve jeodinamik amaçlı GPS noktaları hakkında bilgiler, GPS temel ağı ve jeoid hesaplamaları için gerekli yazılımlar ve deneyim HGK’lığında bulunmaktadır.

2000

“COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: Temel Kavramlar ve Uygulamaları” kitabı çıktı.

KTÜ. Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Prof.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU tarafından yazılan, 500 sayfa ve 11 bölümden oluşan kitapta; CBS’ nin temel kavramları, analiz teknikleri, sistem analizi, uygulama şekilleri, yazılım ve donanım konuları zengin şekil ve örnekli açıklamalarla ele alınmıştır.
Ülkemizde uzun bir zamandır kaynak kitap olarak eksikliği bilinen ve Türkçe olarak ilk kez yayınlanan geniş içerikli bu kitap, bilgi teknolojisi ile uğraşan ve bu alana ilgi duyan her kesimin rahatça anlayabileceği düzeyde ele alınarak, Coğrafi/Kent/Arazi Bilgi Sistemleri konuları detaylı bir şekilde okuyucuya aktarılmaktadır.

MERLİS PROJESİ

17 Ağustos 1999 depremi sonrası, yoğun yerleşim ve sanayi bölgesi olan toplam 36,000m2’lik alanı kapsayan Marmara Bölgesinde metrelerle ifade edilen yer kabuğu hareketleri meydana gelmiştir. Marmara Depremi Bölgesinin yeniden yapılandırılması ve gelişimi için bir araç olarak arazi bilgi sisteminin kurulması yani Marmara Deprem Bölgesi Arazi Bilgi Sistemi(MERLİS) nin oluşturulması hedeflenmiştir. Projenin uygulanması ile deprem bölgesinde tapu ve kadastro bilgileri günün teknolojik ihtiyaçlarına cevap verir niteliğe kavuşturulması, Tapu ve Kadastro bilgilerini kullanan diğer kamu kurum ve kuruluşları bilgilere sayısal ortamda hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmesi sağlanacaktır.

“Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Esasları” kitabı çıktı

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi ,Coğrafya Bölümü, Fiziki Coğrafya ABD Öğretim Üyesi Y.Doç. Dr. Hüseyin Turoğlu tarfından yazılan Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Esasları kitabı piyasaya sürüldü. Kitapta coğrafi bilgi sistemleri hakkında genel bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca kitapta CBS’nin tarihçesi, metedolojisi, veri yapıları, uzaktan algılama, analiz, CBS’de tasrım ve uygulama gibi konularda yer almaktadır.

2001

TAKBİS PROJESİ :

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemi (TAKBİS) projesine 2001 yılında başlanmıştır. Ülke genelinde tapu kadastro hizmetlerinin Coğrafi Bilgi Sistemi/Arazi Bilgi Sistemi felsefesi çerçevesinde analiz edilerek sorunlar ve çözüm yollarının bulunması, tapu kadastro hizmetlerinin bu yolla elektronik olarak yerine getirilmesi, yerel yönetimlerin ve ilgili kuruluşların teknik anlamda tapu ve kadastro ile ilişkilerinin belirlenmesi, yerel yönetimlere ve ilgili diğer kurumlara arazi bilgi sistemi mantığında doğru, güvenilir ve güncel bilgilerin sunulması amaçlanmaktadır.

2002

GIS 2002 -Uluslararası Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu

Uluslararası Ölçmeciler Birliği (FIG), TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) ve İstanbul Tenkil Üniversitesi(İTÜ) tarafından, İçişleri Bakanlığının desteği ile gerçekleştirilen, GIS2002 Uluslar arası Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 19 değişik ülkeden ve ülkemizin değişik kurum ve kuruluşlarından 285 delegenin, ayrıca 135 izleyicinin katılımı ile gerçekleşmiş, 26 adet yabancı ve 82 adet yerli bildiri sunulmuştur. Sempozyum 23-26 Eylül 2002 tarihlerinde İstanbul İTÜ Maçka Kampüsü’nde yapıldı.

2003

Tujk 2003 Yılı Bilimsel Toplantısı “Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağlar“ Çalıştayı düzenlendi

24-26 Eylül 2003 tarihlerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı, Selçuk üniversitesi’nce Konya’da gerçekleştirildi. Çalıştayda “Temel Jeodezik Ağlar” konulu bir teknik oturumda 5 çağrılı bildiri, “Coğrafi Bilgi Sistemleri” konulu iki ayrı oturumda 7 çağrılı bildiri, “Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağlar İlişkisi” konulu ibr teknik oturumda 3 çağrılı bildiri, Sunumlu Teknik oturumda 4 bildiri, Poster bildiri olarak da 5 bildiri sunulmuştur. Çalıştayda ayrıca “Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Standartlar ve Yasal Düzenlemeler” konulu bir panel yapılmıştır.

