Hoşgeldin Sivil

 
  Tema

Algoritma
Forum Yöneticisi : Administrator | Bu Bölümde Yetkili Tüm Yöneticiler? | Konuyu Okuyanlar?
CW Forum Ana Sayfa
        Algoritma
Facebook'ta Paylaş   Yeni konu aç
A’dan Z’ye Algoritma
<<12
 Konu Kalitesi  %15
Oy Ver   
Gönderilme Tarihi: 26 Haziran 2009 saat 5:43PM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      S@dness

Simgem
YüzBaşı

 
15 Mart 2003
198   Mesaj
Mode : Default


Aktiflik
Seviye
DeneyimA’dan Z’ye Algoritma

S.A.

Algoritma ,

1.Tanım
2.Tarihi
3.Algoritma Türleri
4.Örnekler
5.Sorular/Cevaplar

olarak 5 Kategoride inceleyeceğiz.


1.TANIM

Algoritma bir yaşam tarzıdır.Belli bir durumdan başlayarak sonlu sayıda adımda belli bir sonucu elde etmenin yöntemini tarif eden iyi tanımlanmış (well-defined) kurallar kümesine algoritma denir.
Algoritma yapılan bir işin Sonucunu bulmak için işi Kolaylaştıran ,Deneme - yanılma ve Sezgisel Çözümlemeye Karşıt Olan bir yöntemdir.

Algoritmanın Özellikleri :

1) Genellik
2) Kesin Sıralılık
3) Sırayı Belirleyen Kumanda Yapısı
4) Sonluluk ve netice


Algoritmaya Basit bir Örnek Verelim, Kahve Yapalım;

- Kahveyi Cezveye Koy
- Süt tozu ile karıştır
- Cezve dolana kadar su ilave et
- Biraz Şeker Ekle
- Tekrar Karıştır.


----------------------------------------------------------------------------------------

 

2.TARİHİ

Algoritma sözcüğü Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa el Harezmi adındaki Türkistan’lı alimden kaynaklanır.
Bu alim 9. yüzyılda cebir alanindaki algoritmik çalışmalarını kitaba dökerek matematiğe çok büyük bir katkı sağlamıştır.
"Hisab el-cebir ve el-mukabala" kitabı dünyanın ilk cebir kitabı ve aynı zamanda ilk algoritma koleksiyonunu oluşturur.
Latince çevirisi Avrupa’da çok ilgi görür - alimin ismini telaffuz edemeyen Avrupalılar "algorizm" sözcüğünü "Arap sayıları kullanarak aritmetik problemler çözme kuralları" manasında kullanırlar.
Bu sözcük daha sonra "algoritma"ya dönüşür ve genel kapsamda kullanılır.


1940 Öncesi

    * Yaklaşık M.Ö. 1600 - Babilliler bilinen ilk çarpanlara ayırma ve kök bulma algoritmasını geliştirdiler.
    * Yaklaşık M.Ö. 300 - Öklid algoritması
    * Yaklaşık M.Ö. 200 - Eratosthenes Elemesi
    * 263 - Gaussal eleme, Liu Hui tarafından tanımlandı.
    * 813 ve 833 yılları arasında Harezmi doğrusal ve ikinci dereceden denklemleri çözmek için bir algoritma geliştirdi. Algoritma ismi bu kişinin adından türetilmiştir
    * 1614 - John Napier logaritmayi kullanan hesaplamaları yapmak için bir metod geliştirdi
    * 1671 - Newton-Raphson metodu, Isaac Newton tarafindan geliştirildi.
    * 1690 - Newton-Raphson methodu bağımsız olarak Joseph Raphson tarafından da bulundu
    * 1805 - Cooley-Tukey algoritmasi Carl Friedrich Gauss tarafından biliniyordu
    * 1926 - Boruvka algoritması
    * 1934 - Delaunay üçgen bölümlemesi Boris Delaunay tarafından geliştirildi

1940’lar

    * 1945 - Birleştirmeli sıralama John von Neumann tarafından geliştirildi
    * 1947 - (Simplex algoritması) basit/tekyönlü algoritma George Dantzig tarafından geliştirildi

