Hoşgeldin Sivil

 
  Tema

Algoritma
Forum Yöneticisi : Administrator | Bu Bölümde Yetkili Tüm Yöneticiler? | Konuyu Okuyanlar?
CW Forum Ana Sayfa
        Algoritma
Facebook'ta Paylaş   Yeni konu aç
Algoritma geniş anlatım
<<1234
 Konu Kalitesi  %100
Oy Ver   
Gönderilme Tarihi: 03 Ağustos 2009 saat 6:29PM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      Mehmet Ali

Mehmet Ali Küçüktalay

Simgem
Albay


Kahramanmaraş
20 Haziran 2006
1041   Mesaj
Durum: Değişik
Mode : Hacker Mode


Aktiflik
Seviye
DeneyimAlgoritma

İnsanlar her zaman düşünür ve problem çözerler. Birçok problem, az ya da hiç
düşünülmeden çözülebilir.

Her gün evden çıkarken ne giyilmelidir?
Bunun için muhtemelen pencereden dışarıya bakılır.
Hava yağmurlu ise mevsim gereklerine göre giyinmenin yanı sıra dışarıya çıkarken bir de
şemsiye alınması gerekir. Hava güneşli ve sıcak ise o takdirde daha ince giyinilerek dışarıya
çıkılır.
Böylece problemin çözümü kendiliğinden oluşturulan bir kararla sağlanır.
Yukarıdaki basit örnekte yapılan iş, önce problemin belirlenmesi ve sonra problemin
tanımından yola çıkarak çözüm için değişik alternatiflerin değerlendirilmesidir.
Bilgisayar programlaması sırasında izlenebilecek birçok yol ve yöntem vardır. Bilgisayar
programcısının probleme ilişkin çözümü ortaya çıkarabilmesi için problem çözümü ile ilgili
bilgileri bilmesi gerekir. Bilgisayar programlamasında genel olarak belirli kalıp ve kurallara
uyulur. Bir bilgisayar yazılımının olusturulması sırasında asağıda sıralanan ana adımlara
uyulur.

1-Problemin tanımı
2-Çözüm yönteminin belirlenmesi
3-Programın kodlanması
4-Programın çalışır duruma getirilmesi
5-Belgeleme ve güncelleştirme

Problemin tanımı:
Problemin normal yazı diliyle tanımlanması işlemlerini
kapsamaktadır. Problem çözümüne ilişkin iyi bir program yapabilmek için, problemin iyi bir
şekilde tanımlanması gerekir.

Çözüm Yönteminin Belirlenmesi: Bu adımda çözümün genel yaklaşımı, temel
giriş/çıkışlar belirlenir.

Programın kodlanması: Program ayrıntılı olarak tanımlanıp çözüm yolları açıkca
belirtildikten sonra program kodlama calışmalarına başlanabilir.

Programın çalışır Hale Getirilmesi: Programın kodlanması sırasında yapılan imla hataları,
kodlama ve mantık hatalarının giderilmesi işlemlerini kapsar. İyi bir bilgisayar programının
doğruluğundan emin olmak için defalarca test edilmiş olması gerekmektedir.

Belgeleme ve güncellestirme: Oluşturulan bir yazılımı, sadece o yazılımı geliştiren
kişilerin kullanabilmesi gibi bir kısıtlamanın önüne geçmek için ayrıntılı referanslar
hazırlanmalı ve programla ilgili bilgiler verilmelidir.
Bir yazılımda, o yazılımı kullanan kişi veya kuruluşların yeni gereksinimleri ve değişen
koşullar nedeniyle değişiklikler yapılması gerekli olabilir. İyi bir programda bulunması gereken özellikler arasında güncelleşebilme ön sıralarda yer almaktadır.


Nedir bu bilgisayar programcılığı?