Kıyı Alanlarda Arazi Kullanımı Etkilerinin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile İncelenmesi

Sempozyum 13-16 Ağustos 2003,Antalya- Kemer’de düzenlendi. İTÜ JFM Bölümü,Uzaktan Algılama ABD Öğretim üyelerinden Prof.Dr. Derya MAKTAV tarafından co-direktörlüğü yapılan ve HKMO tarafından desteklenen bu uluslar arası sempozyumun amacı, insanları ve ekosistemleri birleştirmek ve özellikle uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri gibi ileri bilgi teknolojilerinin, kıyı alanların sosyal ve fiziksel açıdan incelenmesinde nasıl yararlanılabileceği ortaya konulmuştur.

Kocaeli 2003 Deprem Sempozyumu düzenlendi

Kocaeli Üniversitesi tarafından deprem ile ilgili birçok disiplinin bir arada yer aldığı ilk sempozyum olan Kocaeli 2003 Deprem Sempozyumu 12-14 Mart 2003 tarihleri arasında, Grand Yükseliş Hotel’de düzenlenmiştir. Sempozyuma 300 kişilik katılım olmuş, sempozyumda 38 oturumda 138 adet bildiri sunulmuş, sunulan bildirilerin 74 adeti sempozyum kitabında tam metin halinde basılmıştır. Sempozyum, 28 kurum ve kuruluş tarafından desteklenmiştir. Tüm Türkiye’den katılımın olduğu bu sempozyumda sunulan bildirilerle araştırmacılar birikimlerini paylaşmışlar ve halkımıza aktarmışlardır.

Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi “ Deprem ve Planlama” düzenlendi

22-24 Mayıs 2003 tarihlerinde İstanbul’da Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi “ Deprem ve Planlama” düzenlendi. Kongrede, Küçükçekmece İlçesi’nden yola çıkarak İstanbul’a örnek olmak üzere deprem, kentsel planlama,uygulama,doğal ve kültürel zenginliklerin korunması ve iliskili konuların mesleki disiplinlerce irdelenmesi,bu amaçla çeşitli projeler üretilmesi, sorunların çözüme yönelik olarak uzmanlarca ele alınması hedeflenmektedir.

Türkiye’nin ilk yer gözlem uydusu olan BİLSAT uydusu yörüngeye yerleştirildi

TÜBİTAK - BİLTEN tarafından teknoloji transferi ile gerçekleşen ve ilk Türk gözetleme uydusu özelliğini taşıyan BİLSAT uydusu 27 Eylül 2003 ‘te yörüngesine yerleştirildi.BILSAT-1 uydusu 686 km irtifada dairesel ve güneşe eş zamanlı ve ekvator düzlemine göre yaklaşık 98 derece eğimli bir yörüngede dünyanın çevresinde dönmekte..Bir dünya turu bu yörüngede 110 1.5 saatin altında bir sürede tamamlandığından günde yaklaşık 17 kez dünyanın çevresini dolanabilmektedirTemel görevi uzaktan algılama olan BİLSAT uydusu, Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Cezayir, Nijerya, Çin ve Tayland uydularının da bulunduğu uluslararası Afet İzleme Takımuydu Sistemi’nde (Disaster Monitoring Constellation) yerini alacak. Uydu, her 12 saatte bir aynı bölgenin üzerinden geçecek.

     
       
Gönderilme Tarihi: 05 Ocak 2010 saat 5:27PM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      mezzomorto

Emrah ÖZALP

Simgem
General

Bursa
08 Eylül 2009
1663   Mesaj
Durum: BraveHeart
Mode : Default


Aktiflik
Seviye
Deneyim
CW-Istihbarat


Türkiye ve Dünyadaki gelişimin incelenemesi ve kıyaslanması bakımından çok faydalı olmuş üstad.


     
        Börü Budun-2 , All Star ,

Eğer bu konuya cevap yazmak istiyorsanız ilk önce Giriş Yap
Eğer kayıtlı bir kullanıcı değilseniz ilk önce kayıt olmalısınız
Git:   Yeni konu aç

WikiTurk | Bilisim Güvenligi Dernegi

Reklamlar: davutsahin.net | basaranteknoloji.com.tr


Uyarı !
Cyber-Warrior tescilli bir marka olup, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında K.H.K'ye göre yasal olarak korunmaktadır.
Cyber-Warrior'un Marka imajına zarar verici her türlü eylemde bulunan, yazı, yorum, sair içerikler barındıranlar hakkında 556 Sayılı kanunun ilgili hükümlerine göre yasal işlem başlatılmaktdır.
Ayrıca Cyber-Warrior'a ait isim, marka ve logoların izinsiz kullanılması yine aynı kanun hükümlerine göre suç sayılmaktadır. Marka No : 2010 46588 Korunma Tarihi : 15.07.2010


Yasal Uyarı | Sitemizin Çizgisi | Kullanım Sartları ve Üyelik Sözleşmesi | Telif Hakları Politikası / Copyright Policy | Cyber-Warrior.Org .Com .NET