1950’ler

    * 1952 - Huffman kodlaması David A. Huffman tarafından geliştirildi
    * 1954 - Radix sıralaması bilgisayar algoritması Harold H. Seward tarafından geliştirildi
    * 1956 - Kruskal algoritması Joseph Kruskal tarafından geliştirildi
    * 1957 - Prim algoritması Robert Prim tarafından geliştirildi
    * 1957 - Bellman-Ford algoritması R. Bellman ve L. R. Ford tarafından geliştirildi
    * 1959 - Dijkstra algoritması Edsger Dijkstra tarafından geliştirildi
    * 1959 - Shell sıralaması D. L. Shell tarafından geliştirildi
    * 1959 - De Casteljau algoritması Paul de Casteljau tarafından geliştirildi

1960’lar

    * 1960 - Hızlı Sıralama C. A. R. Hoare tarafından geliştirildi
    * 1962 - Ford-Fulkerson algoritması L. R. Ford ve D. R. Fulkerson tarafından geliştirildi
    * 1962 - Bresenham doğru algoritması Jack E. Bresenham tarafından geliştirildi
    * 1964 - Öbek-sıralama J. W. J. Williams tarafından geliştirildi
    * 1965 - Cooley-Tukey algoritması James Cooley ve John Tukey tarafından yeniden bulundu
    * 1965 - Levenshtein aralığı ) Vladimir Levenshtein tarafından geliştirildi
    * 1965 - Cocke-Younger-Kasami (CYK) algoritması bağımsız olarak T. Kasami tarafından geliştirildi
    * 1967 - Viterbi algoritması Andrew Viterbi tarafından önerildi
    * 1967 - Cocke-Younger-Kasami (CYK) algoritması bağımsız olarak D. H. Younger tarafından geliştirildi
    * 1968 - A* grafik arama algoritması Peter Hart, Nils Nilsson ve Bertram Raphael tarafından geliştirildi.

1970’ler

    * 1970 - Knuth-Bendix completion algoritması Donald Knuth ve P. B. Bendix tarafından geliştirildi
    * 1972 - Graham taraması Ronald Graham tarafından geliştirildi
    * 1973 - RSA şifreleme algoritması Clifford Cocks tarafından geliştirildi
    * 1973 - Jarvis march algoritması R. A. Jarvis tarafından geliştirildi
    * 1974 - Pollard’ın p-1 algoritması John Pollard tarafından geliştirildi
    * 1975 - Genetik algoritma John Holland tarafından popülerleştirildi
    * 1975 - Pollard’ın ro algoritması John Pollard tarafından geliştirildi
    * 1975 - Aho-Corasick algoritması Alfred V. Aho ve Margaret J. Corasick tarafından geliştirildi
    * 1976 - Salamin-Brent algoritması bağımsız olarak Eugene Salamin ve Richard Brent tarafından geliştirildi
    * 1976 - Knuth-Morris-Pratt algoritması Donald Knuth ve Vaughan Pratt ve bağımsız olarak J. H. Morris tarafından geliştirildi
    * 1977 - Boyer-Moore string (karakter öbeği) arama algoritması bir harf öbeğinin başka bir harf öbeği içerisinde bulunup bulunmadığını arayan algoritma geliştirildi
    * 1977 - RSA şifreleme algoritması Ron Rivest, Adi Shamir ve Len Adleman tarafından yeniden bulundu
    * 1977 - LZ77 algoritması Abraham Lempel ve Jacob Ziv tarafından geliştirildi
    * 1978 - LZ78 algoritması LZ77 algoritmasından Abraham Lempel ve Jacob Ziv tarafından geliştirildi
    * 1978 - Bruun’un algoritması ikinin katları için G. Bruun tarafından önerildi
    * 1979 - Khachiyan’ın ellipsoit metodu Leonid Khachiyan tarafından geliştirildi