Evet birçok kişi bilgisayar programcılarının ne ile uğrastığını bilir fakat nasıl uğrasıp neler yaptığını pek bilmez. Önce bilgisayar dünyasında sıkca kullanılan bir kelimeden bahsedelim “yazılım”. Yazılım (software) kelimesi bilgisayar programlama dilleriyle oluşturulan dökümanları, dosyaları ifade eder. Yani bilgisayarınızda işletilmek, calıştırılmak üzere tasarlanmış dosyalar yazılım kapsamına girer. Yazılım programlama dilleri ile tasarlanır ve yazılır. Programlama dilleri, bilgisayarınızın donanımını (ekran kartı,ses kartı,modem...) sizin en rahat biçimde kullanabileceğiniz düzeye getirmeye calışır. Yani bilgisayarın o soğuk 1100110 gibi rakamlarını sizin zevkle kullandığınız programlara, işletim sistemlerine çevirir.
Örneğin kullanılmakta olan işletim sistemi onbinlerce sayfadan, milyonlarca bilgisayar kodunun bir araya gelmesinden oluşur. İşin tüm zorluğu, o kodların arasında dolaşan, hata mesajlarını günlerce o kodları gözden geçirerek arayan, sandalye tepesinde saatlerce aynı ekrana bakarak ilginç görüntüler sergileyen programcıların üzerindedir. Bilgisayar programcıları işini zevkle yapan ve işini bir hobi edinmiş insanlardan oluşur. Aksi halde yoğun konsantrasyon ve sabır isteyen bu işi yapmak aşırı zorlaşır. Programlama dilleri kendi aralarında sınıflara ayrılmışlardır. İnsanın en zor öğrenebileceği, anlayabileceği yani 1100110 gibi makina kodlarına yakın diller en alt seviyeli programlama dilleri, insanın en kolay anlayıp kullanabileceği ve insan diline yakın özellikler gosteren diller ise en yuksek seviyeli programlama dilleridir.

1- Çok yüksek seviyeli diller: VisualBasic, Acces, Foxpro vb.
2- Yüksek seviyeli diller: Pascal,Basic,Fortran vb.
3- Orta seviyeli diller: C,C++,ADA vb.
4- Düşük seviyeli diller: Assembly.
5- Makina dilleri: Bilgisayarın çalısma dilleri 1 ve 0’lardan olusur.

Bu dillerin kullanıldığı alanlara ornek verirsek;

1- Bilim ve Muhendislikte: Pascal,C,C++,Fortran vb.
2- Veritabanı Programcılığında: Dbase,Acces,Foxpro,Sql vb.
3- Yapay Zeka Kullanımında: Prolog,Lisp vb.
4- Sistem Programcılığında: C,C++ ve sembolik makina dilleri.


Bir bilgisayar programı nasıl yazılır?

Bir yazılım değişik dillerle oluşturulabilir fakat izlenen yöntemler genelde birbirine benzer. Örneğin Algoritma, elimizdeki sorunun çözümüne gidebilmek için tasarlanan yollar, yöntemlerdir.
Bilgisayar programlama dilleri de programcılıkta bunun gibi yöntemler kullanarak çözüme gider. Algoritmanın uzunluğu kullanılan programlama dilinin seviyesi ve problemin karmasıklığı ile doğru orantılıdır. Yapılan algoritma ve tasarımdan sonra yazılım aşamasına gelinir ve bu aşamada yapılacak programın kullanım ömrü, programın kullanım düzeyi ve hangi amaçla kullanılacağı gibi soruların cevaplarına bakılarak programlama dili seçilir. Dil secimi bazı kriterlere göre yapılmaktadır, orneğin kısa surmesi ve görsel tasarım içermesi, veritabanı iletişimi yoğun kullanılması gereken bir program yapmamız gerekiyor olsun. Bu durumda Assembly dili ile yola çıktığımızda bahsedilen proje birkaç kişilik deneyimli bir programcı grubu ile birkaç yıl alır. C ile iki programcı aynı işi üç dört ayda VisualBasic veya Delphi ile bir programcı bahsedilen işi bir iki aya yakın bir sürede yapabilir. Başka bir açıdan örnek verirsek bir ekran kartı programlamamız gerekiyor ve bu kartın driver’ını ( surucusunu ) biz yazacağız. Bu durumda bu işi VisualBasic veya Delphi ile yapmamız imkansızdır, kullanmamız gereken diller öncelikle Assembly ve C/C++ olmalıdır. Evet, programlama dillerinin kendi alanları vardır ve her dil kendi alanında kullanıldığı sürece başarılı ve etkili kullanılmış olur. Buraya kadar anlatılanı özetlersek:
Bir bilgisayar programı yazmak için belli aşamalar vardır ve bu aşamalar geçildiğinde
kodlamaya başlanabilir.