1980’ler

    * 1981 - İkinci dereceden eleme metodu Carl Pomerance tarafından geliştirildi
    * 1983 - Simule edilmiş tavlama metodu (Simulated annealing) S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt ve M. P. Vecchi tarafından geliştirildi
    * 1984 - LZW algoritması LZ78’den Terry Welch tarafından geliştirildi
    * 1984 - Karmarkar’ın iç nokta algoritması Narendra Karmarkar tarafından geliştirildi
    * 1985 - Simule edilmiş tavlama metodu (Simulated annealing) bağımsız olarak V. Cerny tarafından geliştirildi
    * 1986 - Blum Blum Shub L. Blum, M. Blum, ve M. Shub önerildi
    * 1988 - Özel sayı alanı elemesi John Pollard tarafından geliştirildi

1990’lar

    * 1990 - Genel sayı alanı elesi Özel sayı alanı elesi yönteminden Carl Pomerance, Joe Buhler, Hendrik Lenstra, ve Leonard Adleman tarafından geliştirildi
    * 1991 - beklemesiz senkronizasyon Maurice Herlihy tarafından geliştirildi
    * 1992 - Deutsch-Jozsa algoritması D. Deutsch ve R. Jozsa tarafından önerildi
    * 1994 - Shor’un algoritması Peter Shor tarafından geliştirildi
    * 1994 - Burrows-Wheeler dönüşümü Michael Burrows ve David Wheeler tarafından geliştirildi
    * 1996 - Grover’ın algoritması Lov K. Grover tarafından geliştirildi
    * 1996 - RIPEMD-160 Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers, ve Bart Preneel tarafından geliştirildi
    * 1998 - rsync algoritması Andrew Tridgell tarafından geliştirildi
    * 1999 - Yarrow algoritması Bruce Schneier, John Kelsey, ve Niels Ferguson tarafından tasarlandı

2000’ler

    * 2001 - LZMA sıkıştırma algoritması
    * 2002 - AKS öncelik testi primality test Manindra Agrawal, Neeraj Kayal ve Nitin Saxena tarafından geliştirildi


----------------------------------------------------------------------------------------


3.ALGORİTMA TÜRLERİ


    * Arama algoritmaları
    * Bellek yönetimi algoritmaları
    * Bilgisayar grafiği algoritmaları
    * Birleşimsel algoritmalar
    * Çizge algoritmaları
    * Evrimsel algoritmalar
    * Genetik algoritmalar
    * Kripto algoritmaları veya kriptografik algoritmalar
    * Kök bulma algoritmaları
    * Optimizasyon algoritmaları
    * Sıralama algoritmaları
    * Veri sıkıştırma algoritmaları

--------------------------------------------------

 

3.1  Birleşimsel ALGORİTMALAR

          o 1.1 Genel birleşimsel algoritmalar


    * Sözderastlantısal sayı üreteciler
        * Blum Blum Shub
        * Mersenne hortumu
        * Gecikmeli Fibonacci üreteci
        * Doğrusal eşleşik üreteci


----------------------

          o 1.2 Arama algoritmaları

    * Doğrusal arama
    * İkili arama algoritması
    * İkili arama ağacı
    * Seçim algoritması
    * Enlemesine arama
    * Derinlemesine arama
    * En iyi en önce arama
    * Kestirimci arama
    * A* arama algoritması
    * Uniform-cost arama algoritması
    * Hash tablosu


----------------------

          o 1.3 Sıralama algoritmaları


    * Ağaç sıralaması
    * Birleştirmeli sıralama
    * Saçma sıralama
    * Sayarak sıralama
    * Cüce sıralaması
    * Eklemeli sıralama
    * Flash sıralaması
    * Güvercin yuvası sıralaması
    * Hızlı sıralama
    * Kabarcık sıralaması
    * Kabuk sıralaması
    * Kokteyl sıralaması
    * Kova sıralaması
    * Kütüphane sıralaması
    * Pancake sıralaması
    * Basamağa göre sıralama
    * Rahat sıralama
    * Seçmeli sıralama
    * Tarak sıralaması
    * Topolojik sıralama
    * Yığın sıralaması


----------------------


          o 1.4 Birleştirme algoritmaları
          o 1.5 Çizge algoritmaları
          o 1.6 Karakter dizileri üzerine algoritmalar

----------------------------------------------------------------------------------------