Bunlar:
1- Analiz
2- Algoritma
3- Dil Secimi
4- Kodlama


Analiz ile gerçekleştirilmek istenen proje tasarlanır ve parametreleri araştırılır. Algoritma ile adımlar tayin edilir. Dil seçimi ile en uygun programlama dili seçilir. Ve kodlamaya başlanır.

Problem Çözme ve Algoritmalar

1- Problem Çözme:
Problem çözmede, soruna hemen girişmek yerine, dikkatli ve sistematik yaklaşım ilke olmalıdır. Problem iyice anlaşılmalı ve mümkün olduğu kadar küçük parçalara ayrılmalıdır.

2- Algoritmalar: Kısaca algoritma belirli bir görevi yerine getiren sonlu sayıdaki işlemler dizisidir. Geniş anlamda ise algoritma, verilen herhangi bir sorunun çözümüne ulaşmak için uygulanması
gerekli adımların hiç bir yoruma yer vermeksizin açık, düzenli ve sıralı bir şekilde söz ve yazı
ile ifadesidir. Algoritmayı oluşturan adımlar özellikle basit ve açık olarak sıralandırılmalıdır.
M.S. 9.yy da İranlı Musaoğlu Horzumlu Mehmet (Alharezmi adını araplar takmıştır) problemlerin çözümü
için genel kurallar oluşturdu. Algoritma Alharezmi’nin Latince okunuşudur.
Her algoritma asağıdaki kriterleri sağlamalıdır.
Girdi: Sıfır veya daha fazla değer dışarıdan verilmeli.
Çıktı: En azından bir değer üretilmeli.
Açıklık: Her işlem (komut) açık olmalı ve farklı anlamlar içermemeli.
Sonluluk: Her türlü olasılık için algoritma sonlu adımda bitmeli.
Etkinlik: Her komut kişinin kalem ve kağıt ile yürütebileceği kadar basit olmalıdır.

Not: Bir program için 4. özellik geçerli değil. işletim sistemleri gibi program sonsuza dek çalışırlar .

PROGRAM YAZMA SÜRECİ
· Problemin farkına varmak,
· Problemi analiz etmek,
· Çözüm yolları düşünmek,
· İyi çözüm yolları seçip algoritma oluşturmak,
· Akış diyagramı çizmek,
· Uygun bir dilde kodlamak,
· Programı test etmek,
· Programı dağıtmak.


Program : Belirli bir problemi çözmek için bir bilgisayar dili kullanılarak yazılmış deyimler dizisi.
Bir problemi bilgisayar ile çözmek için geliştireceğimiz programın yazımında izleyeceğimiz adımlar:
1- Problemin ne olduğunu kavra. Çözüm için gereksinimleri belirle.
2- Problemin girdilerini, çıktılarını ve diğer kısıtlama ve gereksinimleri belirle ( bilgilerin giriş ve çıkış
biçimlerinin nasıl olacağına kadar).
3- Problemin çözümünü veren algoritmayı yaz.
4- Algoritmayı bir programla dili ile yaz.
5- Programın doğru çalışıp çalışmadığını test et. Bu testi değişik veriler (girdiler) için tekrarla.

Algoritmik çözüm yöntemlerine ilk örneği günlük yaşantımızdan verelim.

Örnek: Örneğimiz bir insanin evden çıkıp işe giderken izleyeceği yolu ve işyerine girişinde
ilk yapacaklarını adım adım tanımlamaktadır.

Çözüm:
Evden dışarıya çık
Otobüs durağına yürü
Durakta gideceğin yöndeki otobusü bekle
Otobusün geldiğinde otobüse bin
Biletini bilet kumbarasına at
İneceğin yere yakınlaştığında arkaya yürü
İneceğini belirten ikaz lambasına bas
Otobüs durunca in
İşyerine doğru yuru
İş yeri giriş kapısından içeriye gir.

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, evden işe gidişte yapılabilecek işlemler adım adım sırasıyla,
kısa ve açık olarak tanımlanmaya calışılmıştır. Yukarıdaki algoritma kişinin otobusü kaçırma
olasılığı düşünülmeden oluşturulmuştur. Kişi durağa geldiğinde bineceği otobusu kaçırmış ise
algoritmamız asağıdaki sekilde değiştirilebilir.