4.ÖRNEKLER


4.1. Klavyeden girilen 5 adet Not bilgisinin Ortalamasını alan Program

 

Sahte kod Yazımı;

1.Başla
2.Sayısal not
3.Oku "Notu Giriniz"; not1,not2,not3,not4,not5
4.Sonuç=(not1+not2+not3+not4+not5)/5
5.Yaz "Sonuç";Sonuc
6.Bitir

 


4.2 Klavyeden Girilen Sayının Karesini ve Küpünü Hesaplayan Program


Sahte Kod Yazımı;

1.Başla
2.Oku; x
3.Fonksiyon
4.Yaz;"Sonuç"
5.Bitir


Bu bir alt programdır , Burada Fonksiyon alt Programdır.

Devam Edelim ,

1.Fonksiyon Kare
2.Başla
3.Sonuç= x^2
4.Bitir


1.Fonksiyon Küp
2.Başla
3.Sonuç= x^3
4.Bitir


4.3  Öğrenci Notu Hesaplama Programı (Alt Programlı)

 

 1.Sayısal not
 2.Metin Derece
 3.Prosedür Kademe Hesaplama
 4.Oku;Eğer notu > 80 ise
 5.Yaz; Derece "A"
 6.Çıkış//Değer Aktarımı Bitince Prosedürden Çıkılır
 7.Eğer bitti
 8.Oku;Eğer notu > 60 ise
 9.Yaz; Derece "B"
10.Çıkış//Değer Aktarımı Bitince Prosedürden Çıkılır
11.Eğer bitti
12.Oku;Eğer notu > 40 ise
12.Yaz; Derece "C"
13.Çıkış//Değer Aktarımı Bitince Prosedürden Çıkılır
14.Eğer bitti
15.Oku;Eğer Notu > 20 ise//Son ihtimalde Zaten Prosedürden Çıkılır
16.Yaz; Derece "D"
17.Değilse
18.Yaz; Derece "E"
19.Eğer bitti
20.Prosedür bitti


1.Başla
2.Oku "Öğrenci Notu Giriniz"; Not
3.Prosedür Kademe Hesaplama
4.Yaz; Derece
5.Bitir


----------------------------------------------------------------------------

KARAR TABLOSU - AKIŞ ŞEMASI


Cyber Warrior AR-GE / Developer (Proje) Grubunun Sunduğu Kritelere uygun, Gruba Eleman alınacaktır.

 

a) En az 2 Programlama Dilini Çok iyi Seviyede bilmeli
b) Grup Çalışması ve Diğer Kişilerle iletişimi Çok iyi olmalı
c) Günde Ortalama 10 Saat online olmalı
d) Geçmişe Dair Tecrübesi veya ileri düzeyde bilgisi olmalı


E= Evet
H= Hayır

-------------------------------------------------------------------------------------------
Şart Kütüğü            |                 ŞARTLAR                                           |
-------------------------------------------------------------------------------------------
a Kriteri uygun mu?    | E | E | E | H | H | H | H | E | H | E | E | E | H | H | H | E |   |
-------------------------------------------------------------------------------------------
b Kriteri uygun mu?    | H | E | E | H | H | E | E | H | E | H | E | H | H | E | H | E |   |
-------------------------------------------------------------------------------------------
c Kriteri uygun mu?    | H | H | E | H | E | E | H | E | E | H | H | E | E | H | H | E |   |
-------------------------------------------------------------------------------------------
d Kriteri uygun mu?    | H | H | H | E | E | E | E | H | H | E | E | E | H | H | H | E |   |
-------------------------------------------------------------------------------------------
                                        DURUMLAR                                           |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Kabul Durumu           | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | E |   |
-------------------------------------------------------------------------------------------

Şimdilik bu Kadar Arkadaşlar , Sorular ve Cevaplar Kısmını Buradan Siz Devam Edebilirsiniz ,Eşlik Eder Elimden Geldigi Kadar Yardımcı olmaya Çalışırım.

Cyber-Warrior TIM - CWH3LLF1R3

dipnot : Tarih Kısmı Hariç Gerisi Tamamen Benim Hazırladığım Dökümandır.