Çözüm:
Evden dışarıya çık Otobüs durağına yürü
Otobusün saati geçmiş?
Durakta gideceğin yöndeki bir sonraki otobüsü bekle
Otobüsün geldiğinde otobüse bin
Biletini bilet kumbarasına at
İneceğin yere yakınlaştığında arkaya yürü
İneceğini belirten ikaz lambasına bas
Otobüs durunca in
İşyerine doğru yuru
İş yeri giriş kapısından içeriye gir.

Her iki örnekte görüldüğü gibi sorunu çözüme götürebilmek için gerekli olan adımlar sıralı ve
açık bir biçimde belirlenmiştir. Algoritmanın herhangi bir adımındaki küçük bir yanlışlık doğru
çözüme ulaşmayı engelleyebilir. Bu nedenle algoritma hazırlandıktan sonra dikkatle incelenmeli
ve varsa adımlardaki yanlışlıklar düzeltilmelidir.Akış Diyagramları

Geliştirilecek olan yazılımın genel yapısının şematik gösterimine akiş diyagramı adi verilir.
Akiş diyagramları, yazılımı oluşturacak program parçalarını ve bu parçaların birbirleri ile olan
ilişkilerini belirler. Bir bilgisayar programının oluşturulmasında akiş diyagramlarının
hazırlanması, algoritma oluşturma aşamasından sonra gelmektedir. Bilgisayar programının
oluşturulması sırasında algoritma aşaması atlanarak, doğrudan akiş diyagramlarının
hazırlanmasına başlanabilir. Programlama tekniğinde önemli ölçüde yol almış kişiler bu
aşamayı da atlayarak direkt olarak programın yazımına geçebilirler.
Akiş diyagramlarının algoritmadan farkı, adımların simgeler şeklinde kutular içinde
yazılmış olması ve adımlar arasındaki ilişkilerin (iş akışı) oklar ile gösterilmesidir.


AKIŞ DİYAGRAMLARINDA KULLANILAN TEMEL SEMBOLLER VE ANLAMLARIBu sembolleri daha da çoğaltmak mümkün fakat temel olarak akış diyagramlarında bu şekiller
kullanılacaktır.
Ayrıntılı bir akış diyagramı, yazılımı oluşturan işlemleri ve ilişkilerini en küçük detayına kadar
belirler.

Bir bilgisayar programının geliştirilmesinde kullanılan programlama dili ne olursa olsun bu
programların akış diyagramlarında genel olarak yalnız üç basit mantıksal yapı kullanılır. Bu
mantıksal yapılardan en basiti sıralı yapıdır. Sıralı yapı, hazırlanacak programdaki her işlemin mantık sırasına göre nerede yer alması gerektiğini vurgular. Bu yapı sona erinceye kadar ikinci bir işlem başlayamaz.Mantıksal yapılardan ikincisi Karar Verme yapısıdır. Programlama sırasında If...Then... Else yapısı ile tanıyacağımız bu mantıksal yapılar, birden fazla sıralı yapı seçeneğini kapsayan modüllerde, hangi şartlarda hangi sıralı yapının seçileceğini belirler.


Üçüncü mantıksal yapı çeşidini tekrarlı yapılar oluşturmaktadır. Bu yapılara Pascal programlama dilinde For, While ve Repeat..Until yapısı adı da verilir. Şartlara göre değişik işlem gruplarının yapılmasını sağlar. Bu yapı yukarıda sözü edilen iki yapının çeşitli kombinezonların tekrarlanmasından oluşmuştur.
Söz konusu üç değişik yapı, değişik kombinezonlarda kullanılarak istenilen işlevleri yerine getirecek programlar hazırlanabilir. Programların bu üç basit yapı ile sınırlandırılması program modüllerinin daha kolay tasarlanmasını sağlar.

Akiş diyagramı Örnekleri

Dışarıdan girilen iki sayıyı toplayıp sonucu ekrana yazdıran programın akış şemasını.
Dışarıdan girilen iki sayıyı toplayıp sonucu ekrana yazdıran programın akış şeması.Dışardan girilen iki sayıyı toplayıp bunların ortalamasını bulup toplam ve ortalama sonucunu ekrana yazdıran programın akış seması.1’den 100’e kadar olan sayıların toplamlarını ve ortalamalarını veren programın akış diyagramı.Dışardan girilen N sayısının faktoriyelini hesaplayan programın akış diyagramı.