     
       
Gönderilme Tarihi: 26 Haziran 2009 saat 6:14PM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      S@dness

Simgem
YüzBaşı

 
15 Mart 2003
198   Mesaj
Mode : Default


Aktiflik
Seviye
Deneyimİlave Etmekde Fayda var ,

Yazdığımız Sahte Kodların Açıklamasını yapayım.

1.Başla          ( Programı Başlatır)

2.Sayısal a,b    ( a ve b Değerinin Sayısal Olacağını Belirtir)

3.Oku; a         ( a’nın değeri Okunur , Klavyeden girilen değer)

4.Oku; b         ( b’nin değeri okunur , Klavyeden Girilen değer)

5.Eğer a b’den büyükse yaz; "a Büyüktür"  ( a ve b Karşılaştırılır ve büyük olan yazılır)

6.Eğer b a’dan büyükse yaz; "b Büyüktür"  ( a ve b Karşılaştırılır ve büyük olan yazılır)

7.Değilse yaz; "Sayılar eşittir"   ( Sayıların eşit oldugunu gösterir)

8.eğer bitti    ( eğer olarak açılan formülü bitirir)
9.eğer bitti   
(eğer olarak açılan formülü bitirir)
10.bitir  ( programı Bitirir)


     
       
Gönderilme Tarihi: 26 Haziran 2009 saat 8:53PM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      S@dness

Simgem
YüzBaşı

 
15 Mart 2003
198   Mesaj
Mode : Default


Aktiflik
Seviye
DeneyimS.A.

Klavyeden Girilen Bir Sayının 0’dan Başlayıp Kaç Kere Sayıldığını Gösteren Program

Boş Vakitlerimle Daha iyi Anlayabilmeniz için Örnekler ilave edeceğim.

SAHTE KOD ;

1.Başla
2.Oku "Sayı Giriniz" ;a
3.b=0
4.Yaz; b
5.Eğer b=a ise
6.a=b+1
7.Değilse
8.b=b+1
9.Eğer bitti
10.Oku "Kaç Kere Saydı?" ;a
11.Bitir

AKIŞ ŞEMASI ;


     
       
Gönderilme Tarihi: 27 Haziran 2009 saat 10:10AM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      n00p

Simgem
Sivil

 
14 Ekim 2008
-26   Mesaj
Mode : Default


Aktiflik
Seviye
DeneyimHellFire ; Eksikler var mı daha ? Yoksa bana mı öyle geldi ? :)

___________________________________________
OMG! He is Biggest Scammer... * *
     
       
Gönderilme Tarihi: 27 Haziran 2009 saat 7:44PM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      CWTurkwars

Simgem
Albay


 
15 Haziran 2007
7644   Mesaj
Mode : Default


Aktiflik
Seviye
DeneyimUzmanlık Alanları:
Kişisel Gelişim
Graphic Designer
Social Engineering

CWH3LLF1R3 ; Eline saglık kardeşim.

Buralara ugraman ayrı bi güzel ;)
     
       
Gönderilme Tarihi: 27 Haziran 2009 saat 7:46PM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      S@dness

Simgem
YüzBaşı

 
15 Mart 2003
198   Mesaj
Mode : Default


Aktiflik
Seviye
DeneyimQuote: Orjinal mesajı yazan DURSUN FAKİH   27 Haziran 2009
CWH3LLF1R3 ; Eline saglık kardeşim.

Buralara ugraman ayrı bi güzel ;)EywAllah :)

n00p; Eksikler var zamanla tamamlariz.
     
       
Gönderilme Tarihi: 03 Temmuz 2009 saat 8:54AM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      Mucahit

Selim Karataş

Simgem
Binbaşı

istanbul
06 Aralik 2005
101   Mesaj
Durum: girişimci
Mode : Flashback


Aktiflik
Seviye
DeneyimEh biraz bilgi sahibi olmamıza yardımcı oldu.

___________________________________________
Software Developer
       
       
Gönderilme Tarihi: 07 Temmuz 2009 saat 5:32PM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      snrbrsl

Şener YILMAZ

Simgem
Teğmen

İstanbul / Rize
29 Ocak 2009
68   Mesaj
Durum: OKUL--EV--PC
Mode : Default


Aktiflik
Seviye
Deneyimgüsl anlatm ellerine saqlık

___________________________________________
Rock Lobster // Cyber Warrior TIM

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

     
       
Gönderilme Tarihi: 18 Temmuz 2009 saat 2:07PM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      Nokta-i İstinad

Simgem
Binbaşı

istanbul
17 Eylül 2006
224   Mesaj
Mode : Hacker Mode


Aktiflik
Seviye
Deneyim
Görev Org./Grup :
Lojistik


güzel anlatmışsın teşekkürler

___________________________________________
İçtiğiniz suya baktınız mı? Buluttan onu siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? | Vâkıa Suresi
     
        Karıncaaslanı , Lojistik Destek , Kızılelma , Code Hunters-2 ,
Gönderilme Tarihi: 23 Ekim 2009 saat 6:45PM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      critoss

Simgem
Teğmen

Dünya’dan
09 Ekim 2009
169   Mesaj
Mode : Default


Aktiflik
Seviye
Deneyimellerine saglık kardes guzell bır paylasım bende bole bıse arıyodum:D


     
       
Gönderilme Tarihi: 23 Ekim 2009 saat 8:53PM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      S@dness

Simgem
YüzBaşı

 
15 Mart 2003
198   Mesaj
Mode : Default


Aktiflik
Seviye
DeneyimVaktim olsa not defterlerimden örneklere bakıp yazıcam ama bir türlü fırsat olmuyor :)

işine yaradıysa ne mutlu sana :)
     
       
Gönderilme Tarihi: 03 Ocak 2010 saat 10:56PM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      devin

Simgem
Teğmen

Memleket Rize
02 Ocak 2010
2   Mesaj
Mode : Default


Aktiflik
Seviye
DeneyimAlgoritmalar ile ilgili sorusu olan arkadaşlara elimden gelen yardımı yapmak isterim bunun için beni facebook ta salih kesepara olarak eklemeniz yeterli

___________________________________________
DeviN-HacKeR

     
       
Gönderilme Tarihi: 05 Subat 2010 saat 7:40PM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      €zBeRimSiN

Simgem
Teğmen

Mersin
29 Kasim 2009
138   Mesaj
Durum: Hasbihal
Mode : Default


Aktiflik
Seviye
DeneyimAllah Razı olsun___________________________________________
Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. Allah kuluna kafi değil mi? [Zümer Suresi - 36]

dini dar değil dindar bir genclik için buyrun efendim
     
       
Gönderilme Tarihi: 08 Subat 2010 saat 7:41PM - Kayıtlı IP Mesaj İhbar!   Alıntı Yap      Özkan

Simgem
Teğmen

 
29 Ağustos 2006
86   Mesaj
Durum: YA ALLAH
Mode : Default


Aktiflik
Seviye
DeneyimS@dnes emeğine sağlık

___________________________________________
elektronik devre

hazır elektronik devre

elektronik devreler

hazır elektronik devreler

hobi devreleri

hobby devreleri
     
       
  <<12
Git:   Yeni konu aç

WikiTurk | Bilisim Güvenligi Dernegi

Reklamlar: davutsahin.net | basaranteknoloji.com.tr


Uyarı !
Cyber-Warrior tescilli bir marka olup, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında K.H.K'ye göre yasal olarak korunmaktadır.
Cyber-Warrior'un Marka imajına zarar verici her türlü eylemde bulunan, yazı, yorum, sair içerikler barındıranlar hakkında 556 Sayılı kanunun ilgili hükümlerine göre yasal işlem başlatılmaktdır.
Ayrıca Cyber-Warrior'a ait isim, marka ve logoların izinsiz kullanılması yine aynı kanun hükümlerine göre suç sayılmaktadır. Marka No : 2010 46588 Korunma Tarihi : 15.07.2010


Yasal Uyarı | Sitemizin Çizgisi | Kullanım Sartları ve Üyelik Sözleşmesi | Telif Hakları Politikası / Copyright Policy | Cyber-Warrior.Org .Com .NET