Allah’a emanet.


___________________________________________

Doğukan abim seni hiç unutmayacağım
     
  Richeskinq   ’IQc    
Gönderilme Tarihi: 04 Ağustos 2009 saat 2:15AM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      Mehmet Ali

Mehmet Ali Küçüktalay

Simgem
Albay


Kahramanmaraş
20 Haziran 2006
1041   Mesaj
Durum: Değişik
Mode : Hacker Mode


Aktiflik
Seviye
Deneyim2 adet değişik algoritma yaptım

Dışarıdan bir sayı okuyup bu sayının faktöriyelini hesaplayan programın algoritması0-100 aralığındaki çift sayıları toplayıp ekrana yazdıran programın algoritmasıAllah’a emanet.

___________________________________________

Doğukan abim seni hiç unutmayacağım
     
  Saydinoz   ’IQc    
Gönderilme Tarihi: 05 Ağustos 2009 saat 8:24AM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      spyman

Serdar GÜRSOY

Simgem
YüzBaşı

Kahramanmaraş
29 Kasim 2006
82   Mesaj
Durum: Mod CW-Linux
Mode : Default


Aktiflik
Seviye
DeneyimEline Sağlık Kardeşim Güzel Olmuş___________________________________________
GERÇEK BİR HACKER I HERKES TANIR AMA İYİ BİR HACKER I HİÇ KİMSE..!
============================================
MSSQL-C#-.NET
Mysql-php-Linux
PS-3DSMax-php-Ajax-web              
     
       
Gönderilme Tarihi: 05 Ağustos 2009 saat 1:43PM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      Mustafa Akpınar

Simgem
Teğmen

İzmir
29 Ocak 2009
-1   Mesaj
Durum: Bilgiye Aç
Mode : Default


Aktiflik
Seviye
Deneyimbilgiler için teşekkür ederim emeğine sağlık
     
       
Gönderilme Tarihi: 05 Ağustos 2009 saat 4:41PM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      Mehmet Ali

Mehmet Ali Küçüktalay

Simgem
Albay


Kahramanmaraş
20 Haziran 2006
1041   Mesaj
Durum: Değişik
Mode : Hacker Mode


Aktiflik
Seviye
DeneyimBende Teşekkür ederim size dökümanlarımın devamı gelicek

___________________________________________

Doğukan abim seni hiç unutmayacağım
     
       
Gönderilme Tarihi: 28 Ağustos 2009 saat 1:21AM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      Xir

Simgem
Teğmen

Tekirdağ
09 Haziran 2009
2   Mesaj
Mode : Default


Aktiflik
Seviye
DeneyimTeşekkürler kardeş emekleğine sağlık (:

___________________________________________
Dertli olmanın sırrı, dertli olup olmadığımızı düşünecek kadar boş vakte sahip olmamızdır.
Duygularınıza dikkat edin
davranışlarınıza dönüşür...
Davranışlarınıza dikkat edin
alışkanlıklarınıza dönüşür...
Alışkanlıklarınıza dikkat edin
değerlerinize dönüşür...
Değerlerinize dikkat edin
karakterinize dönüşür...
Karakterinize dikkat edin
kaderinize dönüşür...
     
       
Gönderilme Tarihi: 31 Ağustos 2009 saat 11:51AM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      goz_yasi

Protesto Ediyorum !!!

Simgem
YüzBaşı

Ankara
15 Temmuz 2006
-50   Mesaj
Durum: Derin Hatate
Mode : Default


Aktiflik
Seviye
Deneyim

___________________________________________
Kimsesiz Kimse Yok Herkesin var Kimsesi ;
Kimsesiz Kaldım Medet Ey Kimsesizler Kimsesi...
     
       
Gönderilme Tarihi: 31 Ağustos 2009 saat 12:00PM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      matris

Seyhun İNCE

Simgem
Binbaşı

Aydın
20 Aralik 2008
-116   Mesaj
Durum: Oracle
Mode : Default


Aktiflik
Seviye
DeneyimSadece anlatmakla kalmamışsın diyagramlarınıda belirtmişsin kardeşim eline sağlık...

___________________________________________
Bu Yürekte Bir Fatih Var...
     
       
Gönderilme Tarihi: 01 Eylül 2009 saat 2:57PM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      Mehmet Ali

Mehmet Ali Küçüktalay

Simgem
Albay


Kahramanmaraş
20 Haziran 2006
1041   Mesaj
Durum: Değişik
Mode : Hacker Mode


Aktiflik
Seviye
Deneyimbi konu daha açmayı düşünüyorum aslında kişiler yapmak istedikleri bi programı aşama aşama anlatıcak bende onlara diyagramlarını çizicem.
ama bu aralar biraz yoğunum.
bi kaç hafta içinde açarım inşAllah.
Allah’a emanet.

___________________________________________

Doğukan abim seni hiç unutmayacağım
     
       
Gönderilme Tarihi: 07 Eylül 2009 saat 4:52PM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      İsLaM-ı CiHaD

Simgem
Binbaşı

karanlık yerden
11 Ocak 2009
1249   Mesaj
Durum: çok yorgun---
Mode : Flashback


Aktiflik
Seviye
Deneyimyazıyı çok beğendim ama ben bütün problemleri çözüyorum matemetik hariç.selametle
     
       
Gönderilme Tarihi: 09 Eylül 2009 saat 3:15PM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      muradcevik

cw-constantine

Simgem
Teğmen

 
15 Nisan 2008
144   Mesaj
Mode : Default


Aktiflik
Seviye
Deneyimteşekkürler bu konu hakkında gerçekden de bilgim yoktu

___________________________________________
<’’http://www.Cyber-warrior.org/images/Banner/05.gif’’>                       
     
       
Gönderilme Tarihi: 10 Eylül 2009 saat 2:22AM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      hilminadir

hilminadir

Simgem
YüzBaşı

Türkiye
09 Eylül 2009
366   Mesaj
Durum: Nefs-i Emmare
Mode : Glaucous


Aktiflik
Seviye
Deneyims.a arkadaşlar algoritmanın video anlatımı var mı acaba
     
       
Gönderilme Tarihi: 10 Eylül 2009 saat 11:45AM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      Mehmet Ali

Mehmet Ali Küçüktalay

Simgem
Albay


Kahramanmaraş
20 Haziran 2006
1041   Mesaj
Durum: Değişik
Mode : Hacker Mode


Aktiflik
Seviye
DeneyimQuote: Orjinal mesajı yazan hilminadir 10 Eylül 2009
s.a arkadaşlar algoritmanın video anlatımı var mı acabaA.S.
Algoritmanın bir program değildir kardeşim sana şöyle açıklıyayım.
Algoritma bir programın nasıl işlediği işlem basamaklarında neler yapıldığını hangi aşamalardan geçtiğini gösterir. Programın kodlarının nerelerde ne yaptığını gösterir. Bu sebebten dolayı bi video çekmek gereksiz olur diye düşündüm.

Allah’a emanet.

___________________________________________

Doğukan abim seni hiç unutmayacağım
     
       
Gönderilme Tarihi: 10 Eylül 2009 saat 3:22PM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      hilminadir

hilminadir

Simgem
YüzBaşı

Türkiye
09 Eylül 2009
366   Mesaj
Durum: Nefs-i Emmare
Mode : Glaucous


Aktiflik
Seviye
Deneyimsağolasın kardeş sende Allaha emanet ol........

 


     
       
  <<1234
Git:   Yeni konu aç

WikiTurk | Bilisim Güvenligi Dernegi

Reklamlar: davutsahin.net | basaranteknoloji.com.tr


Uyarı !
Cyber-Warrior tescilli bir marka olup, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında K.H.K'ye göre yasal olarak korunmaktadır.
Cyber-Warrior'un Marka imajına zarar verici her türlü eylemde bulunan, yazı, yorum, sair içerikler barındıranlar hakkında 556 Sayılı kanunun ilgili hükümlerine göre yasal işlem başlatılmaktdır.
Ayrıca Cyber-Warrior'a ait isim, marka ve logoların izinsiz kullanılması yine aynı kanun hükümlerine göre suç sayılmaktadır. Marka No : 2010 46588 Korunma Tarihi : 15.07.2010


Yasal Uyarı | Sitemizin Çizgisi | Kullanım Sartları ve Üyelik Sözleşmesi | Telif Hakları Politikası / Copyright Policy | Cyber-Warrior.Org .Com .NET